UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Pripravili sme pestrý program deťom základných škôl v rámci podujatia Univerzita bez hraníc

    V rámci päťdňového programu denného tábora Univerzita bez hraníc na Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa 56 detí základných škôl na našej fakulte v utorok 26. júla 2022 učilo a zabávalo. Pracovníci šiestich pracovísk pripravili pre deti už tradične zaujímavé prednášky na rôzne témy, i atraktívne praktické činnosti. Deti si tento pestrý deň výborne užili a sami pritom vdýchli fakulte neopakovateľnú atmosféru spojenú detskou radosťou a rôznymi zvedavými otázkami...          
    Účastníkov podujatia privítala krátko po ôsmej ráno na pôde najstaršej fakulty UPJŠ prodekanka doc. MUDr. Silvia Timková, PhD., ktorá im priblížila činnosť jednej z najkvalitnejších vzdelávacích ustanovizní na Slovensku a od PR manažérky RNDr. Jaroslavy Oravcovej, PhD. sa deti dozvedeli, aký program ich na lekárskej fakulte čaká a na čo všetko sa môžu tešiť. 

     Následne sme na ústave lekárskej a klinickej biochémie odhalili s deťmi mystérium fluorescencie – popísali sme im svetielkujúce molekuly, s ktorými sa môžu aj bežne stretnúť v prírode, napríklad u svetielkujúcich chrobáčikov, ktorým hovoríme „mušky svetlušky“. Pozorovali rôzne svetielkujúce predmety ako kamene, drevo, kvetiny, vajíčko či ľudské zuby. Okrem toho videli, ako v tme fluoreskujú telesné tekutiny, zelené rastlinné farbivo chlorofyl a iné prírodné látky.
    V našom Centre simulátorovej a virtuálnej medicíny sme zas účastníkom UBH vysvetlili, čo sú simulátory a virtuálna realita a ako sa využívajú v zdravotníctve a pri výučbe medicíny i ďalších predmetov. Predstavili sme im viaceré naše špičkové prístroje v Centrum simulátorovej a virtuálnej medicíny UPJŠ LF, ktorých ovládanie si mohli aj sami vyskúšať. Najviac ich zaujala virtuálna učebňa anatómie, kde si pozreli v trojrozmernom zobrazení rôzne štruktúry ľudského tela ako sú kosti, svaly, nervy, cievny systém a rôzne orgány.
    Na Ústave lekárskej a klinickej mikrobiológie sa deti dozvedeli nielen niečo o vírusoch a baktériách, ktoré nám komplikujú život, ale aj o užitočných mikroorganizmoch a na niektoré si pozreli mnohonásobne zväčšené mikroskopom. Urobili si navzájom výtery z hrdla či stery rúk a vzorky preniesli na živnú pôdu v petriho miske, ktorú si najprv sami pripravili pre kultiváciu mikróbov a videli tiež, ako vyzerajú na agare už vykultivované baktérie.
    Na Ústave ošetrovateľstva sa oboznámili so zásadami ošetrovania rán, pričom od pracovníkov Ošetrovateľstvo UPJŠ LF Košice sa dozvedeli, čo by nemalo chýbať v domácej lekárničke a vyskúšali si použitie pomôcok ako je pinzeta, nožnice a pean. Pred ošetrením si samozrejme dobre umyli a vydezinfikovali ruky - či to urobili správne, zistili za pomoci ultrafialovej lampy...  
    Po dobrom obede sa deti naučili, ako sa dá zdravo jesť a žiť, teda  ako to v našom tele funguje s príjmom a výdajom energie, čo je považované za rizikové jedlo a čo za zdravú stravu, prečo je obezita choroba, ktorá zapríčiňuje ďalších dvesto ochorení a ako sa dá liečiť. 
    Poslednou zaujímavou aktivitou bola prednáška nazvaná „Cesta k zdravému úsmevu“, v rámci ktorej sa dozvedeli z čoho sa skladá ľudský chrup a jednotlivé zúbky a ako sa dajú správnou hygienou chrániť pred zubným povlakom a kazom. Nechýbal samozrejme ani praktický nácvik čistenia zubov rôznymi druhmi kefiek – klasickou zubnou a medzizubnou kefkou, ale aj praktickou ústnou niťou.

 

Atraktívny program Univerzity bez hraníc UPJŠ na našej fakulte si všimli aj médiá:
televízne noviny RTVS / ranné správy RTVS
denník Pravda / fotogaléria
kosiceonline
/ rádio Košice
slovenský reportér


Posledná aktualizácia: 03.08.2022