UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Stanovisko Akademického senátu UPJŠ LF k Vyhláseniu Slovenskej rektorskej konferencie “Zabráňme kolapsu vysokých škôl na Slovensku”

Akademický senát UPJŠ LF v plnom rozsahu podporuje Vyhlásenie Slovenskej rektorskej konferencie „Zabráňme kolapsu vysokých škôl na Slovensku“, ktoré bolo prijaté na 106. zasadnutí Slovenskej rektorskej konferencie konanej v dňoch 12. – 13. 9. 2022.

Posledná aktualizácia: 21.09.2022