UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Simulátorové centrum navštívili zástupcovia súkromnej Lekárskej fakulty Lazarski Univerzity

 
  Vo štvrtok 22. septembra 2022 navštívili našu fakultu kolegovia zo súkromnej Lekárskej fakulty Lazarski Univerzity vo Waršave. Delegáciu privítal dekan UPJŠ LF prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., prednosta Ústavu lekárskej informatiky a simulátorovej medicíny doc. Ing. Jaroslav Majerník, PhD. a vedúci Centra simulátorovej a virtuálnej medicíny MDDr. Jakub Jánošík, ktorí a následne spolu rokovali ohľadom spoločného projektu krajín V4 "VISEGRAD FUND GRANT" zameraného na využívanie simulátorových centier vo výučbovom procese. Chýbať samozrejme nemohla ani prehliadka Centra simulátorovej a virtuálnej medicíny UPJŠ LF a predstavenie jeho vybavenia.

    Lekársku fakultu Univerzity Lazarského reprezentovali:
    Olga Aniołek, DVM, PhD. - prodekanka pre medzinárodné vzťahy a koordinátorka programu Erasmus+
    Anna Granieczna - vedúca simulačného centra MedExcellence
    Piotr Kacprzak - zástupca vedúceho Simulačného centra MedExcellence
    Delfina Święćkowska - referentka pre medzinárodné projekty z oddelenia štrukturálnych projektov


Posledná aktualizácia: 26.09.2022