UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Uskutočnilo sa Medzinárodné nefrologické sympózium venované pamiatke profesora Miroslava Mydlíka

    V Historickej aule UPJŠ v Košiciach sa uskutočnilo v stredu 21. septembra 2022 Medzinárodné nefrologické sympózium venované pamiatke profesora Miroslava Mydlíka organizované Spolkom lekárov mesta Košice - INTERNATIONAL NEPHROLOGICAL SYMPOSIUM DEVOTED TO THE MEMORY OF PROFESSOR MIROSLAV MYDLÍK.
    Súčasťou podujatia bol odborný program, v rámci ktorého vystúpili aj rečníci z Talianska a Poľska, návšteva košického cintorína Rozália, kde je prof. Mydllík pochovaný, a spoločenský program v Löflerovom múzeu spojený s návštevou výstavy výtvarného umenia druhej polovice minulého storočia a komorného koncertu klasickej hudby v podaní Konzervatória Jozefa Adamoviča v Košiciach. Program

    Prof. Miroslav Mydlík (1932 – 2018) bol dlhoročný pracovník Lekárskej fakulty UPJŠ s bohatou prednáškovou činnosťou a vysokým počtom publikácií v domácich i zahraničných odborných časopisoch. Venoval sa nefrológii a stál pri uvedení viacerých noviniek do praxe - v rámci bývalého Československa vykonal prvú hemoperfúziu cez aktívne uhlie a postupne zaviedol všetky druhy liečby nahrádzajúce funkcie obličiek. Založil v Košiciach prvú nefrologickú kliniku na Slovensku a dialyzačné stredisko.
 


Posledná aktualizácia: 23.09.2022