UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Dekan Daniel Pella a prodekan Peter Jarčuška rokovali s ministrom zdravotníctva V. Lengvarským

    V piatok 23. septembra 2022 sa uskutočnilo vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove rokovanie ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského a štátnej tajomníčky MZ SR Mgr. Lenky Dunajovej Družkovskej so zástupcami nemocnice a predstaviteľmi Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach – dekanom UPJŠ LF prof. MUDr. Danielom Pellom, PhD. a prodekanom pre vedeckovýskumnú činnosť prof. MUDr. Petrom Jarčuškom, PhD.
    
Predstavitelia rezortu zdravotníctva, zástupcovia UJPŠ LF a prešovskej fakultnej nemocnice, medzi ktorými bol riaditeľ nemocnice Ing. Ľubomír Šarník a námestník pre LPS pre nechirurgické odbory MUDr. Boris Mavrodiev, hovorili spolu o možnostiach skvalitnenia výučby študentov Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach a možnosti praktickej výučby študentov šiesteho ročníka v študijnom programe všeobecné lekárstvo vo FNsP J. A. Reimana.
    Aktuálne sa na základe platnej Zmluvy o zriadení špecializovaného výučbového zariadenia a praktickej výučbe študentov verejnej vysokej školy medzi Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a FNsP J. A. Reimana Prešove už v tomto akademickom roku uskutočňuje výučba na štyroch pracoviskách tejto nemocnice to v kardiocentre a na internej, chirurgickej a urologickej klinike.
    „Pre Lekársku fakultu UPJŠ a jej študentov predstavuje rozširovanie možností kontaktnej výučby vždy prínos a obohatenie výučby, pretože napomáha skvalitňovať ich praktické skúsenosti a prispieva k ich lepšej pripravenosti na ich budúcu prácu,“ hovorí dekan UPJŠ LF prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.

Posledná aktualizácia: 18.11.2022