UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Stanovisko dekana fakulty k navrhovanému zvýšeniu počtu slovenských študentov


    V súvislosti s návrhom Ministerstva zdravotníctva SR zvýšiť počty študentov medicíny konštatuje dekan Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.: 

    „Isté voľné kapacity na prijatie nových študentov sme schopní vytvoriť, no pochopiteľne na zvýšený počet študentov musia byť naviazané aj naše vyššie investície z našej strany a tie musia byť kryté nejakými zdrojmi. Za rozumné považujem navýšenie počtu študentov o zhruba päťdesiat, maximálne osemdesiat, s ohľadom na naše kapacitné možnosti, ale aj z pohľadu udržania kvality výučby, aj kvality našich absolventov. 
    Čo sa týka podmienok udržania kvality výučby, je samozrejmé, že nás limituje počet aj veľkosť našich posluchární, prístrojové vybavenie pracovísk, množstvo a kvalita pedagógov a podobne. Ak chceme byť konkurencieschopní, potrebujeme tiež vytvoriť také platové podmienky, aby sme boli atraktívni pre kvalitných učiteľov, vrátane zahraničných. Taktiež budeme musieť investovať do rozšírenia nášho Centra simulátorovej a virtuálnej reality, ktoré nám výdatne pomáha pri teoretickej a praktickej výučbe od minulého roka a aj vďaka jeho pomoci zvládame navýšenia počtu študentov realizované v minulosti. Preto je zrejmé, že si zvýšenie počtu slovenských študentov nutne vyžiada aj nemalé investície a musí byť kryté zdrojmi navyše. Nejde tu zjednodušenú frázu „platba za študenta“, ale úhradu za pokrytie všetkých aspektov súvisiacich s jeho šesťročným štúdiom, ktoré navýšenie počtu študentov podmieňuje.
    Realita je taká, že výučbu slovenských študentov prijatých navyše oproti nami plánovaným počtom v predošlých rokoch financujeme z príjmov za výučbu všeobecného a zubného lekárstva v anglickom jazyku a naše opakované rokovania s predstaviteľmi rezortu zdravotníctva a školstva nepriniesli očakávaný výsledok. Príspevok na nových študentov bol vždy iba časovo obmedzený a zďaleka nepokrýva ich celé šesťročné štúdium. Preto pri zvýšení počtu slovenských študentov automaticky neznížime počet zahraničných medikov. Každý rozumný ekonóm bude voliť rôzne zdroje financovania a nie jednozdrojové financovanie. Okrem toho predpokladáme, že potreba navýšenia počtu slovenských študentov nemusí byť viazaná na dlhé časové obdobie - z dlhodobého hľadiska si preto nemôžeme dovoliť, aby zahraniční študenti stratili záujem o štúdium na našej fakulte. Taktiež je v tejto súvislosti treba zdôrazniť, že v žiadnom prípade neprijímame zahraničných študentov na úkor našich domácich. Slovenskí a zahraniční medici tvoria na našej fakulte jeden celok a ich dobrý pomer posúva našu lekársku fakultu aj univerzitu na vyššie priečky v rankingoch."

Posledná aktualizácia: 28.10.2022