UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Lekárska fakulta sa predstavila na Dni otvorených dverí UPJŠ


   V piatok 21. októbra 2022 sa uskutočnil Deň otvorených dverí na UPJŠ v Košiciach, na ktorom sa stredoškolákom predstavila aj naša fakulta. DOD sa konalo v areáli FF na Moyzesovej ulici. Informácie o podmienkach prijatia na štúdium na našu fakultu, ktorá má takmer 75-ročnú históriu poskytovali v infostánku pracovníčky nášho študijného oddelenia. Okrem toho sa študentom aktívne venovali pracovníci rôznych našich pracovísk v rámci pestrých aktivít, pri ktorých si záujemcovia mohli pozrieť a ohmatať rôzne študijné pomôcky, modely ľudského tela, ľudské kosti a rozličné inštrumentárium používané v chirurgii, kardiochirurgii, stomatológii a stomatochirurgii. 
    Mnohí študenti si vyskúšali, ako sa pichá injekcia do modelov sedacieho svalu či inzulínová pumpy do podkožia, modelovanie zubov, alebo vŕtanie za pomoci výučbových zubných trenažérov Iní boli fascinovaní chirurgickým inštrumentáriom a laparoskopickým vybavením na rôzne použitie. Stredoškolákov veľmi zaujala aj prezentácia možnosti využitia virtuálnej reality pri výučbe anatómie, v rámci ktorej si mohli vyskúšať pohľad dovnútra ľudského tela cez špeciálne 3D okuliare a prestavenie nášho Centra simulátorovej a virtuálnej medicíny, v ktorom využívame tri desiatky špičkových simulátorov na teoretickú aj praktickú výučbu študentov medicíny a ďalších zdravotníckych odborov. Veľmi užitočná bola prezentácia správnej ústnej hygieny študentmi zubného lekárstva a návštevníci zaujímajúci sa o nelekárske študijné programy ocenili prednášky venované predstaveniu študijného programu fyziatria a laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve. 

Program Lekárskej fakulty UPJŠ na DOD Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach zabezpečovali:
✔️ Interaktívny program „SPOZNAJ TAJOMSTVÁ ĽUDSKÉHO TELA
      pracovníci Ústavu anatómie UPJŠ LF a pracovníci Ústavu ošetrovateľstva UPJŠ LF
✔️ Interaktívny program „AKO CHIRURGICKÉ A ZUBÁRSKE NÁSTROJE UĽAVUJÚ OD BOLESTI
      pracovníci chirurgickej klinky UPJŠ LF a UNLP Košice a Kliniky srdcovej chirurgie UPJŠ LF a VÚSCH, a.s.
      pracovníci Kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie UPJŠ LF a Akadémie Košice, n.o.
✔️ Prednáška „PREDSTAVUJEME ŠTUDIJNÝ PROGRAM FYZIOTERAPIA
      doc. PhDr. Viliam Knap, PhD., MHA, MPH z Kliniky fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie UPJŠ LF a UNLP Košice
✔️ Prednáška „ŠTUDUJ LABORATÓRNE VYŠETROVACIE METÓDY V ZDRAVOTNÍCTVE
      doc. RNDr. Miroslava Rabajdová, PhD. z Ústavu lekárskej a klinickej biochémie UPJŠ LF
✔️ Predstavenie CSVM „VIRTUÁLNA REALITA – ĽUDSKÉ TELO, AKO STE HO EŠTE NEVIDELI
      MDDr. Jakub Jánošík a Mgr. Dagmar Korpová z Centra simulátorovej a virtuálnej medicíny UPJŠ LF 

 


Posledná aktualizácia: 28.10.2022