UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Na konferencii MEFANET 2022 sme prezentovali široké možnosti využitia simulátorov pri výučbe


    V dňoch 2. a 3. novembra 2022 sa v Brne konal 15. ročník medzinárodnej konferencie MEFANET, ktorú organizuje sieť lekárskych fakúlt „MEdical FAculties NETwork“ zameraná na posilnenie spolupráce lekárskych a zdravotníckych fakúlt pôsobiacich v Českej republike a na Slovensku pri rozvoji výučby s využitím moderných informačných a komunikačných technológií.  
    Našu fakultu na podujatí reprezentoval prednosta Ústavu lekárskej informatiky a simulátorovej medicíny doc. Ing. Jaroslav Majerník, PhD., prednostka Ústavu ošetrovateľstva prof. PhDr. Lucia Dimunová, PhD., vedúci Centra simulátorovej a virtuálnej medicíny MDDr. Jakub Jánošík a ďalší pracovníci simulátorového centra, ktorí informovali účastníkov konferencie MEFANET o pestrých možnostiach využitia simulátorov a virtuálnej reality pri teoretickej aj praktickej výučbe medikov a študentov ďalších zdravotníckych odborov. 

Posledná aktualizácia: 03.11.2022