UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Aktuality

Naši odborníci radia, ako si nepokaziť Vianoce jedlom

Prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. radí, ako sa počas sviatkov najesť bohato a do sýta "bez hriechov" a prednosta Ústavu experimentálnej medicíny UPJŠ LF MVDr. Alojz Bomba, DrSc. odporúča vylepšiť si sviatočnú bilanciu zvýšeným príjmom probiotík a vlákniny...

Uskutočnil sa IV. kurz CEEA

Takmer 60 anestéziológov sa v dňoch 5.-7. decembra 2012 zúčastnilo IV. kurzu CEEA, ktorý podľa organizátorov prispel k zvýšeniu kvality a bezpečnosti anestézie, intenzívnej starostlivosti a resuscitácie na Slovensku.

Uskutočnil sa Deň otvorených dverí

Viac než tristo záujemcov o štúdium medicíny a ďalších študijných odborov z rôznych kútov východného a stredného Slovenska navštívilo v piatok 16. novembra priestory Lekárskej fakulty UPJŠ v rámci Dňa otvorených dverí na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika.

Ocenenia pre pracovníkov UPJŠ LF

Ocenenia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR získali dvaja naši pracovníci: prednosta Združenej tkanivovej banky MVDr. Ján Rosocha, CSc. a odborný asistent z Kliniky pneumológie a ftizeológie MUDr. Pavol Joppa, PhD.

Košický deň cievnej chirurgie

Klinika cievnej chirurgie zorganizovala sympózium s medzinárodnou účasťou, na ktorom odborníci diskutovali o problematike ischemických porúch krčnicových tepien, ktoré majú za následok cievne mozgové príhody.

Uskutočnila sa slávnostná imatrikulácia

Zúčastnili sa jej študenti doktorského štúdia odboru všeobecné a lekárstvo, bakalárskeho štúdia v odbore ošetrovateľstvo a fyzioterapia a tiež zahraniční študenti všeobecného a zubného lekárstva, ktorých do prvého ročníka v tomto školskom roku nastúpilo celkovo viac ako štyristo.

Behajte pre radosť a zdravie...

O pozitívnych účinkoch behu na ľudský organizmus hovorí pri príležitosti Svetového dňa behu prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.