UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Aktuality

Možnosti liečby psychických porúch

Pozývame Vás na prednášku I. psychiatrickej kliniky UPJŠ LF určenú pre študentov a verejnosť, ktorá sa uskutoční  17. apríla 2013 o 16.00 h. vo Verejnej knižnici J. Bocatia na Hlavnej 48 v Košiciach. Téma:  "Aké sú súčasné možnosti liečby psychických porúch?"

Zomrel profesor Štefan Kujaník

Vo veku nedožitých 64 rokov zomrel prof. MUDr. Štefan Kujaník, CSc., pracovník Ústavu lekárskej fyziológie. Posledná rozlúčka s ním bude v stredu 17. apríla 2013 o 14.00 na košickom Verejnom cintoríne.

„ZLATÁ PROMÓCIA“absolventov v rokoch 1962 a 1963

Dekan Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach Dr.h.c. prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc. pozýva členov akademickej obce na slávnostnú „Zlatú promóciu“ absolventov fakulty v rokoch 1962 a 1963, ktorá sa uskutoční v piatok 18. októbra 2013 o 11.00 v Aule LF UPJŠ v Košiciach.

 

Pozvánka na seminár

Pozývame Vás na seminár pri príležitosti abrahámovín prof. MUDr. Pavla Jarčušku, PhD. a doc. MUDr. Petra Jarčušku, PhD., ktorý sa koná 6. septembra 2013 o 14.00 hod v seminárnej miestnosti UPJŠ LF  v Košiciach na Triede SNP 1. Téma: Diagnostika a liečba chorôb pečene – kde sme a kam smerujeme.

Zoznam kandidátov pre doplňovacie voľby

Zoznam kandidátov pre doplňovacie voľby do Študentskej časti Akademického senátu UPJŠ LF a zoznam kandidátov pre doplňovacie voľby do Študentskej časti Akademického senátu UPJŠ.

Na Noci výskumníkov sa podieľa aj Lekárska fakulta UPJŠ

Počas podujatia, ktorú organizuje Slovenska organizácia pre výskumné a vývojové aktivity v spolupráci s partnermi v piatok 27. septembra 2013, sa návštevníci košického Obchodného centra Optima budú môcť dozvedieť aj niečo o chrápaní a poruchách spánku.

Prianie dekana študentom

Milí študenti, želám Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a do nového roka veľa zdravia, elánu a dobrých študijných výsledkov!

Vianočný pozdrav dekana zamestnancom

Vážené kolegyne a kolegovia, dovoľte mi srdečne sa Vám poďakovať za Vaše pedagogické a vedecko-výskumné aktivity realizované počas celého uplynulého roka.

Stretnutie zamestnancov v Dome umenia

Pri príležitosti ukončenia kalendárneho roka 2013 sa uskutočnilo v utorok 17. decembra v Dome umenia stretnutie zamestnancov Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach.

POZVÁNKA na Deň otvorených dverí

Pozývame študetnov stredných škôl na Deň otvorených dverí na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach, ktorý sa bude konať 4. októbra 2013 v Aule UPJŠ LF na Triede SNP č. 1.