UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Aktuality

Pozvánka na Konferenciu psychológie zdravia

Ústav verejného zdravotníctva LF UPJŠ Vás srdečne pozýva na Konferenciu psychológie zdravia, ktorá sa uskutoční 4. decembra 2014 od 8.30 do 15.30 hod. v seminárnej miestnosti (budova LF UPJŠ, Trieda SNP 1, 2. p.).

Podporme projekt našich študentov Spolu za zdravý a krásny úsmev

Nadácia Pontis finančne podporí desať zaujímavých študentských projektov, ktoré získajú v hlasovaní verejnosti najvyšší počet hlasov. Študenti LF UPJŠ v Košiciach súťažia so svojím projektom Spolu za zdravý a krásny úsmev. Podporme ich hlasovaním! Bližšie informácie nájdete na www.space.sk.

Výberové konanie pre rezidentský program

Druhé výberové konanie pre uchádzačov o Rezidentský program na LF UPJŠ v Košiciach sa uskutoční dňa 29. septembra 2014 o 13.00 v Seminárnej miestnosti na druhom poschodí IV. sekcie, Trieda SNP 1.

Rozlúčili sme sa s doc. PhDr. Andrejom Stančákom, CSc.

Vo veku nedožitých 90-tich rokov zomrel dňa 9. marca 2014 dlhoročný pracovník Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach doc. PhDr. Andrej Stančák, CSc., ktorý patril k zakladateľskej generácii klinických psychológov na Slovensku.

Rozlúčili sme sa s doc. MUDr. Františkom Longauerom, CSc.

Dňa 23. februára 2014 nás vo veku veku 73 rokov navždy opustil dlhoročný učiteľ Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach, bývalý dekan UPJŠ LF a prorektor UPJŠ v Košiciach doc. MUDr. František Longauer, CSc. Česť jeho pamiatke!

Deň otvorených dverí 2014 na LF UPJŠ

V piatok 10. októbra 2014 sa na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach uskutočnil Deň otvorených dverí, ktorého sa zúčastnilo asi 400 študentov stredných škôl.

Rezidentský program - nové

MŠVVaŠ SR ako Riadiaci orgán pre operačný program Vzdelávanie pozastavilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok „Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov“.

European Respiratory Journal informoval o výskume spánkového apnoe

Najprestížnejší európsky respirologický časopis publikoval výsledky výskumu pacientov so spánkovým apnoe tímu lekárov zo 16 európskych univerzitných klinických pracovísk, na ktorom sa podieľali aj pracovníci Kliniky pneumológie a ftizeológie LF UPJŠ a UNLP.