UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Aktuality

Informačná brožúra UPJŠ LF 2015/2016

Informačná brožúra akademického roka 2015/2016 je určená zamestnancom a študentom UPJŠ LF, ktorí v nej okrem iného nájdu informácie o profiloch absolventov študijných programov a ich uplatnenie, študijných poradcoch, pracoviskách fakulty, študijnom poriadku či študijných programoch pre I. a II. stupeň VŠ štúdia.

Náš študent na konferencii Červeného kríža v Ženeve

Študent Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach Marián Sedlák sa v dňoch 8.-10. decembra 2015 zúčastnil 32. medzinárodnej konferencie Červeného kríža a Červeného polmesiaca v Ženeve, kde zastupoval Medzinárodnú federáciu asociácií študentov medicíny...

Mikulášska nádielka pre deti zamestnancov UPJŠ LF

Výbor základnej organizácie Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na UPJŠ Lekárskej fakulte zorganizoval 4.12.2015 pre deti zamestnancov LF mikulášske posedenie s bohatým programom a mikulášskou nádielkou.

Medici varovali študentov pred rizikom nákazy vírusom HIV

Študenti UPJŠ LF sa zapojili do Svetového dňa AIDS zorganizovaním osvetovej akcie na študentskom internáte. Na Medickej 4 v utorok 1. decembra 2015 popoludní pripravili v spolupráci s Mládežou Slovenského červeného kríža informačný stánok...

Uskutočnia sa slávnostné promócie

V dňoch 25. a 26. júna 2015 sa budú konať promočné akty absolventov Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach, ktorých sa zúčastní vyše tristo bývalých študentov...