UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Aktuality

Vianočný pozdrav dekana

Vám všetkým, ktorí pomáhate vytvárať neustále lepšiu a úspešnejšiu našu Alma mater, Lekársku fakultu UPJŠ v Košiciach, želám tie najkrajšie Vianoce, plné lásky, zaslúženého pokoja a oddychu...

Vyhlásenie Vedenia UPJŠ Lekárskej fakulty

Vedenie UPJŠ Lekárskej fakulty s veľkou ľútosťou prijalo informácie o tragickom požiari, ktorý zachvátil budovu Ústavu chemických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach...

Študenti UPJŠ LF potešili seniorov v domove dôchodcov

Naši študenti potešili v stredu 7. decembra 2016 obyvateľov domova dôchodcov Via Lux v Košiciach-Barci v rámci projektu Srdcom mladí. Spestrili voľné chvíle zaujímavým programom spojeným s vážnou i ľudovou hudbou, tancom a ručnými prácami...

Študenti zubného lekárstva navštívili detskú onkológiu

Študenti UPJŠ LF navštívili v stredu 9. novembra 2016 oddelenie onkológie DFN na Triede SNP 1, kde s malými pacientmi, ich blízkymi a personálom oddelenia strávili príjemné popoludnie spojené s poskytnutím dôležitích informácií týkajúcich sa ústnej hygieny, ale i hier...