UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Aktuality

Novovymenovaný profesor

V pondelok 4. decembra 2017 vymenoval prezident SR Andrej Kiska v Prezidentskom paláci 30 nových profesorov vysokých škôl...

Medici si pripomenuli Svetový deň boja proti AIDS v predstihu

Svetový deň boja proti AIDS si študenti UPJŠ LF pripomenuli už v predstihu - v stredu 29. novembra 2017 zorganizovali osvetovú akciu nazvanú World AIDS Day, počas ktorej na fakultách Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a na študentských internátoch informovali o tomto závažnom ochorení...

Príhovor dekana k Dňu študentstva

Milí študenti,

opäť sa Vám prihováram pri príležitosti 17. novembra, kedy si pripomíname Deň boja za slobodu a demokraciu, ale aj Medzinárodný deň študentstva. Dnes však nebudem hovoriť o študentoch bojovníkoch - rád by som hovoril o Vás, študentoch Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach...

Uskutočnili sa slávnostné imatrikulácie prvákov

Vo štvrtok 16. novembra 2017 sa uskutočnili v Aule Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach slávnostné imatrikulácie prvákov študujúcich na UPJŠ LF v slovenskom aj anglickom jazyku. Akt prijatia do akademickej obce má podčiarknuť zodpovednosť  študentov k príprave na budúce povolanie a je aj symbolickým začiatkom novej etapy v ich živote...