UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Aktuality

Docent Jozef Gonsorčík získal prestížnu Cenu KSK

Najvyššie ocenenie regionálnej samosprávy "Cenu Košického samosprávneho kraja" si v piatok 7. decembra 2018 prevzal z rúk predsedu Košického samosprávneho kraja Rastislava Trnku prevzal doc. MUDr. Jozef Gonsorčík, CSc., FESC. Srdečne gratulujeme!

 

Medici motivovali k používaniu schodov namiesto výťahov

V stredu 5. decembra 2018 sa v budove Lekárskej fakulty UPJŠ uskutočnila akcia „Hýb sa do schodov!“ (NO ELEVATORS DAY), ktorú organizoval Spolok medikov mesta Košice v snahe upozorniť na fyzický pohyb ako významný prvok v prevencii mnohých civilizačných ochorení...

Medici zorganizovali mimoriadne úspešný MOVEMBER

Študenti Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach pripravili v sobotu 24. novembra 2018 štvrtý ročník osvetovej akcie MOVEMBER zameranej na šírenie informovanosti o rakovine semenníkov a prostaty u návštevníkov nákupného centra Aupark v Košiciach...

Prof. Zuzana Gdovinová získala ocenenie „Môj lekár“

Ocenenie „Môj lekár“ získala na prvom ročníku oceňovania Asociáciou na ochranu práv pacienta pracovníčka Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc. FESO, FEAN, prednostka Neurologickej kliniky UPJŠ LF a UNLP Košice.

Uskutočnila sa slávnostná imatrikulácia študentov prvého ročníka

Vo štvrtok 15. novembra 2018 sa uskutočnili v Aule UPJŠ LF slávnostné imatrikulácie študentov 1. ročníka, ktorých sa zúčastnili študenti doktorského štúdia Všeobecné lekárstvo a Zubné lekárstvo v slovenskom a anglickom jazyku a bakalárskeho štúdia v študijnom programe Ošetrovateľstvo, Fyzioterapia a Verejné zdravotníctvo...