UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Aktuality

Vianočný pozdrav dekana

Všetkým zamestnancom, študentom i priateľom Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach želám pokojné Vianoce...

Študenti zorganizovali piaty úspešný MOVEMBER

Medici zorganizovali v sobotu 16. novembra 2019 ďalšiu akciu MOVEMBER zameranú na šírenie informovanosti o rakovine semenníkov a prostaty. Podujatie Klubu verejného zdravia Spolku medikov mesta Košice bolo opäť veľmi úspešné, padol aj nový rekord v počte oslovených mužov...

Uskutočnili sa slávnostné imatrikulácie prvákov

Vo štvrtok 14. novembra 2019 sa uskutočnili v Aule UPJŠ LF imatrikulačné slávnosti, ktorých sa zúčastnili študenti prvého ročníka doktorského štúdia Všeobecné lekárstvo a Zubné lekárstvo v slovenskom a anglickom jazyku a bakalárskeho štúdia v študijnom programe Ošetrovateľstvo, Fyzioterapia a Verejné zdravotníctvo...

Medici zorganizovali ďalšiu akciu "Hýb sa do schodov"

Naši študenti zorganizovali v pondelok 11. novembra 2019 v budove LF na Triede SNP 1 v poradí piatu akciu „Hýb sa do schodov“. Dve desiatky medikov a desať študentov fyzioterapie motivovali svojich kolegov a zamestnancov fakulty, aby pri vymenili pohodlné zvezenie sa výťahom za zdravšiu chôdzu po schodoch...