UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Aktuality

Prospechové štipendium na LF UPJŠ

Prospechové štipendium LF UPJŠ v Košiciach sa priznáva za vynikajúce plnenie študijných povinností v predchádzajúcom akademickom roku v súlade s čl. 4 Štipendijného poriadku fakulty, najviac desiatim percentám študentov okrem študentov tretieho stupňa.

NOVÉ: Úprava výučby od 13. októbra 2020

POZOR! Aktualizácia navrhovaných úprav výučby počnúc 13. októbrom 2020 po prijatí rozhodnutí krízovým štábom UPJŠ, ktorý zasadal v pondelok 12.10.2020.
Pre ďalšie informácie sledujte túto aktualitu...

POZOR, FORMA VÝUČBY SA MENÍ NA DIŠTANČNÚ!

Dekan prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. nariadil s účinnosťou od pondelka 28. septembra 2020 na realizáciu výučby na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach výlučne dištančným spôsobom. Toto nariadenie bude platiť do odvolania. Prípadné ďalšie usmernenia budú vydané po zverejnení nových nariadení Krízového štábu SR.
 

Príhovor dekana UPJŠ LF k novému akademickému roku

  Vážené kolegyne a kolegovia,
  milé študentky a študenti.
  Začína sa nový akademický rok 2020/2021 a je to trochu iný začiatok, ako tie predošlé. Prichádza s otáznikmi, ako sa bude realizovať výučba. Dôvodom je šírenie nového koronavírusu vo svete...