Prejsť na obsah

Aktuality

2. Výzva na podávanie prihlášok v rámci programu ERASMUS+ na študentskú mobilitu za účelom štúdia v LETNOM semestri na akademický rok 2023/2024

Referát pre zahraničné vzťahy na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach si Vás dovoľuje informovať o možnosti prihlásiť sa na študentskú mobilitu za účelom štúdia v rámci programu Erasmus+ pre akademický rok 2023/2024 v letnom semestri. Zoznam miest na partnerských univerzitách nájdete tu. Informácie o Grante tu. Záujemcovia o absolvovanie ŠTÚDIA v zahraničí odošlú požadované dokumenty na e-mailovú adresu jana.fodorova@upjs.sk do 19.06.2023 … Čítať ďalej
31. mája 2023

Pozvánka na Kardiologický a diabetologický kongres s medzinárodnou účasťou „12th ICCD“

Srdečne Vás pozývame na Kardiologický a diabetologický kongres s medzinárodnou účasťou „12th ICCD“ spoluorganizovaný našou fakultou v dňoch 9.-10. júna v hoteli DOUBLETREE BY HILTON Košice, na ktorom sa predstaví viac ako 30 prednášajúcich zo 17 krajín sveta. * POZOR: Využite možnosť pre zamestnancov, doktorandov a študentov všeobecného lekárstva Lekárskej fakulty UPJŠ zúčastniť sa na … Čítať ďalej
26. mája 2023

Pozvánka na Zlatú promóciu 2023

V dňoch 19. a 20. októbra 2023 sa uskutoční na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach „ZLATÁ PROMÓCIA“ absolventov všeobecného lekárstva a stomatológie, ktorí ukončili štúdium v rokoch 1970, 1971, 1972, 1973.
23. mája 2023

Motivačné štipendium

Motivačné štipendium môže byť priznané študentom denného štúdia za vynikajúce výsledky reprezentujúce univerzitu v období 16.06.2022 do 15.06.2023 v oblastiach:

Uskutočnil sa Jeden deň vysokoškoláka na Lekárskej fakulte UPJŠ

V dňoch 24.-25. mája 2023 sa na našej fakulte konalo podujatie pre študentov stredných škôl nazvané Jeden deň vysokoškoláka UPJŠ, v rámci ktorého sa uskutočnilo desať prednášok a cvičení na rôzne témy. V stredu v budove na Triede SNP 1 v Košiciach ‣ Na úvodnom stretnutí poskytla PR manažérka RNDr. Jaroslava Oravcová, PhD. stredoškolákom informácie … Čítať ďalej
22. mája 2023

Talianska veľvyslankyňa v SR ocenila vybavenie nášho simulátorového centra

V stredu 17. mája 2023 navštívila našu fakultu talianska veľvyslankyňa na Slovensku jej excelencia Catherine Flumiani, ktorú prijal prodekan pre štúdium všeobecného lekárstva v anglickom jazyku a poverený zastupovaním dekana prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. spoločne s predsedom akademického senátu fakulty doc. Ing. Jaroslavom Majerníkom, PhD. Pani veľvyslankyňa v rozhovore s predstaviteľmi fakulty vyjadrila spokojnosť s … Čítať ďalej

Organizovali sme Kurz správnej klinickej praxe pre skúšajúcich a koordinátorov a Medzinárodný deň klinických skúšaní

Národný uzol pre akademické klinické skúšania na Slovensku SLOVACRIN zastrešený Lekárskou fakultou UPJŠ v Košiciach spoločne s Ministerstvom zdravotníctva SR, Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv a Asociáciou inovatívneho farmaceutického priemyslu zorganizoval v dňoch 15.-16. mája 2023 v Bratislave dvojdňové stretnutie, ktorého súčasťou bol certifikovaný „Kurz správnej klinickej praxe pre skúšajúcich a koordinátorov“ konaný v pondelok … Čítať ďalej

Dekan profesor Peter Jarčuška získal prestížnu Cenu mesta Košice

V nedeľu 7. mája 2023 bolo ocenených šesť výnimočných kolektívov a 21 jednotlivcov vyvíjajúcich aktivity v prospech mesta Košice a jej obyvateľov, ktorí si počas slávnostného ceremoniálu v Historickej radnici na Hlavnej ulici prevzali z rúk košického primátora Jaroslava Polačeka významné mestské ocenenia: Ceny mesta Košice, alebo Ceny a Plakety primátora mesta Košice. Najprestížnejšie ocenenie – … Čítať ďalej
9. mája 2023

Dekan prof. Peter Jarčuška prezentoval írskemu veľvyslancovi výučbu na našej fakulte 

V piatok 28. apríla 2023 navštívil našu fakultu írsky veľvyslanec pán Dermot McGauran, ktorého prijal dekan UPJŠ LF prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD. Predmetom návštevy jeho excelencie Dermota McGaurana na Lekárskej fakulte UPJŠ bolo otvorenie ďalšej spolupráce v rámci rozširovania bilaterálnych vzťahov medzi Írskom a Slovenskom. Ako konštatoval pri stretnutí s dekanom Petrom Jarčuškom, Lekárska … Čítať ďalej
7. mája 2023

Uskutočnila sa Študentská vedecká konferencia

V stredu 3. mája 2023 sa na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach uskutočnila Študentská vedecká konferencia, do prípravy ktorej sa zapojilo dvadsať študentov. Prezentovaných bolo celkovo osem prác, ktoré posudzovala osemčlenná komisia zložená zo štyroch pedagógov, dvoch doktorandov a dvoch študentov. Ocenenia získali tri najlepšie práce, ktoré sa vyberali spomedzi piatich prihlásených v Teoretickej a predklinickej sekcii … Čítať ďalej
4. mája 2023

Zástupcovia našej fakulty si prevzali prestížne ocenenia košickej župy

V nedeľu 23. apríla 2023 sa konal v Štátnom divadle Košice slávnostný ceremoniál spojený s odovzdávaním ocenení osobnostiam Košického samosprávneho kraja za rok 2022. Z rúk predsedu KSK Rastislava Trnku si prevzali prestížne ceny aj zástupcovia Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach: * kolektív Ústavu lekárskej a klinickej biochémie UPJŠ LF pod vedením prof. Ing. Márie Marekovej, CSc. bol … Čítať ďalej
24. apríla 2023

Študuj na UPJŠ