Prejsť na obsah

Aktuality

UPJŠ LF v Košiciach navštívil profesor zo Spojených arabských emirátov

V rámci navrhnutého a schváleného výmenného grantového projektu Erasmus KAA 117 sa návštevy Lekárskej fakulty UPJŠ V Košiciach zúčastnil profesor BALASZ ADAM zo Spojených arabských emirátov z univerzity v meste Al-Ain – UAEU United Arab Emirates University Department of Public health. Návšteva sa uskutočnila od 2. do 11. apríla 2024 na základe medzinárodného Erasmus grantu navrhnutého profesorkou Kvetoslavou … Čítať ďalej
19. apríla 2024

Študenti UPJŠ v Košiciach boli v Krízovom centre pre matky s deťmi

Dňa 3.4.2024 navštívili študentky a študenti 2. ročníka Verejného zdravotníctva Krízové centrum pre matky s deťmi v Košickej Novej Vsi pod vedením prof. Mgr. MUDr. Erika Dorka, PhD., MPH, MBA a Mgr. Lívie Kaňukovej. Sociálna pracovníčka a riaditeľ zariadenia Mgr. Miroslav Firda previedli skupinu študentov celým zariadením, ubytovacími jednotkami a oboznámili ich so všetkými službami, ktoré v zariadení krízovej intervencie … Čítať ďalej
10. apríla 2024

Traja lekári UPJŠ LF patria medzi Forbes Top 75 osobnosti medicíny 2024

Magazín Forbes pripravil rebríček Top 75 osobností medicíny Slovenska, ktoré sú vo svojich odboroch mimoriadne rešpektované a prinášajú inovatívne metódy, vykonávajú zložité operácie či ošetrujú svojich pacientov v ambulanciách. Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach bola pri menách odborníkov v rebríčku uvedená hneď trikrát. Výber osobností v rebríčku konzultovala redakcia časopisu Forbes s … Čítať ďalej
9. apríla 2024

XXIII. Stomatologické dni Košice

Od 3. do 4. apríla 2024 sa uskutočnil už 23. ročník Stomatologických dní Košice. Súčasťou programu bola aj výstava výrobkov a zariadení pre stomatológiu, ktorá sa uskutočnila v priestore pred Aulou Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach. Celoslovenské odborné podujatie sa uskutočnilo vďaka organizačnému zastrešeniu UPJŠ LF v Košiciach, UNLP v Košiciach. Slovenskej stomatologickej spoločnosti v Bratislave, Kliniky stomatológie a maxiofaciálnej chirurgie, I. … Čítať ďalej
8. apríla 2024

VII. Kongres Slovenského spolku študentov zubného lekárstva

Počas februára 2024 sa na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine uskutočnil VII. Kongres Slovenského spolku študentov zubného lekárstva. Kongres sa uskutočnil pod odbornou garanciou Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach a medzi organizátormi a účastníkmi boli aj študenti z našej fakulty. Študenti sa opäť stretli v rámci jedinečného Kongresu SSŠZL, aby si rozšírili svoje vedomosti … Čítať ďalej
5. apríla 2024

Blahoželáme novovymenovanej profesorke a profesorom UPJŠ v Košiciach

„Čo by vás všetkých určite malo spájať, je záujem, aby na našich vysokých školách vládla slobodná a motivujúca atmosféra. Aby z nich vychádzali odborne zdatní absolventi pripravení vykonávať svoje povolania. Aby sme ako spoločnosť dokázali lepšie obstáť zoči-voči problémom a skúškam, ktoré nás v budúcnosti čakajú,“ zdôraznila prezidentka Zuzana Čaputová.
27. marca 2024

Študenti Verejného zdravotníctva boli v centre Óaza v Bernátovciach

Dňa 13.3.2024 navštívili študentky a študenti 2. ročníka Verejného zdravotníctva Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach centrum Oáza – nádej pre nový život n.o. v Bernátovciach pod vedením prof. Mgr. MUDr. Erika Dorka, PhD., MPH, MBA a Mgr. Lívie Kaňukovej. Vedúca sociálna pracovníčka, Mgr. Monika Pegerová, previedla študentov zariadením a oboznámila ich so všetkými službami, ktoré poskytujú. Zároveň ozrejmila, … Čítať ďalej
18. marca 2024

Dekanské voľno

Dekan UPJŠ LF, prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD., udeľuje pri príležitosti Veľkonočných sviatkov dekanské voľno 28. marca 2024 (štvrtok). V uvedený deň sa výučba nekoná.
12. marca 2024

Online stretnutie pre uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami

Pozývame Vás na online webinár pre študentov so špecifickými potrebami na UPJŠ a ich koordinátorov, ako aj členov univerzitného poradenského centra (UNIPOC) poskytujúceho rôzne druhy poradenstva. Webinár sa uskutoční 14.marca 2024 o 16:00 prostredníctvom MS Teams. Cieľom webinára je poskytnúť študentom so špecifickými potrebami informácie o možnostiach ich podpory na UPJŠ, dať im možnosť priamo sa kontaktovať na … Čítať ďalej
8. marca 2024

Študenti Verejného zdravotníctva navštívili Centrum pre liečbu drogových závislostí

Dňa 6.3.2024 študenti 3. ročníka odboru Verejné zdravotníctvo pod vedením Mgr. Jany Diabelkovej, PhD. navštívili  Centrum pre liečbu drogových závislostí, kde sa dozvedeli viac o látkových a nelátkových závislostiach, ich diagnostike, liečbe a o komplexnej starostlivosti o tých, ktorí uvedenými závislosťami trpia.  Vrchná sestra, Mgr. Eva Duchová, ozrejmila režim dňa a terapie v ústavnej liečbe a následne pod jej vedením prebiehala beseda … Čítať ďalej
7. marca 2024

UPJŠ v Košiciach získala granty z EHP a Nórska

V súčasnosti (09/2023 – 09/2024) sa na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach realizuje projekt financovaný prostredníctvom Grantov EHP (Iceland- Liechtenstein-Norway grants) a Nórska (Norway grants) – “Bilaterálne vzťahy a spoločné poznatky výskumu na univerzitách medzi Slovenskom a Islandom na tému „Genomická nestabilita a rakovina “GenICa“ (“Bilateral relations and common knowledge between Slovakia and Iceland research at Universities on topic“Genomic … Čítať ďalej
6. marca 2024

Quo Vadis študent UPJŠ? Ako  Ti môže pomôcť UPJŠ?

Pozývame Vás na diskusiu s vedením našej univerzity a hosťami. → vypočujeme si Vaše dobré skúsenosti, či boľačky pri štúdiu a radi sa necháme inšpirovať→ pomôžeme Vám zorientovať sa v množstve ponúk mimoškolských a podporných aktivít→ a študentským dušiam umožníme trochu pookriať: Príďte a neobanujete! Dress code: tepláky povolené 🙂 Tešíme sa na Vás!
4. marca 2024

Študuj na UPJŠ