Prejsť na obsah

Aktuality

Uskutočnili sa Zlaté promócie absolventov

Devätnásteho a dvadsiateho októbra sa v Aule LF uskutočnili Zlaté promócie absolventov Lekárskej fakulty UPJŠ, ktorí ukončili štúdium všeobecného lekárstva a stomatológie v rokoch 1970, 1971, 1972, 1973. Z celkového počtu 637 vtedajších absolventov sa Zlatej promócie zúčastnilo 136 dnešných sedemdesiatnikov, ktorí prijali pozvanie dekana UPJŠ LF prof. MUDr. Petra Jarčušku, PhD. a prišli si … Čítať ďalej
23. októbra 2023

Oslávili sme 75. výročie založenia Lekárskej fakulty UPJŠ

V stredu 11. októbra sa uskutočnili oslavy 75. výročia vzniku Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach, ktorých súčasťou bolo dopoludňajšie slávnostné zasadnutie Vedeckej rady UPJŠ LF v historickej posluchárni LF na ulici Dr. Kostlivého a popoludní sa konal slávnostný program spojený s odovzdaním ocenenia pre  jubilujúcich pracovníkov UPJŠ LF v Aule LF na Triede SNP 1. Slávnostné zasadnutie Vedeckej rady UPJŠ … Čítať ďalej
13. októbra 2023

Vedenie UPJŠ LF ostro odsudzuje teroristické útoky na Izraelský štát

Vedenie UPJŠ LF ostro odsudzuje teroristické útoky na Izraelský štát a neospravedlniteľné ohrozenie stability v tejto oblasti. Súcitíme so všetkými nevinnými civilnými obeťami a vyjadrujeme spolupatričnosť a solidaritu všetkým, ktorých sa situácia osobne dotýka. Na našej lekárskej fakulte študuje mnoho študentov z Izraela, a prebiehajúci vojnový konflikt môže negatívne zasiahnuť nielen ich osobne, ale aj ich rodiny. Vyjadrujeme preto všetkým izraelským  študentom  našu plnú podporu. Zamestnanci UPJŠ … Čítať ďalej
8. októbra 2023

Implementation Research Network in Stroke Care Quality: Úspešný príbeh európskej spolupráce

Prednostka Neurologickej kliniky UPJŠ LF a UNLP Košice prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, FEAN bola zapojená do projektu Implementačná výskumná sieť kvality starostlivosti o cievnu mozgovú príhodu (IRENE COST Action), ktorý výrazne pomohol zlepšiť monitorovanie kvality starostlivosti o cievnu mozgovú príhodu v Európe. Hlavným garantom projektu realizovaného v tridsiatich európskych krajinách bol profesor Robert … Čítať ďalej
2. októbra 2023

Naši študenti zubného lekárstva získali Cenu rektora

V pondelok 18. septembra 2023 sa uskutočnilo v Aule Lekárskej fakulty UPJŠ slávnostné otvorenie akademického roka 2023/24 na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach za účasti prezidenta Slovenskej republiky v rokoch 1999-2004 Rudolfa Schustera, rektora prof. MUDr. Daniela Pellu, PhD., poverených prorektorov prof. MVDr. Moniky Halánovej, PhD., Dr. h. c. prof. Mgr. Slávky Tomaščíkovej, PhD., prof. RNDr. Renáty Oriňakovej, … Čítať ďalej
19. septembra 2023

Noví profesori z Lekárskej fakulty UPJŠ

Prezidentka Zuzana Čaputová v stredu 13. septembra 2023 v Prezidentskom paláci v Bratislave vymenovala 48 nových profesorov, medzi ktorými sú aj pracovníci našej fakulty:‹ prof. MUDr. Ján Fedačko, PhD. ‹ prof. MUDr. Pavol Kristian, PhD. ‹ prof. MUDr. Branislav Stančák, CSc. Srdečne gratulujeme! Pani prezidentka vo svojom príhovore k novovymenovaným profesorom zdôraznila, že akademický titul, … Čítať ďalej
13. septembra 2023

Uskutočnili sa úvodné stretnutia prvákov

Nových študentov všeobecného lekárstva, zubného lekárstva, ošetrovateľstva, fyzioterpie, verejného zdravotníctva a laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve privítala v Aule UPJŠ LF v utorok 12. septembra 2023 poverená prodekanka pre pedagogickú činnosť v 1.-3. ročníku študijného programu všeobecné lekárstvo doc. MUDr. Ingrid HODOROVÁ, PhD., univerzitná profesorka. Nových študentov doktorských študijných programov v anglickom jazyku General Medicine … Čítať ďalej
12. septembra 2023

Naši študenti radili Slovákom, ako sa starať o ústne zdravie

V Košiciach vyvrcholila v utorok 12. septembra 2023 najväčšia preventívna akcia v oblasti ústneho zdravia na Slovensku „SPOLU ZA ZDRAVÝ A KRÁSNY ÚSMEV“, ktorú zorganizovali naši medici už po jedenásty krát. Študenti zubného lekárstva z navštívili počas jedenástich dní dokopy 20 slovenských miest a poskytli praktickú inštruktáž ohľadom čistenia zubov vyše desaťtisíc osobám. V metropole … Čítať ďalej

Prezentovali sme výsledky štúdie HBSC realizovanej na Slovensku pracovníkmi našej fakulty

V utorok 12. septembra 2023 sa v Bratislave v rokovacej sále Bratislavského samosprávneho kraja uskutočnilo pracovné stretnutie odborníkov a brífing s novinármi pri príležitosti vydania Národnej správy o zdraví a so zdravím súvisiacom správaní školákov v ich sociálnom kontexte na základe štúdie HBSC, na ktorej sa podieľali pracovníci našej fakulty pod vedením profesorky Andrei Madarasovej-Geckovej, … Čítať ďalej
11. septembra 2023

VÝSLEDKY NÁŠHO VEDECKÉHO VÝSKUMU BOLI ZNOVU OCENENÉ

Tohoročné ocenenie L’Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede na Slovensku, v kategórii vedy o živej prírode získala zamestnankyňa Ústavu lekárskej a klinickej biochémie, UPJŠ v Košiciach, Lekárskej fakulte, doc. RNDr. Miroslava Rabajdová, PhD., ktorú komisia vybrala spomedzi 21 nominantiek. Laureátka tohto prestížneho ocenenia sa vo svojich vedecko-výskumných aktivitách venuje neinvazívnej diagnostike v in vitro … Čítať ďalej
8. septembra 2023

Predstavujeme nových prodekanov

V súvislosti so zmenou vedenia Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach došlo v utorok 22. augusta 2023 súčasne k zmene na niektorých prodekanských funkciách na našej fakulte. Poverovacie dekréty odovzdal novým prodekanom dekan UPJŠ LF prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD. a zaprial im veľa síl, entuziazmu a úspechov v tejto zodpovednej funkcii. Novými prodekanmi sú: Povereným prodekanom srdečne gratulujeme! a prajeme … Čítať ďalej
22. augusta 2023

Študuj na UPJŠ