UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Oddelenie rádiológie

Železničná nemocnica s poliklinikou Košice
Masarykova 9, 040 01 Košice
English version
 

 

Posledná aktualizácia: 05.04.2019