Prejsť na obsah

Oddelenie rádiológie

1minút, 54sekúnd
Železničná nemocnica s poliklinikou Košice
Masarykova 9, 040 01 Košice
English version
 

Oddelenie rádiológie Železničnej nemocnice s poliklinikou v Košiciach je špecializovaným pracoviskom pre pregraduálnu výučbu poslucháčov všeobecného lekárstva, zubného lekárstva a ošetrovateľstva ako aj rádiologických technikov v spolupráci s Fakultou zdravotníckych odborov PU v Prešove a Strednou zdravotníckou školou na Moyzesovej ulici v Košiciach.

Vo vedeckovýskumnej činnosti sa zameriava na problematiku diagnostiky ochorení pomocou CT a MR zobrazovacích modalít, a na zavádzanie nových diagnostickým a intervenčných rádiologických metód do praxe. V oblasti vedecko-výskumnej činnosti sa podieľa na teoretických a vedecko-výskumných prácach, pracovisko je držiteľom niekoľkých impaktovaných publikácií.
Spolupracuje na vedecko-výskumnej činnosti s Technickou univerzitou v Košiciach a Fakultou zdravotníckych odborov PU v Prešove.

Obsahom liečebno-preventívnej činnosti sú všetky klasické aj špeciálne diagnostické zobrazovacie metodiky, oddelenie rádiológie poskytuje komplexnú vrcholovú diagnostiku pomocou zobrazovacích metód ako sú CT a MR modality a ultrazvukové vyšetrovacie metódy s využitím konvenčných USG techník ako aj moderných kontrastných vyšetrení (CEUS), a elastografie.

Pracovisko je jedným z najlepšie vybavených prístrojovou technikou v Košiciach a poskytuje skiagrafické, CT a MR vyšetrenia v plnom rozsahu. Zameriava sa na riešenie diagnosticky zložitých prípadov v oblasti športovej medicíny, gynekológii, gastroenterológii a onkológii, kde spolupracuje s poprednými slovenskými odborníkmi z oblasti gynekológie, chirurgie a onkológie.

Zabezpečuje ako jediné pracovisko na východnom Slovensku komplexnú starostlivosť v oblasti nevaskulárnej intervenčnej rádiológie pre celý Košický kraj a okolie. Vykonávame terapeutické zákroky aj pre košické Univerzitné nemocnice.

Pracovisko je jedným zo siedmich oficiálnych testovaních pracovísk ultrazvukových prístrojov na svete, ktoré využíva celosvetovo tretia najväčšia spoločnosť vyrábajúcou CT, MR a USG prístroje, čo zaraďuje naše ultrasonografické pracoviská k jedným z najrenomovanejších v Európe.


Študuj na UPJŠ