UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Folia Medica Cassoviensia

Folia Medica Cassoviensia

Redakčná rada časopisu:

Predseda: doc. MUDr. Roman Beňačka, CSc., mim. prof.
Vedúci odborný redaktor: doc. MUDr. Jozef Firment, CSc.
Technický redaktor: Martina Trochanová

Členovia:
prof. MUDr. Andrej Böőr, CSc.
prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, FEAN
prof. MUDr. Ján Jakuš, DrSc.
prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.
prof. MVDr. Ján Mojžiš, DrSc.
doc. RNDr. Ján Sabo, CSc., mim. prof.
Dr.h.c. prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc.


Web stránka časopisu: http://www.lf.upjs.sk/foliamedica

 

Ročníky:

Folia Medica Cassoviensia 2019 No. 1   No. 2
Folia Medica Cassoviensia 2018 No. 2: Titulná strana Tiráž Obsah
  No. 1: Titulná strana Tiráž Obsah
Folia Medica Cassoviensia 2017 No. 2: Titulná strana Tiráž Obsah
  No. 1: Titulná strana Tiráž Obsah
Folia Medica Cassoviensia 2016 No. 2: Titulná strana Tiráž Obsah
  No. 1: Titulná strana Tiráž Obsah
  Zborník abstraktov: Titulná strana Tiráž Obsah
Folia Medica Cassoviensia 2015 Supplementum 1: Titulná strana Tiráž Obsah
Folia Medica Cassoviensia 2014 No. 1-2: Titulná strana Tiráž Obsah
  Supplementum 1: Titulná strana Tiráž Obsah
Folia Medica Cassoviensia 2013 No. 1-2: Titulná strana Tiráž Obsah
  Supplementum 1: Titulná strana Tiráž Obsah
Folia Medica Cassoviensia 2012 No. 2: Titulná strana Tiráž Obsah
  Supplementum 1: Titulná strana Tiráž Obsah
  No. 1: Titulná strana Tiráž Obsah
Folia Medica Cassoviensia 2011 No. 1-2: Titulná strana Tiráž Obsah
  Supplementum 1: Titulná strana Tiráž Obsah
Folia Medica Cassoviensia 2010 No. 2: Titulná strana Tiráž Obsah
  Supplementum 1: Titulná strana Tiráž Obsah
  No. 1: Titulná strana Tiráž Obsah
Folia Medica Cassoviensia 2009 Supplementum 1: Titulná strana Tiráž Obsah
Folia Medica Cassoviensia 2005   Titulná strana   Obsah
Folia Medica Cassoviensia 1998 T55:     Obsah

 

Posledná aktualizácia: 06.03.2020