Prejsť na obsah

Folia Medica Cassoviensia

0minút, 25sekúnd
Folia Medica Cassoviensia

Redakčná rada časopisu:

Predseda: doc. MUDr. Roman Beňačka, CSc.
Vedúci odborný redaktor: doc. MUDr. Jozef Firment, PhD.
Technický redaktor: Martina Trochanová

Členovia:
prof. MUDr. Andrej Böőr, CSc.
prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, FEAN
prof. MUDr. Ján Jakuš, DrSc.
Dr. h. c. prof. MUDr. Pavol Jarčuška PhD.
prof. MVDr. Ján Mojžiš, DrSc.
doc. RNDr. Ján SABO, CSc., univerzitný profesor
Dr.h.c. prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc.

Web stránka časopisu: https://www.lf.upjs.sk/foliamedica


Študuj na UPJŠ