UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Transactions of the Universities of Košice

 

Redakčná rada časopisu:

Členovia redakčnej rady za UPJŠ LF:
prof. MUDr. Viliam Donič, CSc.
prof. MUDr. Juraj Kovaľ, CSc.
prof. MUDr. Ivica Lazúrová, CSc.
prof. MVDr. Ján Mojžiš, CSc.
prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.
doc. MVDr. Silvia Rybárová, PhD.
prof. RNDr. Ján Šalagovič, PhD.
prof. MUDr. Igor Šulla, DrSc.
prof. MUDr. Ivan Tkáč, PhD.

Ročníky:
Transactions of the Universities of Košice 2003 Obsah 4
Transactions of the Universities of Košice 2002 Obsah 3
Transactions of the Universities of Košice 2001 Obsah 4

 

Posledná aktualizácia: 04.08.2017