Prejsť na obsah

Transactions of the Universities of Košice

0minút, 26sekúnd

Redakčná rada časopisu:

Členovia redakčnej rady za UPJŠ LF:
prof. MUDr. Viliam Donič, CSc.
prof. MUDr. Juraj Kovaľ, CSc.
prof. MUDr. Ivica Lazúrová, CSc.
prof. MVDr. Ján Mojžiš, CSc.
prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.
doc. MVDr. Silvia Rybárová, PhD.
prof. RNDr. Ján Šalagovič, PhD.
prof. MUDr. Igor Šulla, DrSc.
prof. MUDr. Ivan Tkáč, PhD.

Ročníky:
Transactions of the Universities of Košice 2003 Obsah 4
Transactions of the Universities of Košice 2002 Obsah 3
Transactions of the Universities of Košice 2001 Obsah 4


Študuj na UPJŠ