UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Galéria legiend Lekárskej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach

Do galérie legiend boli pri príležitosti 70. výročia vzniku Lekárskej fakulty v Košiciach vybraní pozoruhodní pedagógovia pôsobiaci na našej fakulte od jej vzniku, ktorí už dnes nie sú medzi nami, no na ktorých do súčasnosti ostali výrazné spomienky. Nuž a pokiaľ neostali, týmto spôsobom by sme si ich chceli pripomenúť...

Zainteresovaní čitatelia si prostredníctvom tejto Galérie môžu pripomenúť študentské časy, úsmevné či strastiplné historky, ktoré sa im s týmito pedagógmi prihodili. U ľudí, ktorí s nimi mali možnosť spolupracovať, vyvolávajú tieto osobnosti úctu, dôstojnosť, obdiv, rešpekt, či inšpirácie pre aktívny prístup k životu. Predovšetkým však hrdosť na svoju Alma mater. Uvedomujeme si vplyv týchto legendárnych učiteľov na regionálny a medzinárodný odborný a vedecký život v rôznych obdobiach a v rôznych medicínskych odboroch. Česť ich pamiatke!

doc. MUDr. Jozef Andrašina, CSc.
*1926  †1986
chirurg

doc. MUDr. Ladislav Bárdoš, CSc.
*1914  †1995
hrudný chirurg

prof. MUDr. Ing. Konštantín Barna, CSc.
*1925  †2009
biochemik

prof. MUDr. Branislav Bohuš, PhD.
*1935  †2015
športový lekár

doc. MUDr. Oto Brandebur, CSc.
*1933  †2016
traumatológ

prof. MUDr. Vendelín Čunderlík
*1916  †2000
gynekológ – pôrodník

prof. MUDr. Ferdinand Démant
*1911  †1980
pediater

prof. MUDr. Vladimír Drahovský, CSc.
*1922  †2007
urológ

prof. MUDr. Ladislav Dubay, CSc.
*1916  †1978
mikrobiológ

prof. MUDr. Ján Faguľa, DrSc.
*1930  †2015
neurochirurg

prof. MUDr. Mikuláš Filip, CSc.
*1929  †1990
sociálne lekárstvo

prof. MUDr. Alojz Gomboš, DrSc.
*1929  †2000
anatóm

doc. MUDr. Bernard Gomboš, CSc.
*1922  †1998
pneumológ / pracovný lekár

doc. MUDr. Juraj Groch, CSc.
*1923  †1985
hygienik

doc. MUDr. Tomáš Hildebrand, CSc.
*1937  †2008
gastroenterológ

prof. MUDr. Jaroslav Hympán
*1912  †2009
neurológ

doc. MUDr. Michal Kandráč, DrSc.
*1920  †1992
internista – endokrinológ

doc. MUDr. Albín Kipikaša, CSc.
*1932  †1993
plastický chirurg

prof. MUDr. Zoltán Klimo
*1905  †1974
psychiater

prof. MUDr. Ján Kňazovický
*1883  †1987
chirurg

prof. MUDr. Anton Kohút, DrSc.
*1940  †2011
farmakológ

doc. MUDr. Jozef Kollár, DrSc.
*1932  †2018
vedecký pracovník

prof. MUDr. Rudolf Korec, DrSc.
*1921  †2003
patofyziológ

prof. MUDr. Michal Kováč, DrSc.
*1929 †1996
ortopéd

prof. MUDr. Igor Kutlík
*1917  †2003
patológ

doc. MUDr. František Longauer, CSc.
*1940  †2014
patológ / súdny lekár

doc. MUDr. PhMgr. Miloš Lukasiewicz
*1919  †1962
farmakológ

prof. MUDr. Jozef Lukáči, CSc.
*1920  †2000
súdny lekár

prof. MUDr. Eugen Malý, DrSc.
* 1912  †1984
dermatovenerológ

prof. MUDr. Jozef Maršala, DrSc.
*1929  †2007
histológ

prof. MUDr. Emil Matejíček, DrSc.
*1920  †2013
chirurg

doc. MUDr. Jozef Medvecký, CSc.
*1922  †2001
psychiater

prof. MUDr. Vladimír Munka, DrSc.
*1922  †1986
anatóm

prof. MUDr. Andrej Nicák, DrSc.
*1929  †2002
farmakológ

prof. MUDr. Jozef Pajtáš
*1900 †1960
oftalmológ

prof. MUDr. František Pór
*1899  †1980
internista

prof. MUDr. Karol Poradovský, DrSc.
*1916  †2002
gynekológ – pôrodník

prof. MUDr. Ivan Porázik
*1923  †1996
histológ

prof. MUDr. Rastislav Pospišil, CSc.
*1923  †2003
epidemiológ

prof. MUDr. Milan Praslička, DrSc.
*1923  †1985
biológ

prof. MUDr. Arnošt Ružička, DrSc.
*1911  †1978
stomatológ

prof. MUDr. Theodor Schwarz
*1892  †1980
gynekológ - pôrodník

prof. MUDr. Jozef Skotnický
*1910  †2002
biofyzik

prof. MUDr. Ján Šimko, DrSc.
*1922  †2001
gynekológ - pôrodník

doc. MUDr. Ján Štubňa, CSc.
*1939  †2014
pneumológ

prof. MUDr. Michal Šuster, DrSc.
*1915  †1996
otolaryngológ

doc. MUDr. Ladislav Takáč
*1930  †1992
stomatológ

prof. MUDr. Mikuláš Takáč, DrSc.
*1927  †1999
internista – kardiológ

doc. MUDr. Andrej Vladimír, CSc.
*1924  †2014
otolaryngológ

doc. MUDr. Jozef Vondra
*1930 †1999
stomatológ

prof. MUDr. Jozef Zimáček, CSc.
*1933  †2009
nukleárna medicína

Posledná aktualizácia: 23.08.2018