Prejsť na obsah

Galéria legiend Lekárskej fakulty

0minút, 50sekúnd

Do galérie legiend boli pri príležitosti 70. výročia vzniku Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vybraní pozoruhodní pedagógovia pôsobiaci na našej fakulte od jej vzniku, ktorí už dnes nie sú medzi nami, no na ktorých do súčasnosti ostali výrazné spomienky. Nuž a pokiaľ neostali, týmto spôsobom by sme si ich chceli pripomenúť…

Zainteresovaní čitatelia si prostredníctvom tejto Galérie môžu pripomenúť študentské časy, úsmevné či strastiplné historky, ktoré sa im s týmito pedagógmi prihodili. U ľudí, ktorí s nimi mali možnosť spolupracovať, vyvolávajú tieto osobnosti úctu, dôstojnosť, obdiv, rešpekt, či inšpirácie pre aktívny prístup k životu. Predovšetkým však hrdosť na svoju Alma mater. Uvedomujeme si vplyv týchto legendárnych učiteľov na regionálny a medzinárodný odborný a vedecký život v rôznych obdobiach a v rôznych medicínskych odboroch. Česť ich pamiatke!


Študuj na UPJŠ