UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Fotogaléria priestorov

Fotografie vľavo zaznamenávajú obdobie výstavby objektu teoretických ústavov a Auly UPJŠ LF v osemdesiatych rokoch minulého storočia a začiatky pôsobenia vo vtedy najmodernejších priestoroch lekárskej fakulty a fakultnej nemocnice na Slovensku. Porovnať ich môžete so súčasnosťou (fotografie vpravo).

Posledná aktualizácia: 06.05.2021