Prejsť na obsah

Fotogaléria priestorov

0minút, 33sekúnd

Fotografie vľavo zaznamenávajú obdobie výstavby objektu teoretických ústavov a Auly UPJŠ LF v osemdesiatych rokoch minulého storočia a začiatky pôsobenia vo vtedy najmodernejších priestoroch lekárskej fakulty a fakultnej nemocnice na Slovensku. Porovnať ich môžete so súčasnosťou (fotografie vpravo).

Fotografie hore (zobrazované v dvojiciach) zaznamenávajú obdobie výstavby objektu teoretických ústavov a Auly UPJŠ LF v osemdesiatych rokoch minulého storočia a začiatky pôsobenia vo vtedy najmodernejších priestoroch lekárskej fakulty a fakultnej nemocnice na Slovensku. Porovnať ich môžete so súčasnosťou (fotografie dole).


Študuj na UPJŠ