Prejsť na obsah

Podujatia v roku 2004

10minút, 11sekúnd

 

   
Marec 2004
“KEĎ SA VEDA SPÁJA S UMENÍM” – výstava
Termín otvorenia: 15.3.2004, 16.00
Miesto konania: Košice, Lekárska fakulta UPJŠ
Organizujúci subjekt: Institut Français Bratislava
France – Tech
Lekárska fakulta UPJŠ
Poznámka: http://www.serimedis.tm.fr
KRAJSKÝ SEMINÁR PSYCHIATRICEJ KLINIKY LF UPJŠ A FNsP
Termín konania: 25.3.2004, 14.30 hod.
Miesto konania: Seminárna miestnosť LF UPJŠ, Tr. SNP
Organizujúci subjekt: Psychiatrická klinika LF UPJŠ
Poznámka:  
62. KLINICKO-PATOLOGICKÁ KONFERENCIA
Termín konania: 29.3.2004
Miesto konania: Košice, Lekárska fakulta UPJŠ
Organizujúci subjekt: SLS
Spolok lekárov v Košiciach
Koordinátor: Prof. MUDr. Andrej Böőr, CSc.
Poznámka:  
NEUROBIOLÓGIA ÚZKOSTNÝCH PORÚCH – prednáška
Termín konania: 30.3.2004, 15.15 hod.
Miesto konania: Poslucháreň č. 4, LF UPJŠ, Tr. SNP 1
Prednášajúci: Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc.
prednosta Psychiatrickej kliniky III. LF UK
a riaditeľ Pražského psychiatrického centra
Organizujúci subjekt: Psychiatrická klinika LF UPJŠ
Poznámka: Pozývame študentov a všetkých záujemcov
STOMATOLOGICKÉ DNI KOŠICE
Termín konania: 31.3.-2.4.2004
Miesto konania: Košice, Lekárska fakulta UPJŠ
Organizujúci subjekt: I. stomatologická klinika LF UPJŠ
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UPJŠ
FNsP, FN LP
Slovenská stomatologická spoločnosť v Bratislave
Regionálna komora zubných lekárov v Košiciach
KVV – Ing. Igor Kubovčík
Garanti odborného programu: Doc. MUDr. Dušan Beluš, CSc.
Doc. MUDr. Andrej Jenča, CSc., mim. prof.
Doc. MUDr. Neda Markovská, CSc., mim. prof.
MUDr. Jozef Minčík, PhD.
Poznámka:  
APRÍL 2004
POKROKY V DIAGNOSTIKE A LIEČBE HEMATOLOGICKÝCH MALIGNÍT
Termín konania: 5.4.2004, 15.00 hod.
Miesto konania: Poslucháreň LF UPJŠ, Tr. SNP 1
Organizujúci subjekt: SLS
Spolok lekárov v Košiciach
Koordinátor: Prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc.
Prednosta Kliniky hematológie LF UPJŠ a FNsP
Poznámka:  
FAKULTNÁ KONFERENCIA ŠVOČ
Termín konania: 21.4.2004
Miesto konania: Košice, Lekárska fakulta UPJŠ
Organizujúci subjekt: Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
Odborní garanti: Doc. MUDr. Andrej Jenča, CSc. mim. prof. – dekan fakulty
Doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc. – prodekan pre vedu, výskum a zahraničné styky
Poznámka: Súťažná prezentácia prác študentov LF UPJŠ
  Pozývame všetkých záujemcov
Medzinárodná kontraktačno-predajná výstava „DENTEX 2004“
13. KOŠICKÉ STOMATOLOGICKÉ DNI
Termín konania: 21.-23.4.2004
Miesto konania: Dom techniky ZSVTS Košice
Organizujúci subjekt: Dom techniky ZSVTS Košice, spol. s r.o.
Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
I. stomatologicka klinika LF UPJŠ a FNsP
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie
LF UPJŠ a FN LP
Slovenská stomatologická spoločnosť v Bratislave
Regionálna komora zubných lekárov v Košiciach
Prípravný výbor: Doc. MUDr. Andrej Jenča, CSc., mim. prof.
Doc. MUDr. Milan Kotráň, CSc., mim. prof.
Doc. MUDr. Eugen Ďurovič, DrSc., mim.prof.
Organizačné
zabezpečenie výstavy
a podujatia:
Etela Bačenková
Eva Homzová
Dom techniky ZSVTS Košice, spol. s r.o.
Kontakt: Tel.: +421556782243-44, expoeduc@dtke.sk
Fax: +421556783197
Poznámka: Výstava otvorená denne od 10.00 – 18.00 hod.
XI. MEMORIÁL PROF. PÓRA
Termín konania: 26.4.2004, 14.00
Miesto konania: Košice, Poslucháreň prof. Póra, FN LP
Organizujúci subjekt: SLS
Spolok lekárov v Košiciach
Koordinátor: Prof. MUDr. Miroslav Mydlík, DrSc.
Poznámka:  
MÁJ 2004
PROBLÉMY A OMYLY V USG DIAGNOSTIKE
Termín konania: 7.5.2004 od 9.30 hod.
Miesto konania: Poslucháreň LF UPJŠ, Tr. SNP 1
Organizujúci subjekt: Slovenská spoločnosť pre ultrazvuk v medicíne
Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
FNsP v Košiciach
Poznámka: Pracovný deň
KARDIOLÓGIA A KARDIOCHIRURGIA VO VÝCHODOSLOVENSKOM ÚSTAVE SRDCOVÝCH CHORÔB
Termín konania: 10.5.2004, 15.00 hod.
Miesto konania: Poslucháreň LF UPJŠ, Tr. SNP 1
Organizujúci subjekt: SLS
Spolok lekárov v Košiciach
Koordinátor: MUDr. František Sabol
Riaditeľ Východoslovenského ústavu srdcových chorôb
Poznámka:  
MODERNÁ PRAX INZULÍNOVEJ TERAPIE – prednáška
Termín konania: 17.5.2004 o 10.00 hod.
Miesto konania: Malá seminárna miestnosť LF UPJŠ, Tr. SNP 1
Organizujúci subjekt: Spolok lekárov v Košiciach
Ústav patologickej fyziológie LF UPJŠ
Prednášajúci: Jacobs BEATRIX, MD.,
absolvent LF UPJŠ
Primár interného oddelenia Marianhospital,
Osnanbrück, Nemecko
Poznámka: Pozývame všetkých záujemcov
VIII. SEMINÁR MLADÝCH OTROPÉDOV
Termín konania: 21.5.2004
Miesto konania: LF UPJŠ, Tr. SNP 1, Košice
Organizujúci subjekt: Slovenská ortopedická a traumatologická spoločnosť
Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
Organizačný výbor: Klinika ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva LF UPJŠ a FNsP
Kontakt: Tel.: +421556403537, svihla@central.medic.upjs.sk
Fax: +421556424412
Poznámka: Program seminára
1. slovensko-český zjazd o spánku
2. Somnologické dni
Termín konania: 21.-22.5.2004
Miesto konania: Rekreačné stredisko Jahodná pri Košiciach
Organizujúci subjekt: SLS
Slovenská neurologická spoločnosť
Sekcia pre štúdium porúch spánku
Sekcia spánkovej medicíny
Česká společnost pro výzkum spánku a spánkovou medicínu
Neurologická klinika LF UPJŠ a FNsP v Košiciach
Organizačný výbor: MUDr. Mária Tormašiová, PhD.
Neurologická klinika LF UPJŠ a FNsP
Kontakt: Tel.: +421556403789, tormasi@central.medic.upjs.sk
Fax: +421556424000
Poznámka: Uzávierka prihlášok:                    31.3.2004
Uzávierka pre abstrakty:              31.3.2004
XLIII. Východoslovenské lekárske dni
Termín konania: 27.-28.5.2004
Miesto konania: Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
Organizujúci subjekt: IV. interná klinika LF UPJŠ a FN LP v Košiciach
Koordinátor: Doc. MUDr. Jozef Gonsorčík, CSc.
Kontakt: Prof. MUDr. Andrej Böőr, CSc.
Ústav patológie LF UPJŠ a FN LP v Košiciach
Rastislavova 43
041 90 Košice
Hlavná téma: Kardiologické aktuality v praxi internistu
Poznámka: Uzávierka prihlášok:                       23.4.2004
Konferenčný poplatok:
200,- Sk pre pasívnych účastníkov podujatia
100,- Sk pre aktívnych účastníkov podujatia
Jún 2004
MANAŽMENT OŠETRENIA ÚSTNEJ DUTINY U RIZIKOVÝCH PACIENTOV
Termín konania: 7.6.2004, 15.00 hod.
Miesto konania: Poslucháreň LF UPJŠ, Tr. SNP 1
Organizujúci subjekt: SLS
Spolok lekárov v Košiciach
Koordinátor: Doc. MUDr. Neda Markovská, CSc., mim. prof.
Prednosta I. stomatologickej kliniky LF UPJŠ a FNsP
Poznámka:  
CELOSLOVENSKÁ PEDIATRICKÁ KONFERENCIA
Termín konania: 10.6.2004
Miesto konania: Poslucháreň LF UPJŠ, Tr. SNP 1, Košice
Organizujúci subjekt: SLS
Slovenská pediatrická spoločnosť
Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
Klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN
Organizačný výbor: Prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.
Prednostka Kliniky detí a dorastu LF UPJŠ a DFN
Kontakt: Tel.: +421556404132, sekretar@central.medic.upjs.sk
Fax: +421556428935
Poznámka:  
XVIII. Bardejovské gastroenterologické dni
Termín konania: 18.-19.6.2004
Miesto konania: Bardejovské Kúpele
Organizujúci subjekt: SLS
Slovenská gastroenterologická spoločnosť
Slovenská chirurgická spoločnosť
Lekárska fakulta UPJŠ a FNsP v Košiciach
Bardejovské Kúpele a. s.
Organizačný výbor: Interná klinika LF UPJŠ a FNsP
Tr. SNP 1, 040 11 Košice
Kontakt: Tel.: 0556423152,  fax: 0556429269
Poznámka: Uzávierka prihlášok:             10.5.2004
CIEVNA CHIRURGIA
Termín konania: 21.6.2004, 15.00 hod.
Miesto konania: Poslucháreň LF UPJŠ, Tr. SNP 1
Organizujúci subjekt: SLS
Spolok lekárov v Košiciach
Koordinátor: Prof. MUDr. Július Vajó, DrSc.
Prednosta II. chirurgickej kliniky LF UPJŠ a FN LP
Poznámka:  
42. SLOVENSKÝ ANATOMICKÝ KONGRES S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU
41. HISTOCHEMICKÝ – CYTOCHEMICKÝ KONGRES S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU
Termín konania: 29.6.-1.7.2004
Miesto konania: Košice
Organizujúci subjekt: SLS, Slovenská anatomická spoločnosť
Slovenská histochemická a cytochemická spoločnosť
Ústav histológie a embryológie LF UPJŠ
Ústav anatómie LF UPJŠ
Predseda
organizačného výboru:
Prof. MVDr. Mikuláš Pomfy, CSc.
Ústav histológie a embryológie LF UPJŠ
Šrobárova 2
040 01 Košice
Kontakt: Tel.: +421556222606, pomfym@post.sk
       +421556228866, miklos@central.medic.upjs.sk
Poznámka: Registračný poplatok za jeden kongres 1000.- SKK (900.- CZK) uhradiť do 30.5.2004
Uzávierka prihlášok:                 31.3.2004
Uzávierka abstraktov:              30.4.2004
SEPTEMBER 2004
2nd International probiotic conference
Termín konania: 15.-19.9.2004
Miesto konania: Košice
Organizujúci subjekt: Výskumný ústav veterinárnej medicíny UVL
Ústav experimentálnej medicíny LF UPJŠ
IPC, Ltd. Košice
Organizačný výbor: Výskumný ústav veterinárnej medicíny
Univerzita veterinárskeho lekárstva
Oddelenie biotechnológie a infekčných chorôb
Komenského 73
041 81 Košice
Kontakt: Tel.: +421556332011,  +421905147707
fax: +421556331853,  ipc@ipc.vuvm.sk
Poznámka: Uzávierka pre abstrakty:                 31.5.2004
http://www.ipc.vuvm.sk/ipc2004
OKTÓBER 2004
Seminárne stretnutia pobočky SSBMB v Košiciach
Termín konania: 1.10.2004 o 13.30 hod. a 4.10.2004 o 14.00 hod.
Miesto konania: LF UPJŠ, Tr. SNP 1 v Košiciach
Organizujúci subjekt: SSBMB pri SAV v Košiciach
Ústav lek. chémie, biochémie a klin. biochémie LF UPJŠ
Prednášajúci: Prof. Lászlo Nagy a Assoc. Prof. Pál Sipos
University of Szeged, Hungary
Prof. Pál Perjesi
Pécs University Pharmaceutical school, Hungary
Poznámka: Pozvánka
NEURODEGENERATÍVNE CHOROBY V SÚČASNOSTI
klinický multidisciplinárny seminár
Termín konania: 14.10.2004 o 14,30 hod.
Miesto konania: Hotel SLOVAN v Košiciach
Organizujúci subjekt: Neurologická klinika LF UPJŠ a FNsP v Košiciach
Prednášajúci: MUDr. Alena ZUMROVÁ
Neurogenetické centrum 2. LF UK a FN Motol, Praha
Poznámka: Pozvánka na seminár
3rd CONGRESS OF THE SLOVAK NEUROSURGICAL SOCIETY WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
Termín konania: 14.-16.10.2004
Miesto konania: Vysoké Tatry, Stará Lesná
Organizujúci subjekt: SLS J. E. Purkyně
Slovenská neurochirurgická spoločnosť
LF UPJŠ v Košiciach
Neurochirurgická klinika LF UPJŠ
Neurobiologický ústav SAV
Organizačný výbor: Prof. MUDr. Igor Šulla, DrSc.
Neurochirurgická klinika LF UPJŠ
Tr. SNP 1040 11
Košice
Kontakt: Tel.: +421556423110, isulla@central.medic.upjs.sk
Fax: +421556423110
Poznámka: Uzávierka prihlášok: 30.5.2004
PEDAGOGICKÁ KONFERENCIA s medzinárodnou účasťou
Termín konania: 20. – 21.10.2004
Miesto konania: LF UPJŠ, Tr. SNP 1
Organizujúci subjekt: Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
Spolok medikov mesta Košice
Kontakt: Tel/fax: ++ 421 55 6428 151
Poznámka: Uzávierka prihlášok:30.9.2004
NOVEMBER 2004
II. MEMORIÁL FRANZA KAFKU
Termín konania: 5.11.2004
Miesto konania: 1. časť: Tatranské Matliare, 13.00 hod.
    pamätník Franza Kafku
2. časť: Tatranská Lomnica, 14.00 hod.
    Informačné centrum ŠL TANAP-u
Koordinátor: Prof. MUDr. M. Mydlík, DrSc.
SLÁVNOSTNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA
KONFERENCIA MLADÝCH PEDIATROV
Termín konania: 11.-12.11.2004
Miesto konania: LF UPJŠ, Tr. SNP 1, Košice
Organizujúci subjekt: Detská fakultná nemocnica Košice
Slovenská lekárska spoločnosť
Slovenská pediatrická spoločnosť
Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
Regionálna lekárska komora v Košiciach
Poznámka: Pozvánka na konferenciu – I. časť, II. časť
VERTEBROGENNÝ SYNDRÓM
Termín konania: 12.11.2004 o 14.00 hod.
Miesto konania: Dom kultúry, Ruskov
Organizujúci subjekt: Slovenská lekárska spoločnosť
Spolok lekárov v Košiciach v spolupráci s obcou Ruskov
Koordinátor: Prof. MUDr. M. Mydlík, DrSc.
Výstava MEDEXPO-PHARMA-BALNEA
XIII. SCHWARZOV DEŇ – odborný seminár
Odborný seminár:
Miesto konania:
25.11.2004
FN L. Pasteura v Košiciach
Rastislavova 45, Pavilón zdravia
Výstava:
Miesto konania:
24.-26.11.2004
Dom techniky ZSVTS Košice
Organizujúci subjekt: Ministerstvo zdravotníctva SR
Lekárska fakulta UPJŠ
Fakultná nemocnica LP v Košiciach
II. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UPJŠ a FN LP
Dom techniky ZSVTS Košice
Poznámka: Výstava otvorená od 10.00 – 18.00 hod.
DECEMBER 2004
GLYKOVANÝ HEMOGLOBÍN – Hb A1c
Termín konania: 2.12.2004
Miesto konania: Aula A. Einsteina
Edukačné centrum Teledom
Timonova 27, Košice
Organizujúci subjekt: Slovenská lekárska spoločnosť
Slovenská spoločnosť klinickej biochémie
Slovenská spoločnosť laboratórnej medicíny
Slovenská diabetologická spoločnosť
Lekárska fakulta UPJŠ
Kontakt: Doc. MUDr. Oliver Rácz, CSc., mim. prof.
MUDr. Peter Dombrovský
E-mail: patfyz@central.medic.upjs.sk
Poznámka: Spoločný seminár biochemikov a diabetológov
63. KLINICKO – PATOLOGICKÁ KONFERENCIA
Termín konania: 6.12.2004, 15.00 hod.
Miesto konania: Košice
Organizujúci subjekt: Slovenská lekárska spoločnosť
Spolok lekárov v Košiciach
Koordinátor: Prof. MUDr. Andrej Böőr, CSc.
Ústav patológie LF UPJŠ a FN LP
Poznámka:  
KARCINÓM PAŽERÁKA
Termín konania: 13.12.2004, 15.00 hod.
Miesto konania: Poslucháreň č. 2, LF UPJŠ v Košiciach, Tr. SNP 1
Organizujúci subjekt: Slovenská lekárska spoločnosť
Spolok lekárov v Košiciach
Koordinátor: MUDr. Igor Andrašina, PhD.
Klinika rádioterapie a chemoterapie VOU a LF UPJŠ
Poznámka:  

Študuj na UPJŠ