Prejsť na obsah

Podujatia v roku 2006

13minút, 23sekúnd

 

   
FEBRUÁR 2006
SEMINÁR I. psychiatrickej kliniky LF UPJŠ A FNLP
Termín konania: 7.2.2006, 11.00 hod.
Miesto konania: Knižnica I. psychiatrickej kliniky, Tr. SNP 1
Organizujúci subjekt: I. psychiatrická klinika LF UPJŠ a FNLP pod záštitou britskej veľvyslankyne na Slovensku Ms. Judith Macgregor
Poznámka:    
 
Nadstavbový kurz ultrasonografie na tému: ABDOMEN
Termín konania: 10.-12.2.2006
Miesto konania: Košice, Trieda SNP 1
Organizujúci subjekt: LF UPJŠ
Švajčiarska spoločnosť pre ultrazvuk v medicíne (SGUM)
Košická ultrasonografická škola
Kontakt: Doc. MUDr. M. Kuchta, CSc., LF UPJŠ
MUDr. B. Nováková, IV. interná klinika LF UPJŠ a FNLP
Poznámka: Pozvánka
 
78. seminár FNLP
Termín konania: 15.2.2006, 14.00 hod.
Miesto konania: Klub zamestnancov FNLP, Tr. SNP 1
Koordinátor: MUDr. R. Roland
Poznámka:  
 
NOVÉ TRENDY V RÁDIOLÓGII
Termín konania: 17.2.2006, 14.00 hod.
Miesto konania: Poslucháreň č. 2, LF UPJŠ v Košiciach, Tr. SNP 1
Organizujúci subjekt: Slovenská lekárska spoločnosť
Spolok lekárov v Košiciach
Koordinátor: MUDr. Peter Mach, CSc.
I. klinika rádiodiagnostiky a zobrazovacích metód LF UPJŠ a FNLP
Poznámka: Venované životnému jubileu MUDr. I. Drahovskej
 
8. WORKSHOP – Zabezpečenie dýchacích ciest v anestéziológii a intenzívnej medicíne
Termín konania: 23.2.2006, 10.00 hod.
Miesto konania: Seminárna miestnosť KAIM
Tr. SNP 1, Košice
Organizujúci subjekt: I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny
LF UPJŠ a FN LP v Košiciach
Spoločnosť pre kriticky chorých
Kontakt: MUDr. J. Firment, PhD. – I. KAIM LF UPJŠ a FN LP
Tel./fax: 055 6435295, 6402818
e-mail: firment@lf.upjs.sk
Poznámka: Pozvánka
 
NOVINKY V ENDOKRINOLÓGII
Termín konania: 27.2.2006, 15.00 hod.
Miesto konania: Poslucháreň č. 2, LF UPJŠ v Košiciach, Tr. SNP 1
Organizujúci subjekt: Slovenská lekárska spoločnosť
Spolok lekárov v Košiciach
Koordinátor: prof. MUDr. Ivica Lazúrová, CSc.
I. interná kinika LF UPJŠ a FN LP
Poznámka: Venované životnému jubileu prof. MUDr. D. Trejbala, CSc.
 
MAREC 2006
CIEVNA CHIRURGIA vo Východoslovenskom ústave srdcových chorôb
Termín konania: 13.3.2006, 15.00 hod.
Miesto konania: Poslucháreň č. 2, LF UPJŠ v Košiciach, Tr. SNP 1
Organizujúci subjekt: Slovenská lekárska spoločnosť
Spolok lekárov v Košiciach
Koordinátor: prof. MUDr. Mária Frankovičová, PhD.
Oddelenie cievnej chirurgie, Východoslovenský ústav srdcových chorôb v Košiciach
Poznámka:  
 
DEDIČNÉ METABOLICKÉ PORUCHY
Termín konania: 27.3.2006, 15.00 hod.
Miesto konania: Poslucháreň č. 2, LF UPJŠ v Košiciach, Tr. SNP 1
Organizujúci subjekt: Slovenská lekárska spoločnosť
Spolok lekárov v Košiciach
Koordinátor: doc. MUDr. V. Bzdúch, CSc. (Bratislava)
MUDr. J. Šaligová (Košice)
Poznámka:  
 
APRÍL 2006
STOMATOLOGICKÉ DNI KOŠICE 2006
Termín konania: 5.-7.4.2006
Miesto konania: Posluchárenský trakt LF UPJŠ Košice, Tr. SNP 1
Organizujúci subjekt: I. stomatologická klinika
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie
Fakultná nemocnica L. Pasteura Košice
Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
Slovenská stomatologická spoločnosť JEP v Bratislave
Regionálna komora zubných lekárov v Košiciach
KVV – Ing. Igor Kubovčík
Koordinátor: Ing. Igor Kubovčík – KVV
Poznámka: Pozvánka a program podujatia, Fotogaléria
Živé vysielanie: 5.4.2006 14.00-16.00
6.4.2006 10.00-12.00 a 14.00-16.00
7.4.2006 10.00-12.00
 
KLINICKÁ KONFERENCIA KAZUISTIKY
Termín konania: 10.4.2006, 15.00 hod.
Miesto konania: Poslucháreň č. 2, LF UPJŠ v Košiciach, Tr. SNP 1
Organizujúci subjekt: Slovenská lekárska spoločnosť
Spolok lekárov v Košiciach
Koordinátor: prof. MUDr. Ivica Lazúrová, CSc.
I. interná klinika LF UPJŠ a FNLP
Poznámka:  
 
XIII. MEMORIÁL prof. MUDr. Františka Póra
Termín konania: 24.4.2006, 14.00 hod.
Miesto konania: Poslucháreň prof. Póra, VI. Pavilón, FNLP, Rastislavova 43
Organizujúci subjekt: Slovenská lekárska spoločnosť
Spolok lekárov v Košiciach
Koordinátor: prof. MUDr. Miroslav Mydlík, DrSc.
Poznámka:  
 
Seminár o tvorbe a prezentácii vedeckých, odborných a kvalifikačných prác
Termín konania: 25.4.2006, 14.30 do 16.00 hod.
Miesto konania: Poslucháreň č. 4, LF UPJŠ v Košiciach, Tr. SNP 1
Organizujúci subjekt: LF UPJŠ v Košiciach
Koordinátor: Doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc.
Poznámka: S prezentáciou publikácii Akademická príručka a Medinfo 1
 
FAKULTNÁ KONFERENCIA ŠVOČ
Termín konania: 26.4.2006, 8.00 hod.
Miesto konania: Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach, Tr. SNP 1
Organizujúci subjekt: Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
Odborní garanti: prof. MUDr. A. Jenča, CSc. – dekan fakulty
doc. MUDr. M. Kuchta, CSc., mim. prof. – prodekan pre vedu, výskum a zahraničné styky
Poznámka: Súťažná prezentácia prác študentov LF UPJŠ
Program konferencie
Pozývame všetkých záujemcov
 
III. MEMORIÁL Franza Kafku
Termín konania: 27.4.2006, 14.00 hod.
Miesto konania: Informačné centrum Štátnych lesov TANAP-u v Tatranskej Lomnici
Organizujúci subjekt: Spolok lekárov v Košiciach, SLS
Lekárska fakulta UPJŠ
Koordinátor: prof. MUDr. Miroslav Mydlík, DrSc.
Poznámka: 1. časť o 13,00 Tatranské Matliare, pamätník F. Kafku
 
Sympózium pri príležitosti 25. výročia založenia pracoviska a 10. výročia vzniku I. kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UPJŠ a FN L. Pasteura Košice
Termín konania: 28. apríla 2006 (piatok) o 15:00 hod.
Miesto konania: KOHAL (Spoločenský pavilón), Trieda SNP 61, Košice, v reštaurácii na 1. posch.
Organizujúci subjekt: Podujatie sa koná pod záštitou Lekárskej fakulty UPJŠ, FN L. Pasteura Košice a RLK Košice
Koordinátor: MUDr. Jozef Firment, PhD.
Poznámka: Pozvánka s programom
 
MÁJ 2006
MEDICÍNA PRE PRAX
2. ročník kongresu lekárov prvého kontaktu
Termín konania: 12.-13.5.2006
Miesto konania: Aula Lekárskej fakulty UPJŠ Košice
Organizujúci subjekt: MEDUCA, s.r.o. v spulupráci s Lekárskou fakultou UPJŠ v Košiciach
Koordinátor: doc. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.
Mgr. Roman Jazudek
Poznámka: Kongres je ohodnotený 12 CME kreditmi.
 
45. VÝCHODOSLOVENSKÉ LEKÁRSKE DNI KOŠICE
Termín konania: 18.-19.5.2006
Miesto konania: Košice
Organizujúci subjekt: Slovenská lekárska spoločnosť
Spolok lekárov v Košiciach
Koordinátor: prof. MUDr. Andrej Böőr, CSc.
doc. MUDr. Štefan Koval, PhD.
Prof. MUDr. Ivica Lazúrová, CSc.
Poznámka:  
 
USG kurz Nephrologic and Urologic Ultrasound
Termín konania: 26.-27.5.2006
Miesto konania: Košice, Trieda SNP 1
Organizujúci subjekt: LF UPJŠ Doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc.
SGUM Švajčiarsko Doc. MUDr. J. Tuma, Prof. dr. med. A. Bock,
SSUM MUDr. Jozef Beňačka, Piešťany
Doc. MUDr. František Záťura, Olomouc
Košická ultrasonografická škola, n.o.
Program: Euroson info KUS a návratka
Poznámka: http://www.efsumb.org
 
KARDIOVASKULÁRNY program vo Východoslovenskom ústave srdcových chorôb
Termín konania: 29.5.2006, 15.00 hod.
Miesto konania: Poslucháreň č. 2, LF UPJŠ v Košiciach, Tr. SNP 1
Organizujúci subjekt: Slovenská lekárska spoločnosť
Spolok lekárov v Košiciach
Koordinátor: MUDr. František Sabol
Poznámka:  
 
JÚN 2006
OCHORENIA LEKÁROV II.
Termín konania: 12.6.2006, 15.00 hod.
Miesto konania: Poslucháreň č. 2, LF UPJŠ v Košiciach, Tr. SNP 1
Organizujúci subjekt: Slovenská lekárska spoločnosť
Spolok lekárov v Košiciach
Koordinátor: prof. MUDr. Andrej Böőr, CSc.
Prof. MUDr. Ivica Lazúrová, CSc.
Poznámka:  
 
Seminár dermatovenerológov Východoslovenského regiónu
Termín konania: 30.6.-1.7.2006
Miesto konania: Košice-Bukovec
Organizujúci subjekt: Klinika dermatovenerológie LF UPJŠ a FNLP v Košiciach
krajský odborník pre dermatovenerológiu Košického kraja
Predseda organizačného
výboru:
doc. MUDr. Jagienka Jautová, PhD.
Poznámka: Kontakt na organizátora koznakl.snp@fnlp.sk
Akcia hodnotená podľa kritérií SACCME – 9 kreditov
 
AUGUST 2006
9. WORKSHOP – Zabezpečenie dýchacích ciest v anestéziológii a intenzívnej medicíne
Termín konania: 16.8.2006, 10.00 hod.
Miesto konania: Seminárna miestnosť KAIM
Tr. SNP 1, Košice
Organizujúci subjekt: I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny
LF UPJŠ a FN LP v Košiciach
Spoločnosť pre kriticky chorých
Kontakt: MUDr. J. Firment, PhD. – I. KAIM LF UPJŠ a FN LP
Tel./fax: 055 6402818
e-mail: firment@lf.upjs.sk
Poznámka: Pozvánka
 
SEPTEMBER 2006
XX. BARDEJOVSKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ DNI
Termín konania: 14.-16.9.2006
Miesto konania: Bardejovské Kúpele
Organizujúci subjekt: SLS
Slovenská gastroenterologická spoločnosť
Slovenská chirurgická spoločnosť
Lekárska fakulta UPJŠ a FNLP v Košiciach
SLK
Bardejovské Kúpele a. s.
Organizačný výbor: I. interná klinika LF UPJŠ a FNLP
Tr. SNP 1, 040 11 Košice
MUDr. Mária Zakuciová
Kontakt: Tel.: 0556423152, fax: 0556429269
e-mail: marikazakuciova@centrum.sk
 
Poznámka: Program
 
20. SLOVENSKÝ A ČESKÝ NEUROLOGICKÝ ZJAZD
27. SLOVENSKÝ A ČESKÝ EPILEPTOLOGICKÝ ZJAZD
Termín konania: 27.-30.9.2006
Miesto konania: Posluchárne LF UPJŠ, Tr. SNP 1
Organizujúci subjekt: Slovenská neurologická spoločnosť
Česká neurologická spoločnosť
Slovenská lekárska spoločnosť
Univerzita P. J. Šafárika, Košice
Lekárska fakulta Univerzity P. J. Šafárika, Košice
Fakultná nemocnica Louisa Pasteura, Košice
Neurologická klinika LF UPJŠ a FNLP, Košice
Poznámka: http://www.neurolog2006.sk
 
IVthInternational Symposium on Atherosclerosis
IV. Medzinárodné sympózium o ateroskleróze
Termín konania: September 28-30, 2006
Miesto konania: LF UPJŠ, SNP 1, Košice
Organizujúci subjekt: SLS
Sekcia pre aterosklerózu SBS
LF UPJŠ
ÚEM LF UPJŠ
II. klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN Košice
Hlavná téma: Prevencia aterotrombózy u detí a dospelých
Ďalšie témy: Metabolický syndróm a dyslipidémie
Nové rizikové faktory aterosklerózy
Včasné farmakologické stratégie pri aterotrombóze
Prihlášky: do 01.04.2006
Adresa sekretariátu: UEM LF UPJŠ, Tr. SNP 1, 040 11 Košice, Slovakia
++421 55 6424606, e-mail: petrasov@lf.upjs.sk
Poznámka: Úvodné informácie
Odborný program
 
OKTÓBER 2006
AKTUÁLNE POZNATKY V DIAGNOSTIKE A LIEČBE OCHORENÍ PROSTATY
Termín konania: 2.10.2006, 15.00 hod.
Miesto konania: Poslucháreň č. 2, LF UPJŠ v Košiciach, Trieda SNP 1
Organizujúci subjekt: Slovenská lekárska spoločnosť
Spolok lekárov v Košiciach
Koordinátor: doc. MUDr. Ladislav Valanský, PhD. mim. prof.
prednosta Urologickej kliniky LF UPJŠ a FN LP Košice
Poznámka:  
 
7th International Nephrologic Symposium
Metabolic changes in chronic renal failure
Termín konania: 5. október 2006
Miesto konania: Historická sála Východoslovenskej galérie
Hlavná 27, Košice
Organizujúci subjekt: Slovenská lekárska spoločnosť
Lekárska fakulta UPJŠ Košice
Slovenská nefrologická spoločnosť
Spolok lekárov Košice
Nefrologická klinika LF UPJŠ a FNLP a Logman a.s.
Regionálna lekárska komora – Košice
Nephron s.r.o. Košice
Organizačný výbor: Prof. MUDr. M. Mydlík, DrSc., prezident sympózia
Kontakt:  
Poznámka: Pod záštitou ministra zdravotníctva SR a predsedu VÚC Košice
 
2nd ESE POSTGRADUATE COURSE IN CLINICAL ENDOCRINOLOGY
Termín konania: 12.-14.10.2006
Miesto konania: Posluchárne LF UPJŠ, Tr. SNP 1
Organizujúci subjekt: European Society of Endocrinology (ESE)
Slovak Endocrine Society (SES)
Poznámka: http://www.ese-slovakia2006.sk
 
NOVINKY V ANGIOLÓGII
Termín konania: 16.10.2006, 15.00 hod.
Miesto konania: Poslucháreň č. 2, LF UPJŠ v Košiciach, Trieda SNP 1
Organizujúci subjekt: Slovenská lekárska spoločnosť
Spolok lekárov v Košiciach
Koordinátori: prof. MUDr. Miroslav Mydlík, DrSc.
Prof. MUDr. Andrej Böőr, CSc.
prednosta Ústavu patológie LF UPJŠ a FN LP Košice
Poznámka: venované životnému jubileu plk.v.v., primára em. MUDr. Júliusa Kmeca, CSc.
 
Nadstavbový kurz ultrasonografie na tému: ABDOMINAL ULTRASOUND
Refresher and Closing Course
Termín konania: 27.-28.10.2006
Miesto konania: Košice, Trieda SNP 1
Organizujúci subjekt: LF UPJŠ a FNLP
Švajčiarska spoločnosť pre ultrazvuk v medicíne (SGUM)
Košická ultrasonografická škola (KUS)
Lekárska fakulta UPJŠ
Kontakt: Doc. MUDr. M. Kuchta, CSc., LF UPJŠ kuchta@lf.upjs.sk
MUDr. B. Nováková, IV. interná klinika LF UPJŠ a FNLP kus.kosice@centrum.sk
Poznámka: Program
 
XIV. MEMORIÁL Prof. MUDr. J. Kňazovického, CSc.
Termín konania: 30.10.2006, 14.00 hod.
Miesto konania: Poslucháreň prof. Póra, VI. Pavilón FNLP Košice
Rastislavova 43
Organizujúci subjekt: Slovenská lekárska spoločnosť
Spolok lekárov v Košiciach
Koordinátor: prof. MUDr. Juraj Vajó, DrSc.
prednosta II. chirurgickej kliniky LF UPJŠ a FN LP Košice
Poznámka:  
 
NOVEMBER 2006
SYMPÓZIUM PRIMÁRNEJ PREVENCIE ÚSTNEHO ZDRAVIA
Termín konania: 10.–11. november 2006
Miesto konania: LF UPJŠ – AULA
Trieda SNP 1, Košice
Organizujúci subjekt: I. stomatologická klinika LF UPJŠ a FN LP
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UPJŠ a FN LP
Lekárska fakulta UPJŠ Košice
Fakultná nemocnica L. Pasteura Košice
Slovenská komora zubných lekárov
Slovenská stomatologická spoločnosť
KVV – Ing. Igor Kubovčík
Organizačný výbor: Prof. MUDr. Neda Markovská, CSc. – prezident sympózia
KVV – Ing. Igor Kubovčík
MUDr. Eva Janitorová, PhD.
MUDr. Janka Pappová
MUDr. Jana Kaiferová
MUDr. Zuzana Veselinyová
MUDr. Lucia Kovácsová, PhD.
Daniela Figurová
Kontakt: Tel.: 055/640 3907
e-mail: dfigurov@lf.upjs.sk, janitor@lf.upjs.sk
Poznámka: Program sympózia a organizačné pokyny
 
NOVINKY V GASTROENTEROLÓGII
Termín konania: 13.11.2006, 15.00 hod.
Miesto konania: Poslucháreň č. 2, LF UPJŠ v Košiciach, Trieda SNP 1
Organizujúci subjekt: Slovenská lekárska spoločnosť
Spolok lekárov v Košiciach
Koordinátor: prof. MUDr. Ivica Lazúrová, CSc.
prednostka I. internej kliniky LF UPJŠ a FN LP Košice
Poznámka:  
 
Preventívny a terapeutický potenciál probiotík
Termín konania: 13.11.2006, 16.00 hod.
Miesto konania: Aula LF UPJŠ, SNP 1, Košice
Organizujúci subjekt: Probiotická sekcia Slovenskej spoločnosti pre alergológiu a klinickú imunológiu SLS v spolupráci s Lekárskou fakultou UPJŠ
Koordinátor: Doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., mim. prof.
prednosta II. kliniky detí a dorastu LF UPJŠ a DFN, Košice
Doc. MUDr. Peter Pružinec, CSc., mim. prof.
vedúci katedry klinickej imunológie a alergológie SZU, Bratislava
Poznámka: Program
 
MEDICÍNA ZALOŽENÁ NA DÔKAZOCH (EBM)
Termín konania: 22.11.2006, 14.00 hod.
Miesto konania: Poslucháreň č. 4, LF UPJŠ v Košiciach, Trieda SNP 1
Organizujúci subjekt: Lekárska fakulta UPJŠ Košice
Koordinátor: Doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., prodekan LF UPJŠ
Poznámka: Program seminára
 
15. kongres Slovenskej spoločnosti parenterálnej a enterálnej výživy s medzinárodnou účasťou
Termín konania: 23.-24.11.2006
Miesto konania: Spoločenský pavilón, Trieda SNP 61, Košice
Organizujúci subjekt: Slovenská spoločnosť parenterálnej a enterálnej výživy
Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
Fakultná nemocnica Louisa Pasteura v Košiciach
Kontakt: MUDr. Jozef Firment, PhD., MUDr. Vladimír Hudák,
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny FNLP a LF
Tel.: 055 640 2818, 055 640 3644
e-mail: kaim@lf.upjs.sk
Poznámka: Prvá informácia
 
Vedecká pracovná schôdza
Termín konania: 24.11.2006, 14.00 hod.
Miesto konania: Dom kultúry, Ruskov
Organizujúci subjekt: Slovenská lekárska spoločnosť
Spolok lekárov v Košiciach
Koordinátor: prof. MUDr. Miroslav Mydlík, DrSc.
MUDr. J. Kmec, CSc.
MUDr. J. Gorel
Poznámka:  
 
Klinická konferencia KAZUISTIKY
Termín konania: 27.11.2006, 15.00 hod.
Miesto konania: Poslucháreň č. 2, LF UPJŠ v Košiciach, Trieda SNP 1
Organizujúci subjekt: Slovenská lekárska spoločnosť
Spolok lekárov v Košiciach
Koordinátor: prof. MUDr. Ivica Lazúrová, CSc.
prednostka I. internej kliniky LF UPJŠ a FN LP Košice
Poznámka:  
 
DECEMBER 2006
III. Mikulášsky deň pediatrie
Termín konania: 11.12.2006, 14.30 hod.
Miesto konania: Poslucháreň č. 4, LF UPJŠ v Košiciach, Trieda SNP 1
Organizujúci subjekt: II. klinika detí a dorastu Lekárskej fakulty UPJŠ a Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach
Koordinátor: Doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., mim. prof., prednosta II. kliniky detí a dorastu LF UPJŠ a DFN
Poznámka: Program odborného seminára
 
ÚLOHA GÉNOVÝCH POLYMORFIZMOV PRI VZNIKU A ROZVOJI MULTIFAKTORIÁLNYCH OCHORENÍ
Termín konania: 11.12.2006, 15.00 hod.
Miesto konania: Poslucháreň č. 2, LF UPJŠ v Košiciach, Trieda SNP 1
Organizujúci subjekt: Slovenská lekárska spoločnosť
Spolok lekárov v Košiciach
Koordinátor: prof. RNDr. Ivan Kalina, DrSc.
prednosta Ústavu lekárskej biológie LF UPJŠ
Poznámka: venované 20. výročiu založenia Ústavu lekárskej biológie LF UPJŠ v Košiciach

Študuj na UPJŠ