Prejsť na obsah

Podujatia v roku 2007

7minút, 45sekúnd

 

   
MAREC 2007
SPOLOK LEKÁROV KOŠICE
Termín konania: 26.3.2007
Miesto konania: LF UPJŠ, Poslucháreň prof. Schwartza, SNP 1, Košice
Organizujúci subjekt: Spolok lekárov Košice
Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
Koordinátor: Doc. MUDr. Oliver Rácz, mim. prof.
e-mail: raczo@lf.upjs.sk
Poznámka:  
 
APRÍL 2007
STOMATOLOGICKÉ DNI KOŠICE
Termín konania: 11.-13.4.2007
Miesto konania: Posluchárne LF UPJŠ, Tr. SNP 1, Košice
Organizujúci subjekt: Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
KVV Košice
Koordinátor: Prof. MUDr. Andrej Jenča, CSc.
e-mail: ajenca@lf.upjs.sk
Poznámka:  
 
SPOLOK LEKÁROV KOŠICE
Termín konania: 16.4.2007
Miesto konania: Lekárska fakulta UPJŠ, Trieda SNP 1, Košice
Organizujúci subjekt: Spolok lekárov Košice
Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
Koordinátor: Doc. MUDr. Oliver Rácz, mim. prof.
e-mail: raczo@lf.upjs.sk
Poznámka:  
 
II. KOŠICKÁ NEONATOLOGICKÁ KONFERENCIA
Termín konania: 16.-17.4.2007
Miesto konania: Posluchárne LF a Klinika neonatológie, Trieda SNP 1
Organizujúci subjekt: Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
Detská fakultná nemocnica Košice
Open Medical Club, Bratislava
Krajská neonatologická n.o. „Novorodenec“, Košice
Klinika neonatológie LF UPJŠ a DFN, Košice
Koordinátor: MUDr. P. Krcho, PhD.
neonatologia@dnkosice.sk
Poznámka: Program, Prihláška
 
Moderné trendy v laboratórnej diagnostike – zápal
Termín konania: 18. apríla 2007 o 13,30 hod.
Miesto konania: Južan, Smetanova č. 4, Košice
Organizujúci subjekt: Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
SLK a RLK Košice
Labmed, a.s. člen Medirex Group
Poznámka: registrácia na e-mail: maria.zeglenova@labmed.sk
Program na: www.labmed.sk/spolocnost/seminar
 
XIV. memoriál profesora MUDr. Františka Póra
Termín konania: 23.4.2007
Miesto konania: FNLP Poslucháreň v VI. Pavilóne, Rastislavova ul. Košice
Organizujúci subjekt: Spolok lekárov Košice
Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
Koordinátor: prof. MUDr. Miroslav Mydlík, DrSc.
Poznámka: Dňa 23. apríla 2007 o 11,00 hod. sa uskutoční pri príležitosti XIV. memoriálu prof. MUDr. F. Póra, pietna spomienková slávnosť v kolumbáriu na Verejnom cintoríne v Košiciach (vpravo od hlavného vchodu)
 
FAKULTNÁ KONFERENCIA ŠVOČ
Termín konania: 25.4.2007, 8.00 hod.
Miesto konania: Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach, Tr. SNP 1
Organizujúci subjekt: Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
Odborní garanti: prof. MUDr. A. Jenča, CSc. – dekan fakulty
doc. MUDr. M. Kuchta, CSc., mim. prof. – prodekan pre vedu, výskum a zahraničné styky
Poznámka: Súťažná prezentácia prác študentov LF UPJŠ
Program konferencie
Pozývame všetkých záujemcov
 
MÁJ 2007
XLVI. VÝCHODOSLOVENSKÉ LEKÁRSKE DNI
Život ohrozujúce stavy v ambulantnej a klinickej praxi
Termín konania: 10.–11.5.2007
Miesto konania: Vysoké Tatry, Nový Smokovec, hotel PALACE
Organizujúci subjekt: Slovenská lekárska spoločnosť
Spolok lekárov v Košiciach
Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
FN L. Pasteura Košice
Koordinátor: MUDr. Jozef Firment, PhD.
Poznámka: Program

 

Thoracic-, Neck- and Abdominal Ultrasound
EUROSON-SCHOOL-COURSE
Termín konania: 18.-19.5.2007
Miesto konania: Kluby FN LP, Trieda SNP 1
Organizujúci subjekt: Košická ultrasonografická škola
Lekárska fakulta
EUROSON, SGUM
Koordinátor: doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., mim. prof.
MUDr. Božena Nováková
doc. Dr. med. Jan Tuma
Poznámka: Program

 

XVII Dies Jessenii
Termín konania: 24.-25.5.2007
Miesto konania: LF UPJŠ, Poslucháreň č.1, SNP 1, Košice
Organizujúci subjekt: Slovenská lekárska spoločnosť
Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
FN L. Pasteura Košice
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a FNLP
Koordinátor: Prof. MUDr. Juraj Bober, CSc.
e-mail: nemcova@lf.upjs.sk
Poznámka:  

 

S E M I N Á R  dermatovenerológov Východoslovenského regiónu
Termín konania: 25.-26.5.2007
Miesto konania: Košice, Kultúrno spoločenské centrum JUŽAN
Organizujúci subjekt: Slovenská dermatovenerologická spoločnosť
Klinika dermatovenerológie UPJŠ LF a FN LP a krajský odborník pre dermatovenerológiu Košického kraja
Koordinátor: doc. MUDr. Jagienka Jautová, PhD.
Poznámka: Program seminára

 

SPOLOK LEKÁROV KOŠICE
Termín konania: 28.5.2007
Miesto konania: LF UPJŠ, Poslucháreň prof. Schwartza, SNP 1, Košice
Organizujúci subjekt: Spolok lekárov Košice
Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
Koordinátor: Doc. MUDr. Oliver Rácz, mim. prof.
e-mail: raczo@lf.upjs.sk
Poznámka:  
 
X. KOŠICKÝ MORFOLOGICKÝ DEŇ
Termín konania: 31.5.2007
Miesto konania: Poslucháreň č. 6 LF UPJŠ v Košiciach, Šrobárova 2
Organizujúci subjekt: UPJŠ
Lekárska fakulta
Ústav anatómie, ústav histológie a embryológie LF UPJŠ
Slovenská anatomická spoločnosť
Slovenská histo-chemická spoločnosť
Koordinátor: prof. MUDr. Katarína Schmidtová, CSc.
Poznámka: Prihlášku zaslať do 10.04.2007, Referáty do pripravovaného zborníka zaslať do 04. mája 2007,
e-mail: orgonas@lf.upjs.sk

 

JÚN 2007
6. SLOVENSKÝ PEDIATRICKÝ KONGRES s medzinárodnou účasťou
Termín konania: 6.-9.6.2007
Miesto konania: Posluchárne LF UPJŠ v Košiciach, Trieda SNP 1
Organizujúci subjekt: Slovenská lekárska spoločnosť
Slovenská pediatrická spoločnosť
Koordinátor: prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.
Poznámka: http://www.lf.upjs.sk/spk2007

 

7. SLOVENSKÝ KONGRES DETSKEJ GASTROENTEROLÓGIE HEPATOLÓGIE A VÝŽIVY S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU
Termín konania: 22.-23.6.2007
Miesto konania: LF UPJŠ Košice
Organizujúci subjekt: Sekcia detskej gastroenterológie pri SGS
Slovenská lekárska spoločnosť
Slovenská probiotická spoločnosť
Detská fakultná nemocnica
LF UPJŠ
II. klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN
Koordinátor: MUDr. Emeše Majorová
Predseda vedeckého výboru: doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc.
Poznámka: http://www.gastro-pediatria2007.sk/

 

   
SEPTEMBER 2007
PRACOVNÁ KONFERENCIA II. KLINIKY DETÍ A DORASTU LF UPJŠ A DFN
Termín konania: 20.9.2007
Miesto konania: Posluchárne LF UPJŠ v Košiciach, Trieda SNP 1
Organizujúci subjekt: Slovenská lekárska spoločnosť
Slovenská pediatrická spoločnosť
Slovenská probiotická spoločnosť
Sekcia pre aterosklerózu SBS
LF UPJŠ, DFN, II. KDaD
SAMEDI s.r.o.
Koordinátor: doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc.
Poznámka: Program

 

IV. košické hematologické a transfuziologické dni s medzinárodnou účasťou
Termín konania: 27.-28.9.2007
Miesto konania: Aula a posluchárne LF UPJŠ, Trieda SNP 1, Košice
Organizujúci subjekt: Slovenská lekárska spoločnosť
Slovenská hematologická a transfuziologická spoločnosť
FN L. Pasteura Košice
Národná transfúzna služba
Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
SOS Leukémia nadácia na podporu transplantácie kostnej drene
Klinika hematológie a onkohematológie LF UPJŠ
Koordinátor: Prof. MUDr. Elena Tóthova, CSc.
e-mail: etothova@post.sk
Poznámka: www.hematologia2007.sk

 

XI. FYTO-APITERAPEUTICKÉ DNI s medzinárodnou účasťou
Termín konania: 29.-30.9.2007
Miesto konania: Kultúrno-spoločenské centrum JUŽAN,
Smetanova 4, Košice
Organizujúci subjekt: Slovenská lekárska spoločnosť,
Lekárska spoločnosť naturálnej medicíny,
Fakultná nemocnica L. Pasteura v Košiciach,
Ústav experimentálnej medicíny LF UPJŠ
Koordinátor: MUDr. Štefan Košlík, CSc., MVDr. Alojz Bomba, DrSc.
Poznámka: Hlavné témy: aplikácia fytoterapeutík v praxi

 

OKTÓBER 2007
8th INTERNATIONAL NEPHROLOGICAL SYMPOSIUM
Metabolic Changes in Chronic Renal Failure
Termín konania: 16.-17.10.2007
Miesto konania: Historická hala, Východoslovenská Galéria
Hlavná 27, Košice
Organizujúci subjekt: Slovenská lekárska spoločnosť
Slovenská nefrologická spoločnosť
NEPHRON s.r.o. Košice
Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
I. nefrologická klinika LF UPJŠ Košice a LOGMAN a.s. Košice
Regionálna lekárska komora Košice
Koordinátor: Ing. Katarína Derzsiová
Poznámka: Venované životnému jubileu prof. MUDr. Miroslava Mydlíka, DrSc.
Program
 
NOVEMBER 2007
Základný kurz v ultrasonografii
Termín konania: 8.-10.11.2007
Miesto konania: Kluby FN LP, Trieda SNP 1, Košice
Organizujúci subjekt: LF UPJŠ
FN LP
DFN
Košická ultrasonografická škola
Koordinátor: doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc.
doc. MUDr. Jan Tuma
MUDr. Božena Nováková
Poznámka: Program
 
16. SCHWARZOV DEŇ
na tému Nové trendy v asistovanej reprodukcii
Termín konania: 9.11.2007
Miesto konania: Aula a poslucháreň Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach, Trieda SNP č. 1
Organizujúci subjekt: Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť SLS
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice
Lekárska fakulta UPJŠ, Košice
Univerzita veterinárskeho lekárstva, Košice
Fakultná nemocnica Louisa Pasteura, Košice
II. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UPJŠ a FN LP, Košice
Koordinátori: Prof. MUDr. Alexander Ostró, CSc., prednosta II. gynekologicko-pôrodníckej kliniky LF UPJŠ a FN LP, Košice
Prof. MVDr. Juraj Pivko, DrSc., Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu, Nitra
Poznámka: Program
 
IV. Mikulášsky deň pediatrie
Termín konania: 28.11.2007, 15.00 hod.
Miesto konania: Poslucháreň č. 1, LF UPJŠ v Košiciach, SNP 1
Organizujúci subjekt: II. klinika detí a dorastu Lekárskej fakulty UPJŠ a Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach
Koordinátor: Doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., mim. prof.,
prednosta II. kliniky detí a dorastu LF UPJŠ a DFN
Poznámka: Program
 
DECEMBER 2007
Vianočný neonatologický seminár východoslovenského kraja
Termín konania: 12.12.2007 o 13,00 hod.
Miesto konania: Kongresové centrum TELEDOM
Košice, Moyzesova 58
Organizujúci subjekt: Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
Klinika neonatológie LF UPJŠ a DFN, Košice
Torrex Chiesi Slovakia, s.r.o. Bratislava
Koordinátor: MUDr. Peter Krcho, PhD.
MVDr. Katarina Prochotska
Poznámka: Pozvánka
 

Študuj na UPJŠ