Prejsť na obsah

Podujatia v roku 2008

12minút, 0sekúnd

 

 

   
FEBRUÁR 2008
LEFT VENTRICULAR REMODELLING AND DYSFUNCTION IN HEART DISEASE NEW INSIGHTS INTO THE MECHANISMS AND UP-DATE TREATMENT
Termín konania: 19.2.2008 o 15,00 hod.
Miesto konania: Poslucháreň prof. Schwartza (č. 2) LF UPJŠ Košice, Trieda SNP 1
Organizujúci subjekt: Slovenská lekárska spoločnosť
Spolok lekárov v Košiciach
Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
Koordinátori: Prof. Keijo Peuhkurinen, Kuopio, Finland
Prof. Daniel Pella, Košice, Slovakia
Poznámka: Medzinárodná vedecká schôdza Kliniky preventívnej medicíny a telovýchovného lekárstva LF UPJŠ a FNLP Košice a Kardiologického oddelenia Univerzity v Kuopio, Fínsko
 
MAREC 2008
SEMINÁR NAJLEPŠÍCH ABSOLVENTSKÝCH PRÁC BAKALÁRSKEHO A MAGISTERSKÉHO ŠTÚDIA V ŠTUDIJNOM PROGRAME OŠETROVATEĽSTVO NA LEKÁRSKEJ FAKULTE UPJŠ V KOŠICIACH
Termín konania: 14. marca 2008 o 10.00 hod.
Miesto konania: Poslucháreň 2 na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach, Tr. SNP č. 1, Košice
Organizujúci subjekt: Ústav pre bakalárske a magisterské štúdiá, Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
Koordinátor: PhDr. Silvia Velková, Ústav pre bakalárske a magisterské štúdiá, LF UPJŠ v Košiciach
Poznámka: Program
 
DIAGNOSTIKA, LIEČBA A PREVENCIA ZNEUŽÍVANIA ALKOHOLU A PSYCHOTROPICKÝCH LÁTOK NA SLOVENSKU
Termín konania: 17.3.2008 o 15,00 hod.
Miesto konania: Poslucháreň prof. Kňazovického LF UPJŠ v Košiciach, Trieda SNP 1
Organizujúci subjekt: Slovenská lekárska spoločnosť
Spolok lekárov v Košiciach
Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
Koordinátor: Doc. MUDr. Ivan Dóci, PhD., prednosta II. psychiatrickej kliniky LF UPJŠ a FNLP v Košiciach
Poznámka: Vedecká schôdza II. psychiatrickej kliniky LF UPJŠ a FNLP v Košiciach
 
1. Slovenský festival kazuistík z pediatrie a deň DFN
Termín konania: 28.-29.03.2008
Miesto konania: Aula LF UPJŠ, Trieda SNP 1, Košice
Organizujúci subjekt: Detská fakultná nemocnica v Košiciach
Lekárska fakulta UPJŠ
II. klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN
Koordinátor: doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., mim. prof.
Poznámka: Program a ďalšie informácie sú na stránke www.kazuistika.sk
 
AKTUALITY V HRUDNÍKOVEJ CHIRURGII
Termín konania: 31.3.2008 o 15,00 hod.
Miesto konania: Poslucháreň prof. Kňazovického LF UPJŠ v Košiciach, Trieda SNP 1
Organizujúci subjekt: Slovenská lekárska spoločnosť
Spolok lekárov v Košiciach
Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
Koordinátori: Prof. MUDr. Svetoslav Haruštiak, CSc., Klinika hrudníkovej chirurgie FNsP Bratislava – Ružinov
Doc. MUDr. Miroslav Janík, CSc., II. chirurgická klinika LF UPJŠ a FNLP Košice
Poznámka: Spoločná vedecká schôdza Spolku lekárov v Bratislave a Spolku lekárov v Košiciach
 
APRÍL 2008
Advanced Abdominal Pediatric Ultrasound Course EUROSON school
Termín konania: 4.-5.4.2008
Miesto konania: Kluby FN LP, Trieda SNP 1, Košice
Organizujúci subjekt: EUROSON
Košická ultrasonografická škola
Fakultná nemocnica L. Pasteura Košice
SGUM
DFN Košice
Koordinátori: doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., mim. prof.
MUDr. Božena Nováková
doc. Dr. med. Jan Tuma
Poznámka: Program
 
Slávnostná vedecká schôdza
Termín konania: 7.4.2008 o 15,00 hod.
Miesto konania: Poslucháreň prof. Kňazovického LF UPJŠ v Košiciach, Trieda SNP 1
Organizujúci subjekt: Slovenská lekárska spoločnosť
Spolok lekárov v Košiciach
Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
Koordinátor: Prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc., prednosta Ústavu lekárskej mikrobiológie a klinickej mikrobiológie LF UPJŠ a FNLP v Košiciach
Poznámka: Slávnostná vedecká schôdza z príležitosti životného jubilea Doc. MUDr. Anny Puzovej, CSc.
 
XV. memoriál prof. MUDr. Františeka Póra
Termín konania: 21.4.2008 o 15,00 hod.
Miesto konania: Poslucháreň prof. Póra LF UPJŠ v Košiciach, Rastislavova 43
Organizujúci subjekt: Slovenská lekárska spoločnosť
Spolok lekárov v Košiciach
Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
Koordinátor: Prof. MUDr. Miroslav Mydlík, DrSc.
Nefrologická klinika LF UPJŠ a Logman a. s. Košice
Poznámka:  
 
Fakultná konferencia ŠVOČ
Termín konania: 23.4.2008, 8.00 hod.
Miesto konania: Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach, Tr. SNP 1
Organizujúci subjekt: Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
Odborní garanti: prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc. – dekan fakulty
doc. RNDr. Ján Sabo, CSc., mim. prof. – prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť na UPJŠ LF
Poznámka: Súťažná prezentácia prác študentov UPJŠ LF
Program konferencie
Pozývame všetkých záujemcov
 
Vedecká pracovná schôdza Ústavu farmakológie LF UPJŠ Košice
Termín konania: 28.4.2008 o 15,00 hod.
Miesto konania: Poslucháreň prof. Kňazovického Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach, Trieda SNP 1
Organizujúci subjekt: Slovenská lekárska spoločnosť
Spolok lekárov v Košiciach
Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
Koordinátor: Prof. MVDr. Ján Mojžiš, CSc., prednosta Ústavu farmakológie LF UPJŠ Košice
Poznámka:  
 
MÁJ 2008
The role of selenium supplementation in chronic disease prevention
Termín konania: 12.5.2008 o 15,00 hod.
Miesto konania: Seminárna miestnosť na 1. poschodí
Organizujúci subjekt: Slovenská lekárska spoločnosť
Spolok lekárov v Košiciach
Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
Koordinátor: Doc. MUDr. Oliver Rácz, CSc.
Poznámka: Pozvánka
 
Regionálny seminár sestier pracujúcich na oddeleniach anestéziológie a intenzívnej medicíny
Termín konania: 15.5.2008
Miesto konania: Košice, Agentúra GES, ul. Novomestského 13
Organizujúci subjekt: Fakultná nemocnica L. Pasteura Košice
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Lekárska fakulta
I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny, Košice, Tr. SNP 1
Slovenská spoločnosť sestier a pôrodných asistentiek OZ SLS
Koordinátor: Bc. Priska Bérešová, vedúca sestra I. KAIM FNLP Košice
Poznámka: Pozvánka
 
XLVII. Východoslovenské lekárske dni
NOVÉ DIAGNOSTICKÉ A LIEČEBNÉ METÓDY PRI POSKYTOVANÍ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI
Termín konania: 15.–16.5.2008
Miesto konania: Hotel Palace, Nový Smokovec
Organizujúci subjekt: Slovenská lekárska spoločnosť
Spolok lekárov v Košiciach
Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
Koordinátori: Prof. RNDr. Ján Šalagovič, PhD.
Doc. RNDr. Ján Sabo, CSc., mim. prof.
Prof. MUDr. Andrej Böőr, CSc.
Prof. MUDr. Ivan Tkáč, PhD.
Prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc.
Poznámka: Podujatie sa koná pri príležitosti 60. výročia založenia Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Viac informácií, Program podujatia
 
Jubilejný XV. Kongres Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti SLS s medzinárodnou účasťou
Termín konania: 15.–17.5.2008
Miesto konania: Aula a posluchárne LF UPJŠ, Trieda SNP 1, Košice
Organizujúci subjekt: Slovenská lekárska spoločnosť
Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika – Lekárska fakulta Košice
Fakultná nemocnica Louisa Pasteura Košice
II. gynekologicko-pôrodnícka klinika Košice
Koordinátor: Prof. MUDr. Alexander Ostró, CSc.
Poznámka: Podujatie sa koná pri príležitosti 60. výročia založenia Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Viac informácií, Program podujatia
 
I. KOŠICE – MISKOLC WORKSHOP ON PHYSIOTHERAPY AND REHABILITATION
Termín konania: 26.5.2008 o 14,00 hod.
Miesto konania: Poslucháreň prof. Kňazovického Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach, Trieda SNP 1
Organizujúci subjekt: Slovenská lekárska spoločnosť
Spolok lekárov v Košiciach
Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
Koordinátori: Peter Takáč, MD, PhD., Head, Dept. of Physical Medicine and Rehabilitation, Medical Faculty and L. Pasteur University Hospital, Košice
Márta Peja, Assoc. Prof., MD, PhD., Dean, Faculty of Healthcare, University of Miskolc
Poznámka: Medzinárodná vedecká schôdza Kliniky fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie LF UPJŠ Košice, Fakulty zdravotníctva Univerzity v Miskolci a Zdravotnej sekcie regionálnej komisie Maďarskej akadémie vied v Miskolci
Program
 
XVIII. DIABETOLOGICKÉ DNI s medzinárodnou účasťou
Termín konania: 28.-30.5.2008
Miesto konania: Posluchárne LF UPJŠ, Tr. SNP 1, Košice
Organizujúci subjekt: Slovenská lekárska spoločnosť
Slovenská diabetologická spoločnosť
Lekárska fakulta UPJŠ Košice
Fakultná nemocnica L. Pasteura Košice
IV. interná klinika LF UPJŠ a FN LP v Košiciach
Predseda organizačného
výboru:
Prof. MUDr. Ivan Tkáč, PhD.
IV. interná klinika LF UPJŠ a FN LP
Poznámka: Viac informácií na adrese piptova@lf.upjs.sk
Rámcový program
 
JÚN 2008
3rd INTERNATIONAL PROBIOTIC CONFERENCE
Termín konania: June 4th – 7th 2008
Miesto konania: Hotel Bellevue, High Tatras Slovakia
Organizujúci subjekt: Pavol Jozef Šafárik University in Košice
Faculty of Medicine
Institute of Experimental Medicine
Trieda SNP č. 1
040 01 Košice
Slovak Republik
Predseda organizačného
výboru:
Alojz Bomba, MVDr., DrSc. (president)
Poznámka: For more information please visit our homepage at http://www.probiotic.sk
 
PROBLEMATIKA MASÍVNEHO KRVÁCANIA V KLINICKEJ PRAXI
Termín konania: 9.6.2008 o 15,00 hod.
Miesto konania: Poslucháreň prof. Kňazovického Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach, Trieda SNP 1
Organizujúci subjekt: Slovenská lekárska spoločnosť
Spolok lekárov v Košiciach
Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
Koordinátor: MUDr. Jozef Firment, PhD., prednosta I. kliniky anesteziológie a intenzívnej medicíny LF UPJŠ Košice a FNLP, Košice
Poznámka: Vedecká schôdza I. kliniky anesteziológie a intenzívnej medicíny, kliniky hematológie a onkohematológie, kliniky úrazovej chirurgie a I. gynekologicko-pôrodníckej kliniky LF UPJŠ a FN L. Pasteura, Košice
 
Kazuistiky
Termín konania: 16.6.2008 o 15,00 hod.
Miesto konania: Poslucháreň prof. Kňazovického Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach, Trieda SNP 1
Organizujúci subjekt: Slovenská lekárska spoločnosť
Spolok lekárov v Košiciach
Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
Koordinátor: Prof. MUDr. Ivica Lazúrová, prednostka I. internej kliniky LF UPJŠ a FN LP, Košice
Poznámka:  
 
KRAJSKÝ SEMINÁR DERMATOVENEROLÓGOV
Termín konania: 27.-28.6.2008
Miesto konania: Košice – Kultúrno spoločenské centrum – JUŽAN
Organizujúci subjekt: Slovenská dermatovenerologická spoločnosť
Regionálna lekárska komora v Košiciach
Klinika dermatovenerológie UPJŠ LF a FN LP v Košiciach
a krajský odborník pre dermatovenerológiu Košického kraja
Koordinátor: doc. MUDr. Jagienka Jautová, PhD.
e-mail: jagienka.jautova@upjs.sk
Poznámka: Program
 
SEPTEMBER 2008
Slávnostná konferencia pri príležitosti 60. výročia založenia Neurologickej kliniky Lekárskej fakulty UPJŠ a FNLP Košice
Termín konania: 8.-9.9.2008
Miesto konania: Lekárska fakulta UPJŠ, Trieda SNP 1, Košice
Organizujúci subjekt: Neurologická klinika UPJŠ LF a FN LP v Košiciach
Koordinátor: Doc. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., mim. prof.
Poznámka: Pre získanie ďalších informácií kliknite tu:
http://www.progress.eu.sk/kongresy/neuro08/
 
Využitie chemických metód pri ochrane a podpore zdravia obyvateľstva
Termín konania: 9.-10.9.2008
Miesto konania: Poslucháreň LF UPJŠ, Trieda SNP 1, Košice
Organizujúci subjekt: Ústav hygieny a verejného zdravotníctva UPJŠ LF
Odbor chemických analýz RÚVZ so sídlom v Košiciach
Koordinátor: Doc. RNDr. Gabriela Holéczyová, CSc.
Poznámka: Podujatie sa koná pri príležitosti 60. výročia založenia Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach
Viac informácií na adrese gabriela.holeczyova@upjs.sk
 
Vedecká konferencia pri príležitosti 60. výročia založenia Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Termín konania: 24.-25.9.2008
Miesto konania: Posluchárne UPJŠ LF, Trieda SNP 1, Košice
Organizujúci subjekt: Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
Vedecký výbor: Prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc. – predseda
Prof. MVDr. Ján Mojžiš, CSc.
Prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.
Prof. RNDr. Ján Šalagovič, PhD.
Prof. MUDr. Igor Šulla, DrSc.
Prof. MUDr. Ivan Tkáč, PhD.
Poznámka: Program vedeckej konferencie
 
Pracovná konferencia II. kliniky detí a dorastu UPJŠ LF a DFN
Termín konania: 26.9.2008
Miesto konania: Posluchárne LF UPJŠ v Košiciach, Trieda SNP 1
Organizujúci subjekt: Slovenská pediatrická spoločnosť SLS
LF UPJŠ, DFN, II. KDaD
SAMEDI s.r.o.
Koordinátor: doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., mim. prof.
Poznámka: Program
 
OKTÓBER 2008
Vedecká schôdza Prvej gynekologicko-pôrodníckej kliniky LF UPJŠ a FNLP Košice
Termín konania: 13.10.2008, 15.00 hod.
Miesto konania: Poslucháreň prof. Kňazovického LF UPJŠ Košice, Trieda SNP 1
Organizujúci subjekt: Slovenská lekárska spoločnosť
Spolok lekárov Košice
Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
Koordinátor: Doc. MUDr. Vladimír Kraus, CSc., prednosta Prvej gynekologicko-pôrodníckej kliniky LF UPJŠ a FNLP Košice
Poznámka: Program
 
Novinky vo vnútornom lekárstve
XIV. vedecká schôdza Spolku lekárov v Košiciach v spolupráci s obcou Ruskov pre všeobecných a praktických lekárov
Termín konania: 15.10.2008, 14.00 hod.
Miesto konania: Dom kultúry, Ruskov
Organizujúci subjekt: Slovenská lekárska spoločnosť
Spolok lekárov Košice
Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
Koordinátor: Prof. MUDr. Miroslav Mydlík, DrSc., LF UPJŠ a Nefrologické centrum Logman a. s., Košice
Poznámka: Program
 
Slávnostná vedecká schôdza pri príležitosti životného jubilea primára MUDr. Michala Pješčáka
Termín konania: 20.10.2008, 15.00 hod.
Miesto konania: Poslucháreň prof. Kňazovického LF UPJŠ v Košiciach, Trieda SNP 1
Organizujúci subjekt: Slovenská lekárska spoločnosť
Spolok lekárov Košice
Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
Koordinátor: Prof. MUDr. Ivica Lazúrová, CSc., prednosta 1. internej kliniky LF UPJŠ a FNLP Košice
Poznámka: Program
 
EUROSON school: Gastroenterologic Ultrasound
Termín konania: 24.-25.10.2008
Miesto konania: Kluby FN LP, Trieda SNP 1, Košice
Organizujúci subjekt: EUROSON
Košická ultrasonografická škola
Fakultná nemocnica L. Pasteura Košice
SGUM
DFN Košice
Koordinátori: doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., mim. prof.
MUDr. Božena Nováková
doc. Dr. med. Jan Tuma
Poznámka: Program
 
XVI. MEMORIÁL Prof. MUDr. Jána Kňazovického
Zriedkavé a poučné kazuistiky v našej chirurgickej činnosti u chorých v mladšom veku
Termín konania: 27.10.2008, 15.00 hod.
Miesto konania: Poslucháreň prof. Kňazovického LF UPJŠ v Košiciach, Trieda SNP 1
Organizujúci subjekt: Slovenská lekárska spoločnosť
Spolok lekárov Košice
Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
Koordinátor: Prof. MUDr. Július Vajó, DrSc., Druhá chirurgická klinika LF UPJŠ a FNLP Košice
Poznámka: Program
 

Študuj na UPJŠ