Prejsť na obsah

Podujatia v roku 2009

17minút, 45sekúnd

 

   
JANUÁR 2009
Košický kurz regionálnej anestézie
Termín konania: 14.-15.1.2009
Miesto konania: Ústav anatómie UPJŠ LF, Šrobárova 2, 041 80 Košice
Organizujúci subjekt: I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny FNLP Košice a UPJŠ LF
Ústav anatómie UPJŠ LF
Spoločnosť pre kriticky chorých pri I. KAIM
Koordinátori: doc. MUDr. Jozef Firment, PhD.
prof. MUDr. Darina Kluchová, PhD.
MUDr. Peter Merjavý
MUDr. Vladimír Hudák
MUDr. Judita Capková, PhD.
MUDr. Jana Šimonová
MUDr. Andrej Andrašovský
MUDr. Monika Grochová, PhD.
doc. MUDr. František Dorko, CSc.
Anastázia Šestáková
Poznámka: Pozvánka
 
Rádiológia včera, dnes a zajtra
Slávnostná vedecká schôdza Prvej kliniky rádiodiagnostiky a zobrazovacích metód LF UPJŠ a FNLP Košice pri príležitosti životného jubilea prednostu a zakladateľa kliniky, MUDr. Petra Macha, CSc.
Termín konania: 30.1.2009 o 13,30 hod.
Miesto konania: Poslucháreň prof. Kňazovického LF UPJŠ v Košiciach, Trieda SNP 1
Organizujúci subjekt: Slovenská lekárska spoločnosť
Spolok lekárov Košice
Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
Koordinátor: MUDr. Ivica Drahovská, zástupkyňa prednostu Prvej kliniky rádiodiagnostiky a zobrazovacích metód LF UPJŠ a FNLP, Košice
Poznámka: Program
 
 
FEBRUÁR 2009
Workshop I. – 1st International Student Medical Congress Kosice (ISMCK´2009)
Termín konania: 4.2.2009 (13:00-16:00 hod.)
Miesto konania: Poslucháreň č.4, Trieda SNP č. 1, Košice
Organizujúci subjekt: Kosice Institute for Society and Health
Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Koordinátori: prof. SA Reijneveld a assoc. prof. JP van Dijk (Groningen, Holandsko)
Dr. Andrea Madarasova Geckova
Poznámka: Program
 
Inkontinencia moču – jeden z najčastejších problémov ľudskej populácie
Termín konania: 9.2.2009 o 15,00 hod.
Miesto konania: Poslucháreň prof. Kňazovického LF UPJŠ v Košiciach, Trieda SNP 1
Organizujúci subjekt: Slovenská lekárska spoločnosť
Spolok lekárov Košice
Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
Koordinátori: Prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc., I. Klinika pre deti a dorast LF UPJŠ a FNLP
Doc. MUDr. Marian Sninčák, PhD., mim. prof., Klinika geriatrie a ošetrovateľstva
Doc. MUDr. Zuzana Gdovinová, PhD., mim. prof., Neurologická klinika LF UPJŠ a FNLP
Doc. MUDr. Vladimír Kraus, PhD., I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UPJŠ a FNLP
Poznámka: Program
 
Reflex anuria – fact or fiction ?
Termín konania: 26.2.2009 o 13,15 hod.
Miesto konania: Seminárna miestnosť LF UPJŠ Košice, Trieda SNP 1
Organizujúci subjekt: Slovenská lekárska spoločnosť
Spolok lekárov Košice
Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
Koordinátor: Doc. MUDr. Oliver Rácz, CSc., vedecký sekretár SLK
Poznámka: Prednáška Dr. Ashera Korzetsa, prednostu hemodialyzačnej jednotky, Hasharon Hospital, Rabin Medical Center Senior Lecturer, Tel Aviv University, Israel
 
 
MAREC 2009
Vedecká schôdza Kliniky cievnej chirurgie Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb, a. s. a LF UPJŠ Košice
Termín konania: 9.3.2009 o 15,00 hod.
Miesto konania: Poslucháreň prof. Kňazovického LF UPJŠ v Košiciach, Trieda SNP 1
Organizujúci subjekt: Slovenská lekárska spoločnosť
Spolok lekárov Košice
Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
Koordinátor: MUDr. František Sabol, PhD., generálny riaditeľ VÚSCH, a. s. Košice
Poznámka: Program
 
Vedecká schôdza Prvej psychiatrickej kliniky LF UPJŠ a FNLP v Košiciach
Termín konania: 23.3.2009 o 15,00 hod.
Miesto konania: Poslucháreň prof. Kňazovického LF UPJŠ v Košiciach, Trieda SNP 1
Organizujúci subjekt: Slovenská lekárska spoločnosť
Spolok lekárov Košice
Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
Koordinátor: prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. FRCPsych a MUDr. Eva Pálová, PhD.
Poznámka: Program
 
 
APRÍL 2009
Vedecká schôdza Kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie
Termín konania: 20.4.2009 o 15,00 hod.
Miesto konania: Poslucháreň prof. Kňazovického LF UPJŠ v Košiciach, Trieda SNP 1
Organizujúci subjekt: Slovenská lekárska spoločnosť
Spolok lekárov Košice
Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
Koordinátor: Prof. MUDr. Andrej Jenča, CSc., prednosta Kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UPJŠ a FNLP, Košice
Poznámka: Program
 
XVI. memoriál prof. MUDr. Františeka Póra
Termín konania: 27.4.2009 o 14,00 hod.
Miesto konania: Poslucháreň prof. Póra, VI. pavilón LF UPJŠ, Rastislavova 43
Organizujúci subjekt: Slovenská lekárska spoločnosť
Spolok lekárov Košice
Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
Koordinátor: Prof. MUDr. Miroslav Mydlík, DrSc., Ústav experimentálnej medicíny LF UPJŠ, Košice
Poznámka: Program
 
Fakultná konferencia ŠVOČ
Termín konania: 29.4.2008, 8.00 hod.
Miesto konania: Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach, Tr. SNP 1
Organizujúci subjekt: Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
Odborní garanti: prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc. – dekan fakulty
doc. RNDr. Ján Sabo, CSc., mim. prof. – prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť na UPJŠ LF
Poznámka: Súťažná prezentácia prác študentov LF UPJŠ
Program konferencie
Pozývame všetkých záujemcov
 
 
MÁJ 2009
III. KOŠICKÁ NEONATOLOGICKÁ KONFERENCIA
20. výročie založenia novorodeneckej intenzívnej starostlivosti v Košiciach
Termín konania: 11.–13.5.2009
Miesto konania: Aula alebo P1 UPJŠ LF, Trieda SNP 1, Košice
16. a 17. posch. KN UPJŠ LF a DFN Košice, Trieda SNP 1
Organizujúci subjekt: Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
Detská fakultná nemocnica Košice
Open Medical Club, Bratislava
Krajská neonatologická n.o. „Novorodenec“, Košice
Klinika neonatológie UPJŠ LF a DFN, Košice
Koordinátor: MUDr. Peter Krcho, PhD., prednosta Kliniky neonatológie UPJŠ LF a DFN, Košice, peter.krcho@upjs.sk
Poznámka: Pozvánka, Program
 
XLVIII. Východoslovenské lekárske dni
Termín konania: 14.–15.5.2009
Miesto konania: Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach, Tr. SNP 1
Organizujúci subjekt: Slovenská lekárska spoločnosť
Spolok lekárov Košice
Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
Koordinátor: Doc. MUDr. Oliver Rácz, CSc., vedecký sekretár SLK
Poznámka: Pozvánka
 
DIES JESSENII XVIII.
Termín konania: 21.–22.5.2009
Miesto konania: Kultúrno-spoločenské centrum JUŽAN, Smetanova 4, Košice
Organizujúci subjekt: Slovenská lekárska spoločnosť
Slovenská chirurgická spoločnosť
Fakultná nemocnica L. Pasteura Košice
Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
II. chirurgická klinika LF UPJŠ
Predseda organizačného výboru: MUDr. Jozef Belák, PhD.
Poznámka: http://www.jeseniovedni2009.sk
Program
 
Workshop I. – 1st International Student Medical Congress Kosice (ISMCK´2009)
HOW TO PREPARE A POSTER FOR SCIENTIFIC CONFERENCE
Termín konania: 25.5.2009 o 14,00 hod.
Miesto konania: Poslucháreň P4, UPJŠ LF, Trieda SNP 1, Košice
Organizujúci subjekt: Košice Institute for Society and Health
Spolok Medikov Mesta Košice
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta UPJŠ v Kosiciach
Koordinátor: Dr. Andrea Madarasova Geckova, geckova.andrea.madarasova@upjs.sk
Poznámka: Od 14:00 online živé vysielanie
 
Dvadsať rokov od objavenia vírusu hepatitídy C
Slávnostná vedecká schôdza pri príležitosti životného jubilea prednostu Kliniky pre infekčné choroby LF UPJŠ a FNLP v Košiciach, prof. MUDr. Ivana Schrétera, CSc.
Termín konania: 25.5.2009 o 15,00 hod.
Miesto konania: Poslucháreň prof. Kňazovického LF UPJŠ v Košiciach, Trieda SNP 1
Organizujúci subjekt: Slovenská lekárska spoločnosť
Spolok lekárov Košice
Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
Koordinátor: MUDr. Ladislav Virág, primár Kliniky pre infekčné choroby LF UPJŠ a FNLP v Košiciach
Poznámka: Program
 
XXXII. Dni lekárskej biofyziky
Termín konania: 27.-29.5.2009
Miesto konania: Relax Hotel Avena, Jánska dolina 345, 032 03 Liptovský Ján
Organizujúci subjekt: Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
Ústav lekárskej biofyziky LF UPJŠ
Ústav lekárskej informatiky LF UPJŠ
Koordinátor: doc. RNDr. Ján Sabo, CSc., mim. prof., prednosta Ústavu lekárskej biofyziky LF UPJŠ
Ing. Jaroslav Majerník, PhD., prednosta Ústavu lekárskej informatiky LF UPJŠ
Poznámka: ProgramStránka konferencie
 
XII. Morfologické popoludnie
Súčasné technické možnosti v telemedicíne
Termín konania: 28.5.2009 o 14.00 hod.
Miesto konania: LF UPJŠ, Poslucháreň č. 1, Trieda SNP 1, Košice
Organizujúci subjekt: Slovenská anatomická spoločnosť
Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
Ústav histológie a embryológie UPJŠ LF
Ústav anatómie UPJŠ LF
Koordinátor: prof. MVDr. Mikuláš Pomfy, CSc., prednosta Ústavu histológie a embryológie UPJŠ LF
Poznámka:  
 
 
JÚN 2009
14th World Congress on Clinical Nutrition and 5th International Congress on Cardiovascular Diseases
Date: June 4-7, 2009
Congress venue: Hotel Doubletree by Hilton Kosice, Hlavna 1
Organizers: International College of Nutrition
International College of Cardiology
WOSAAM
Slovak Association of Atherosclerosis
Slovak Society of Sports Medicine
Louis Pasteur University Hospital Kosice
Faculty of Medicine PJ Safarik University
Congress Chairman: Daniel Pella
Congress Language: English
Web: www.icckosice2009.com
 
Úloha klinickej výživy v nemocničnom systéme
Termín konania: 8.6.2009 o 15,00 hod.
Miesto konania: Poslucháreň prof. Kňazovického LF UPJŠ v Košiciach, Trieda SNP 1
Organizujúci subjekt: Slovenská lekárska spoločnosť
Spolok lekárov Košice
Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
Koordinátor: Doc. MUDr. Pavel Kohout, PhD, II. interná klinika Fakultná Thomayerová nemocnica Praha
MUDr. Miroslav Paľko, I. interná klinika a Oddelenie liečebnej výživy FNLP Košice
Poznámka: Program
 
Food and Function, June 2009 – International Scientific Conference on Nutraceuticals and Functional Foods
Date: June 9th – 11th 2009
Congress Venue: Žilina, Slovakia, Hotel Holiday Inn
Organizing Subjects: Pavol Jozef Šafarik University in Košice,
Faculty of Medicine,
Institute of Experimental Medicine
Food Research Institute
Age Management Foundation
Coordinator: Alojz Bomba, MVD., PhD., DrSc.
Programme: www.foodandfunction.com
 
Vedecká schôdza Ústavu experimentálnej medicíny LF UPJŠ v Košiciach
Termín konania: 15.6.2009 o 15,00 hod.
Miesto konania: Poslucháreň prof. Kňazovického LF UPJŠ v Košiciach, Trieda SNP 1
Organizujúci subjekt: Slovenská lekárska spoločnosť
Spolok lekárov Košice
Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
Koordinátor: MVDr. Alojz Bomba, DrSc., prednosta Ústavu experimentálnej medicíny LF UPJŠ v Košiciach
Poznámka: Program
 
1st International Student Medical Congress Košice (ISMCK´2009)
Date: 23rd – 25th June 2009
Congress Venue: Lecture Rooms of Pavol Jozef Šafárik University – Faculty of Medicine, Trieda SNP 1, Košice
Organizing Subject: The Association of Medical Students in Košice
Pavol Jozef Šafárik University in Košice
Faculty of Medicine
Coordinators: Prof. Leonard Siegfried, MD, PhD
Assoc. Prof. Pavol Jarčuška, MD, PhD
Prof. Ladislav Mirossay, MD, PhD, DrSc.
Congress Language: English
Web: /ismck
 
Krajský seminár dermatovenerológov
Termín konania: 26.-27.6.2009
Miesto konania: Kultúrno-spoločenské centrum – JUŽAN, Košice
Organizujúci subjekt: Slovenská dermatovenerologická spoločnosť
Klinika dermatovenerológie UPJŠ LF a FN LP v Košiciach
Krajský odborník pre dermatovenerológiu Košického kraja
Koordinátor: doc. MUDr. Jagienka Jautová, PhD., mim. prof.
Poznámka: Pozvánka
 
 
SEPTEMBER 2009
Košický kurz regionálnej anestézie
Termín konania: 9.-10.9.2009
Miesto konania: Ústav anatómie UPJŠ LF, Šrobárova 2, 041 80 Košice
Organizujúci subjekt: I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny FNLP Košice a UPJŠ LF
Ústav anatómie UPJŠ LF
Spoločnosť pre kriticky chorých pri I. KAIM
Koordinátori: doc. MUDr. Jozef Firment, PhD.
prof. MUDr. Darina Kluchová, PhD.
MUDr. Peter Merjavý
MUDr. Vladimír Hudák
MUDr. Judita Capková, PhD.
MUDr. Jana Šimonová
MUDr. Andrej Andrašovský
MUDr. Monika Grochová, PhD.
doc. MUDr. František Dorko, CSc.
Anastázia Šestáková
Poznámka: Pozvánka
 
International Conference on Roma Health
Date: 11th – 12th September 2009
Conference venue: Pavol Jozef Šafárik University, Faculty of Medicine, Trieda SNP 1, Košice, Slovakia
Organizing subject: Pavol Jozef Šafárik University in Košice
Faculty of Medicine
Associated partners and coordinator of EU MEHO project
Government office of the Slovak Republic and Governmental
Commissioner for Roma communities
WHO office in Bratislava
Coordinator: Kvetoslava Rimarova, M.D., PhD.
Conference languages: English and Slovak
Web: Conference webpage
Migrant and Ethnic Health Observatory
Progress 
 
V. medicínsko-literárny memoriál Franza Kafku
pri príležitosti 85. výročia jeho smrti
Termín konania: 18.9.2009, 13.00 hod.
Miesto konania: Informačné centrum Štátnych lesov TANAP-u v Tatranskej Lomnici a Pamätník Franza Kafku v Tatranských Matliaroch
Organizujúci subjekt: Slovenská lekárska spoločnosť
Spolok lekárov Košice
Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
Koordinátor: Prof. MUDr. M. Mydlík, DrSc., Košice
Poznámka: Program
 
Pracovná konferencia II. kliniky detí a dorastu UPJŠ LF a DFN v Košiciach
Démantov deň
Termín konania: 24.9.2009
Miesto konania: Posluchárne UPJŠ LF, Trieda SNP 1, Košice
Organizujúci subjekt: Slovenská pediatrická spoločnosť
Detská fakultná nemocnica Košice
Lekárska fakulta UPJŠ Košice
II. klinika detí a dorastu UPJŠ LF a DFN Košice
Koordinátor: doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., mim. prof.
Poznámka: Program a pozvánka
 
Slávnostná vedecká schôdza venovaná osemdesiatym narodeninám profesora MUDr. P. Schweitzera, CSc.
Termín konania: 28.9.2009, 15.00 hod.
Miesto konania: Poslucháreň prof. Póra LF UPJŠ v Košiciach, Rastislavova 43
Organizujúci subjekt: Slovenská lekárska spoločnosť
Spolok lekárov Košice
Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
Koordinátor: Prof. MUDr. M. Mydlík, DrSc., IV. interná klinika FN L. Pasteura a ÚEM UPJŠ LF
Poznámka: Program
 
 
OKTÓBER 2009
1. Kongres biomedicíny v oromaxilofaciálnej oblasti
6. Trilaterálne Slovensko – Česko – Poľské sympózium
Slovensko – Ukrajinské sympózium
Sympózium Slovenskej stomatologickej spoločnosti
Termín konania: 8.-10.10.2009
Miesto konania: Košice – Dom umenia
Organizujúci subjekt: Slovenská lekárska spoločnosť
Slovenská spoločnosť oro – maxilofaciálnej chirurgie SLS
Ministerstvo školstva SR
Slovenská stomatologická spoločnosť SLS
Slovenská komora zubných lekárov
Univerzita P.J. Šafárika Lekárska fakulta a FN L. Pasteura
Košice – Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie
Užhorodská národná Univerzita – Fakulta stomatológie
Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta
Prezident kongresu: Dr.h.c. prof. MUDr. Andrej Jenča, CSc., prednosta Kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie UPJŠ LF a FN L.P. Košice, Slovenská republika
Stránka kongresu: www.kongresbiomediciny-omfo.sk
Živé vysielanie
 
XV. vedecká schôdza Spolku lekárov v Košiciach v spolupráci s obcou Ruskov
NOVINKY V TELOVÝCHOVNOM LEKÁRSTVE
Termín konania: 12.10.2009, 14.00 hod.
Miesto konania: Dom kultúry, Ruskov
Organizujúci subjekt: Slovenská lekárska spoločnosť
Spolok lekárov Košice
Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
Koordinátor: Prof. MUDr. M. Mydlík, DrSc., IV. interná klinika FN L. Pasteura a ÚEM UPJŠ LF
Poznámka: Program
 
Analysis of social determinants of health and health inequities – a multicountry event on approache and policy
Date: 12th – 17th October 2009
Conference venue: Safarik University, Šrobárova 2, Kosice, Slovakia
Main university building, Historical hall on first floor
Organizing subject: Pavol Jozef Safarik University in Kosice, Faculty of Medicine
KISH – Kosice Institute for Society and Health
WHO office in Venice
Coordinator: Andrea Madarasová Gecková, PhD.
Conference languages: English
Web: Conference webpage
Lectures online
 
9th INTERNATIONAL NEPHROLOGICAL SYMPOSIUM
METABOLIC CHANGES IN CHRONIC RENAL FAILURE
Dedicated to the memory of the life and legacy of professor Albert Válek, MD, DSc.
Termín konania: 21.10.2009
Miesto konania: Information Center of the State Forests of the Tatra’s National Park, Tatranská Lomnica, The High Tatras, Slovak Republic
Organizujúci subjekt: Slovenská lekárská spoločnosť
Spolok lekárov Košice
Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
Koordinátor: Prof. MUDr. M. Mydlík, DrSc., IV. interná klinika FN L. Pasteura a ÚEM UPJŠ LF
Poznámka: Program
 
XVII. MEMORIÁL Prof. MUDr. Jána Kňazovického
Termín konania: 26.10.2009, 15.00 hod.
Miesto konania: Poslucháreň prof. Kňazovického LF UPJŠ v Košiciach, Trieda SNP 1
Organizujúci subjekt: Slovenská lekárská spoločnosť
Spolok lekárov Košice
Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
Koordinátor: Profesor MUDr. Július Vajó, DrSc., II. chirurgická klinika FNLP a UPJŠ LF Košice
Poznámka: Program
 
 
NOVEMBER 2009
EUROSON-SCHOOL-COURSE Doppler and CEUS-Ultrasound
Termín konania: 13.-14. november 2009
Miesto konania: Kluby zamestnancov FN LP, Trieda SNP 1, Košice
Organizujúci subjekt: SGUM
Košická ultrasonografická škola
SSUM
FN LP
III. interná klinika a CPŠM LF UPJŠ a FN LP
II. klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN
Koordinátori: doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., mim. prof.
doc. Dr. med. Jan Tuma
MUDr. Božena Nováková
Poznámka: Program a informácie
 
Vedecká schôdza Kliniky kardiológie VÚSCH
AKÚTNY INFARKT MYOKARDU – LIEČBA NA ZÁKLADE MEDICÍNY DÔKAZOV
Termín konania: 16.11.2009, 15.00 hod.
Miesto konania: Poslucháreň Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb a.s., Trieda SNP 1
Organizujúci subjekt: Slovenská lekárská spoločnosť
Spolok lekárov Košice
Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
Koordinátor: MUDr. Branislav Stančák, prednosta Kliniky kardiológie VÚSCH
Poznámka: Program
 
ANTIBIOTIC AWARENESS DAY
Termín konania: 19.11., 20.11., 2.12. a 4.12.2009
Miesto konania: Košice, Bratislava
Organizujúci subjekt: MZ SR Bratislava
Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
Koordinátori: prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc., dekan UPJŠ LF
doc. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD., prodekan UPJŠ LF
Poznámka: Program
 
XVIII. KOŠICKÉ OFTALMOLOGICKÉ DNI
Súčasné trendy v oftalmológii
Termín konania: 20.-21.11.2009
Miesto konania: Poslucháreň P1, UPJŠ LF, Trieda SNP 1, Košice
Organizujúci subjekt: Lekárska Fakulta Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach
Očná klinika LF UPJŠ a FNLP v Košiciach
Koordinátor: Prof. MUDr. Tomáš Juhás, DrSc., prednosta Očnej kliniky UPJŠ LF a FNLP
Poznámka: Pozvánka
 
I. postgraduálny kurz CEEA
Termín konania: 25.-27.11.2009
Miesto konania: Inštitút pre vzdelávanie veterinárnych lekárov, Košice
Organizujúci subjekt: Slovenské centrum CEEA
1. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF a FNLP Košice
Slovenská spoločnosť anestéziológie a intenzívnej medicíny
Koordinátor: MUDr. Štefan Trenkler, PhD., 1. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF a FN LP, Trieda SNP 1, 041 90 Košice
Poznámka: Prvý kurz šesťročného cyklu pre pozvaných účastníkov.
 
Vedecká schôdza Spolku lekárov v Košiciach pri príležitosti 10. výročia úmrtia profesora MUDr. Mikuláša Takáča, DrSc.
Termín konania: 30.11.2009, 15.00 hod.
Miesto konania: Poslucháreň prof. Kňazovického LF UPJŠ v Košiciach, Trieda SNP 1
Organizujúci subjekt: Slovenská lekárská spoločnosť
Spolok lekárov Košice
Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
Koordinátor: Prof. MUDr. Ivan Tkáč, CSc., prednosta IV. internej kliniky UPJŠ LF a FNLP Košice
Poznámka: Program
 
 
DECEMBER 2009
7. Mikulášske dni alergie
Termín konania: 1.12.2009 (lekársky deň)
2.12.2009 (laický deň)
Miesto konania: Kultúrne stredisko Južan, Košice, Smetanova 4
Radničná sála MÚ MČ Košice – Staré Mesto, Hviezdoslavova 7
Organizujúci subjekt: Slovenská spoločnosť pre alergiológiu a klinickú imunológiu
Spolok lekárov Košice pri SLS
IV. interná klinika LF UPJŠ a FN L. Pasteura, Košice
MÚ MČ Košice – Staré Mesto
MÚ MČ Košice – Juh
Koordinátor: MUDr. Norbert Lukán, PhD., IV. interná klinika FNLP a UPJŠ LF
Hlavná téma: Hmyzová alergia a anafylaxia
Poznámka: Program
 
VI. Mikulášsky seminár pediatrie
Aktuálne problémy pediatrie a gastroenterológie
Termín konania: 3.12.2009, 15.00 hod.
Miesto konania: Poslucháreň P3, UPJŠ LF, Trieda SNP 1, Košice
Organizujúci subjekt: Lekárska Fakulta Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach
II. klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN Košice
Koordinátor: Doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., mim. prof.
Poznámka: Program
 
Vedecká schôdza I. internej kliniky UPJŠ LF a FNLP v Košiciach
KAZUISTIKY
Termín konania: 7.12.2009, 15.00 hod.
Miesto konania: Poslucháreň prof. Kňazovického LF UPJŠ v Košiciach, Trieda SNP 1
Organizujúci subjekt: Slovenská lekárská spoločnosť
Spolok lekárov Košice
Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
Koordinátor: Prof. MUDr. Ivica Lazúrová, CSc., prednosta I. internej kliniky UPJŠ LF a FNLP Košice
Poznámka:  
 
Okrúhly stôl o aktuálnych otázkach medicíny, etiky a filozofie
Termín konania: 14.12.2009, 15.00 hod.
Miesto konania: Poslucháreň prof. Kňazovického LF UPJŠ v Košiciach, Trieda SNP 1
Organizujúci subjekt: Slovenská lekárská spoločnosť
Spolok lekárov Košice
Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
Koordinátor: Doc. MUDr. Oliver Rácz, CSc., vedecký sekretár Spolku lekárov v Košiciach
Témy: Hippokratova prísaha, Lourdes – viera a medicína, Ako prekonať telesný handicap, Intelektualita a medicína, a mnohé iné
 
 

Študuj na UPJŠ