Prejsť na obsah

Podujatia v roku 2013

15minút, 57sekúnd

   
JANUÁR 2013
Odborný seminár
Termín konania: 23. januára 2013 o 14.30
Miesto konania: Nemocnica Košice-Šaca a.s., 1. súkromná nemocnica, Lúčna 57, Košice-Šaca
Organizujúce subjekty: Nemocnica Košice-Šaca a.s., 1. súkromná nemocnica
Slovenská lekárska spoločnosť
Spolok lekárov Košice
UPJŠ Lekárska fakulta Košice
Koordinátor: MUDr. Ján Slávik, námestník pre liečebno-preventívnu starostlivosť, Nemocnica Košice-Šaca a.s., 1. súkromná nemocnica
Poznámka: Program
 
FEBRUÁR 2013
Odborný seminár
Termín konania: 12.2.2013 o 14.30 hod.
Miesto konania: Sála kultúrno-spoločenského centra Južan, Smetanova 4, Košice
Organizujúce subjekty: Slovenská lekárska komora a Regionálna lekárska komora Košice
Roche Slovensko, s.r.o.
Slovenská lekárska spoločnosť
Cumulus s.r.o. Neštátne zdravotnícke zariadenie
Koordinátor: Prof. MUDr. Oliver Rácz, CSc., predseda Spolku lekárov v Košiciach
Poznámka: Program
 
III. Škola lipidológie
XXI. Nové trendy v prevencii aterosklerózy
Termín konania: 13. – 14.2.2013
Miesto konania: CITY HOTEL BRATISLAVA, Seberíniho 9, Bratislava
Organizujúce subjekty: Slovenská asociácia aterosklerózy
Slovenská diabetologická spoločnosť
Slovenská kardiologická spoločnosť
Slovenská internistická spoločnosť
Slovenská pediatrická spoločnosť
Slovenská neurologická spoločnosť, sekcia pre cerebrovaskulárne ochorenia
Koordinátor: prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., prezident SAA
Web: www.saa.sk
Poznámka: Program
 
MAREC 2013
Využitie laboratórnej diagnostiky voľných ľahkých reťazcov nielen v súvislosti s mnohopočetným myelómom
Termín konania: 11. marca 2013 o 15.00 hod.
Miesto konania: Seminárna miestnosť UPJŠ LF, Košice, Trieda SNP 1
Organizujúce subjekty: Spolok lekárov Košice
Regionálna lekárska komora Košice
UPJŠ Lekárska fakulta Košice
Koordinátor: MUDr. Norbert Lukán, PhD., vedecký sekretár Spolku lekárov Košice, IV. interná klinika UPJŠ LF a UNLP
Poznámka: Program
 
Kazuistiky
Termín konania: 25. marca 2013 o 15.00 hod.
Miesto konania: Poslucháreň prof. Kňazovického UPJŠ LF (č.1), Košice, Trieda SNP 1
Organizujúce subjekty: Spolok lekárov Košice
Regionálna lekárska komora Košice
UPJŠ Lekárska fakulta Košice
Koordinátori: Prof. MUDr. Ivica Lazúrová, CSc., podpredsedníčka Spolku lekárov v Košiciach
Prof. MUDr. Ladislav Valanský, PhD., Urologická klinika UPJŠ LF a UNLP
Poznámka: Pozvánka
 
APRÍL 2013
XII. STOMATOLOGICKÉ DNI KOŠICE®
Termín konania: 17. – 18. apríla 2013
Miesto konania: Posluchárenský trakt LF UPJŠ v Košiciach, Trieda SNP 1
Organizujúce subjekty: Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Slovenská stomatologická spoločnosť v Bratislave
I. stomatologická klinika – Košice,
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie – Košice
Regionálna komora zubných lekárov v Košiciach
Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek, Košice I
KVV – Ing. Igor Kubovčík
Koordinátori: Prof. MUDr. Neda Markovská, CSc.
Dr.h.c. prof. MUDr. Andrej Jenča, CSc.
Doc. MUDr. Milan Kotráň, CSc., mim. prof.
MUDr. Jozef Minčík, PhD.
MUDr. Lucia Kovácsová, PhD.
Poznámka: Program
 
XX. Memoriál profesora MUDr. Františka Póra
Termín konania: 22. apríla 2013 o 14.00 hod.
Miesto konania: Poslucháreň prof. Póra, VI. pavilón UN LP Košice, Rastislavova 43
Organizujúce subjekty: Spolok lekárov Košice
Regionálna lekárska komora Košice
UPJŠ Lekárska fakulta Košice
Koordinátor: Prof. MUDr. Miroslav Mydlík, DrSc., Ústav experimentálnej medicíny UPJŠ LF Košice, IV. interná klinika UPJŠ LF a UNLP Košice
Poznámka: Program
 
Študentská vedecká konferencia UPJŠ v Košiciach, Lekárskej fakulty
Termín konania: 24.4.2013 o 8.00 hod.
Miesto konania: Posluchárne P1, P2 a P3 na UPJŠ LF, Trieda SNP 1, Košice
Organizujúci subjekt: UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta
Odborní garanti: Prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc., dekan UPJŠ LF
Prof. MUDr. Viliam Donič, CSc., prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť na UPJŠ LF
Poznámka: Súťažná prezentácia prác študentov UPJŠ LF
Pozvánka, Program
 
Farm Animal Proteomics
Conference Date: 25th – 26th April 2013
Conference Venue: Doubletree by Hilton Košice Hotel, Hlavna 1, 040 01 Košice, Slovakia
Organizing Subject: University of veterinary medicine and pharmacy in Košice
Coordinator: prof. Emil Pilipcinec, DVM, PhD., Rector of the university
Web: http://lbmi.uvm.sk/LBMI/COST-FAP-2013.html
 
MÁJ 2013
Adding Years to Life and Life to Years in V4 Countries
Conference Date: 9th – 10th May 2013
Conference Venue: Hotel Yasmin, Košice, Slovakia
Organizing Subjects: Slovak Public Health Association
Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Faculty of Medicine, Institute of Public Health, Section on Social Medicine
Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Faculty of Medicine, KISH, Research Program on Chronic Diseases
WHO Country Office in Slovakia
Coordinators: Iveta Rajničová-Nagyová, PhD, UPJS Kosice, Institute of Public Health
Zuzana Katreniakova, MD, PhD, UPJS Kosice, Institute of Public Health
Conference Languages: English (in preference), Czech, Hungarian, Polish, Slovak with simultaneous translations into all languages
Web: http://conference2013.savez.sk
Comment: Second Announcement, Programme
This conference is included in the SACCME system of credit evaluation.
 
51. Východoslovenské lekárske dni
Neurologické ochorenia z pohľadu praktického lekára
Termín konania: 23. – 24. mája 2013
Miesto konania: Hotel Palace, Nový Smokovec, Vysoké Tatry
Organizujúce subjekty: Slovenská lekárska spoločnosť
Spolok lekárov v Košiciach
Spolok lekárov v Prešove
Regionálna lekárska komora Košice
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta UPJŠ v Košicich
Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura Košice
Koordinátor: Prof. MUDr. Oliver Rácz, CSc., Ústav patologickej fyziológie UPJŠ LF Košice, predseda Spolku lekárov v Košiciach
Poznámka: Program
 
XVI. Košický morfologický deň
Termín konania: 30.5.2013 o 13.00 hod.
Miesto konania: Dom umenia, Malá sála, Moyzesova 66, Košice
Organizujúce subjekty: Slovenská lekárska spoločnosť
Slovenská anatomická spoločnosť
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta
Ústav histológie a embryológie UPJŠ LF Košice
Koordinátor: Prof. MUDr. Eva Mechírová, CSc., prezident Slovenskej anatomickej spoločnosti
Poznámka: Pozvánka
 
Dies Jessenii XX.
Náhle príhody brušné – súčasný pohľad na diagnostiku a liečbu
Termín konania: 30. – 31. mája 2013
Miesto konania: Konferenčná sála Veritas, Dominikánske námestie 8, Košice
Organizujúce subjekty: Slovenská lekárska spoločnosť
Slovenská chirurgická spoločnosť
Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura Košice
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika Košice
II. chirurgická klinika UPJŠ LF a UNLP Košice
Regionálna lekárska komora Košice
Koordinátor: Doc. MUDr. Jozef Belák, PhD., prednosta II. chirurgickej kliniky UPJŠ LF a UN LP
Web: http://www.jesenius2013.com
 
XXXII. Dni mladých internistov
Termín konania: 30. – 31. mája 2013
Miesto konania: Veľká a malé posluchárne teoretických ústavov LF UP, Hněvotínská 3, Olomouc (areál Fakultnej nemocnice)
Organizujúce subjekty: Česká internistická společnost
Slovenská internistická spoločnosť
Lékařska fakulta UP v Olomouci
Fakultní nemocnice v Olomouci
Spolek lékařů JEP v Olomouci
III. interná klinika LF UP a FN Olomouc
Garant podujatia: Prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc., prednosta III. internej kliniky LF UP a FN Olomouc
Poznámka: I. informácia, Prihláška
 
13th ESE Postgraduate Training Course in Clinical Endocrinology
Congress Date: May 30 – June 1, 2013
Congress Venue: Hotel Yasmin, Tyršovo nábrežie 1, 041 01 Košice, Slovakia
Organizing Subjects: Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Faculty of Medicine
1st Department of Internal Medicine, Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Faculty of Medicine
Coordinator: Prof. Ivica Lazúrová, MD, PhD, 1st Department of Internal Medicine, Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Faculty of Medicine
Web: http://ese-slovakia2013.sk/
 
JÚN 2013
30. Pediatrická pracovná konferencia s medzinárodnou účasťou
Termín konania: 6. – 7. júna 2013
Miesto konania: Hotel Yasmin, Tyršovo nábrežie 1, Košice
Organizujúce subjekty: Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
Detská fakultná nemocnica
I. klinika detí a dorastu UPJŠ LF a DFN
Slovenská pediatrická spoločnosť
Slovenská lekárska spoločnosť
Koordinátor: Prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc., prednosta I. kliniky detí a dorastu UPJŠ LF a DFN
Poznámka: Program
 
International Scientific Conference on Probiotics and Prebiotics – IPC 2013
Date: 11th – 13th June 2013
Congress Venue: Doubletree by Hilton Košice Hotel, Hlavna 1, 040 01 Košice, Slovakia
Organizing Subjects: Pavol Jozef Šafárik University in Košice,
Faculty of Medicine,
Institute of Experimental Medicine
Coordinator: Alojz Bomba, MVD., DrSc.
Congress Language: English
Web: http://www.probiotic-conference.net/Conference
 
XVII. slovensko-český kongres o infekčných chorobách
Termín konania: 13. – 15. júna 2013
Miesto konania: Hotel AquaCity, Poprad
Organizujúce subjekty: Slovenská spoločnosť infektológov SLS
Společnost infekčního lékařství ČLS JEP
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Univerzitná nemocnica L. Pasteura v Košiciach
Klinika infektológie a cestovnej medicíny Univerzitnej nemocnice L. Pasteura a Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach
Detské infekčné oddelenie Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach
Koordinátor: Prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD., prednosta Kliniky infektológie a cestovnej medicíny UPJŠ LF a UN LP v Košiciach
Web: http://www.infektologia2013.sk
 
Odborný seminár I. psychiatrickej kliniky UPJŠ LF a UNLP
Termín konania: 17. júna 2013 o 15.00 hod.
Miesto konania: Seminárna miestnosť UPJŠ LF, Košice, Trieda SNP 1
Organizujúce subjekty: Spolok lekárov Košice
Regionálna lekárska komora Košice
UPJŠ Lekárska fakulta Košice
Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura Košice
Koordinátor: Prof. MUDr. Jozef Kafka, DrSc., prednosta I. psychiatrickej kliniky UPJŠ LF a UNLP Košice, emeritný predseda Spolku lekárov v Košiciach
Poznámka: Program
 
5th International Student Medical Congress Košice (ISMCK`13)
Date: 26th – 28th June 2013
Congress Venue: Lecture Rooms of Pavol Jozef Šafárik University – Faculty of Medicine, Trieda SNP 1, Košice
Organizing Subjects: The Association of Medical Students in Košice
Edumed, n.o.
Pavol Jozef Šafárik University in Košice
Faculty of Medicine
Coordinators: Peter Veščičík
Pavel Staško, MD
Ján Varga, MD
Congress Language: English
Web: http://www.ismck.com/
 
SEPTEMBER 2013
Diagnostika a liečba chorôb pečene – kde sme a kam smerujeme
Termín konania: 6. septembra 2013 o 14.00 hod.
Miesto konania: Seminárna miestnosť UPJŠ LF, Košice, Trieda SNP 1
Organizujúce subjekty: Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Slovenská hepatologická spoločnosť SLS
Slovenská spoločnosť infektológov SLS
Koordinátor: Dr. h. c. prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc., dekan UPJŠ LF
Poznámka: Program
 
II. Kongres biomedicíny v oromaxilofaciálnej oblasti
Termín konania: 11. – 15. septembra 2013
Miesto konania: Hotel Double Tree by Hilton, Hlavná 1, Košice
Organizujúce subjekty: Slovenská lekárska spoločnosť
Slovenská spoločnosť oro-maxilofaciálnej chirurgie SLS
Ministerstvo školstva SR
Slovenská stomatologická spoločnosť SLS
Slovenská komora zubných lekárov
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Lekárska fakulta a UN L. Pasteura Košice – Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie
Užhorodská národná Univerzita – Fakulta stomatológie
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta
Koordinátor: Dr. h. c. prof. MUDr. Andrej Jenča, CSc., prednosta Kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie UPJŠ LF a UN L.P. Košice
Web: http://www.kongresbiomedicinyomfo.sk
 
Poruchy čichu a chuti se zaměřením na klinickou praxi
Termín konania: 23. septembra 2013 o 14.00 hod.
Miesto konania: Seminárna miestnosť UPJŠ LF, Košice, Trieda SNP 1
Organizujúce subjekty: Neurobiologický ústav SAV
Ústav anatómie Lekárskej fakulty UPJŠ
Koordinátor: Prof. MUDr. Darina Kluchová, PhD., prednostka Ústavu anatómie UPJŠ LF
Poznámka: Pozvánka
 
International Congress of the Society for Microbial Ecology and Disease – SOMED2013
Date: 24th – 26th September 2013
Congress Venue: Doubletree by Hilton Košice Hotel, Hlavna 1, 040 01 Košice, Slovakia
Organizing Subjects: Pavol Jozef Šafárik University in Košice,
Faculty of Medicine,
Institute of Experimental Medicine
Coordinator: Alojz Bomba, MVD., DrSc.
Congress Language: English
Web: http://www.somed2013.org/SOMED2013
 
7. Pracovná konferencia II. kliniky detí a dorastu LF UPJŠ a DFN
V. Démantov deň
Termín konania: 26. septembra 2013
Miesto konania: Posluchárne UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta, Trieda SNP 1
Organizujúce subjekty: Slovenská lekárska spoločnosť
Slovenská pediatrická spoločnosť
Detská fakultná nemocnica Košice
UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta
Koordinátor: Doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., mim. prof., II. klinika detí a dorastu UPJŠ LF a DFN
Poznámka: Program
 
OKTÓBER 2013
Slávnostná vedecká konferencia
na počesť životného jubilea Primára MUDr. Ivana FRIČA
Termín konania: 4. – 5. októbra 2013
Miesto konania: Poslucháreň P5 na Kostlivého č. 1 v Košiciach
Organizujúce subjekty: Klinika neonatológie UPJŠ LF a DFN v Košiciach
Novorodenecké oddelenie UNLP v Košiciach
Novorodenec.sk n.o. Košice
UPJŠ LF a DFN v Košiciach
Koordinátor: MUDr. Peter Krcho, PhD.
Poznámka: Program
 
X. Slovensko-Český a XV. Český zjazd spánkovej medicíny
Termín konania: 11. – 12. októbra 2013
Miesto konania: Hotel Yasmin, Tyršovo nábrežie 1, Košice
Organizujúce subjekty: Slovenská lekárska spoločnosť
Slovenská spoločnosť spánkovej medicíny
Slovenská neurologická spoločnosť
Slovenská pneumologická a ftizeologická spoločnosť
Lekárska fakulta UPJš
Neurologická klinika LF UPJŠ a Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice
Klinika pneumológie a ftizeológie LF UPJŠ a Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice
Ústav lekárskej fyziológie LF UPJŠ
Slovenská Fyziologická Spoločnosť (SFyS)
Predseda organizačného výboru: Prof. MUDr. Viliam Donič, PhD.
MUDr. Mária Tormašiová, PhD.
Web: http://kongres-sm2013.sk
 
XIX. Vedecká pracovná schôdza Spolku lekárov v Košiciach, v spolupráci s obcou Ruskov pre všeobecných lekárov
Funkčný renálny nález v praxi všeobecného lekára pre dospelých
Termín konania: 14. októbra 2013 o 14.00 hod.
Miesto konania: Dom kultúry, Ruskov
Organizujúce subjekty: Spolok lekárov Košice
Regionálna lekárska komora Košice
UPJŠ Lekárska fakulta Košice
Koordinátor: Prof. MUDr. Miroslav Mydlík, DrSc., IV. interná klinika UN L. Pasteura a Ústav experimentálnej medicíny, Lekárska fakulta UPJŠ
Poznámka: Program
 
Jesenný kongres SOTS 2013 s medzinárodnou účasťou
Termín konania: 17. – 18. októbra 2013
Miesto konania: Hotel Yasmin, Tyršovo nábrežie 1, Košice
Organizujúce subjekty: Slovenská ortopedická a traumatologická spoločnosť
Klinika ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva UPJŠ LF a UNLP Košice
Spoločnosť pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí
Liga proti osteoporóze
Koordinátori: Doc. MUDr. Gabriel Vaško, CSc.
MUDr. Judita Ondrejková
Poznámka: Program
 
XXII. Schwarzov deň
Onkológia v gynekológii a pôrodníctve z pohľadu ambulantného gynekológa
Termín konania: 18. októbra 2013
Miesto konania: Hotel DoubleTree by Hilton, Hlavná 1, Košice
Organizujúce subjekty: Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť SLS
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta
Koordinátor: Prof. MUDr. Alexander Ostró, CSc.
Poznámka: Pozvánka
Web: http://www.sgps-kongres.sk/schwarzovden/
 
XXI. Memoriál prof. MUDr. Jána Kňazovického
120. výročie narodenia prof. Kňazovického a tohoroční osemdesiatníci Košickej chirurgickej školy
Termín konania: 28. októbra 2013 o 15.00 hod.
Miesto konania: Poslucháreň č. 4 UPJŠ LF, Košice, Trieda SNP 1
Organizujúce subjekty: Spolok lekárov Košice
Regionálna lekárska komora Košice
UPJŠ Lekárska fakulta Košice
Koordinátori: Prof. MUDr. Július Vajó, DrSc., emeritný profesor, II. chirurgická klinika
Doc. MUDr. Jozef Belák, PhD., II. chirurgická klinika
Poznámka: Program
 
Symposium on the underfunding of Eastern European health research – How to change the paradigm
Date: 29th October 2013
Symposium Venue: Historical Aula – Pavol Jozef Safarik University in Kosice
Organizing Subjects: Pavol Jozef Safarik Universiy in Kosice
Faculty of Medicine
Institute of Experimental Medicine
Cassovia Life Sciences
Coordinator: Alojz Bomba, DVM, DrSc.
Symposium Language: English
Web: http://cassovialifesciences.eu/cls-symposium/
 
NOVEMBER 2013
Slávnostné zasadnutie pri príležitosti 10. výročia vzniku Oddelenia detskej chirurgie
Termín konania: 11. novembra 2013 o 15.00 hod.
Miesto konania: Seminárna miestnosť UPJŠ LF, Trieda SNP 1, Košice
Organizujúce subjekty: Spolok lekárov Košice
Regionálna lekárska komora Košice
Detská fakultná nemocnica Košice
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta
Koordinátor: MUDr. Pavol Drahovský, primár ODCH DFN
Poznámka: Program
 
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny
Termín konania: 18. novembra 2013 o 15.00 hod.
Miesto konania: Poslucháreň budovy INMM Košice v areáli starej nemocnice na Rastislavovej 43
Organizujúce subjekty: Spolok lekárov Košice
Regionálna lekárska komora Košice
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny Košice
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta
Koordinátor: MUDr. Milan Maďar, MPH, riaditeľ INMM
Poznámka: Program
 
Krajský seminár dermatovenerológov
Termín konania: 21. novembra 2013
Miesto konania: Kultúrno-spoločenské centrum – JUŽAN, Košice, Smetanova 4
Organizujúce subjekty: Slovenská dermatovenerologická spoločnosť
Krajský odborník pre dermatovenerológiu Košického kraja
Klinika dermatovenerológie UPJŠ LF a UNLP v Košiciach
Koordinátor: Prof. MUDr. Jagienka Jautová, PhD.
Poznámka: Program, Návratka na seminár
 
5. kurz CEEA
Termín konania: 27. – 29. novembra 2013
Miesto konania: Inštitút pre ďalšie vzdelávanie veterinárnych lekárov, Cesta pod Hradovou 13, Košice
Organizujúce subjekty: Slovenské centrum CEEA
1. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF a UNLP Košice
Slovenská spoločnosť anestéziológie a intenzívnej medicíny
Koordinátor: MUDr. Štefan Trenkler, PhD., Slovenské centrum CEEA
Poznámka: Program
 
Úlohy kovov ako rizikového faktora civilizačných ochorení
Termín konania: 28. novembra 2013 o 13.30 hod.
Miesto konania: Seminárna miestnosť UPJŠ LF, Trieda SNP 1, Košice
Organizujúce subjekty: 1. stomatologická klinika Lekárskej fakulty UPJŠ a UNLP v Košiciach
Ústav klinické a experimentální stomatologie 1. LF UK a VFN v Prahe
Koordinátori: prof. MUDr. Neda Markovská, CSc.
prof. MUDr. Jarmila Procházková, CSc.
Poznámka: Program workshopu
 
Informatívny seminár HORIZONT 2020 alebo je čas obliecť si dresy
Termín konania: 28. novembra 2013 o 14.00 hod.
Miesto konania: Historická aula Rektorátu UPJŠ v Košiciach, Šrobárova 2, Košice
Organizujúce subjekty: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Ústav experimentálnej medicíny UPJŠ LF
Koordinátor: MVDr. Alojz Bomba, DrSc.
Poznámka: Pozvánka
 
DECEMBER 2013
10. Mikulášske dni alergie
Spolupráca špecialistov a lekárov prvého kontaktu
Termín konania: 2. decembra 2013 o 15.00 hod.
Miesto konania: Poslucháreň č. 4 UPJŠ LF, Trieda SNP 1, Košice
Organizujúce subjekty: Spolok lekárov Košice
Regionálna lekárska komora Košice
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta
Koordinátor: MUDr. Norbert Lukán, PhD.
Poznámka: Program
 
 

 


Študuj na UPJŠ