Prejsť na obsah

Podujatia v roku 2014

10minút, 54sekúnd

   
JANUÁR 2014
Vedecká pracovná schôdza Spolku lekárov v Košiciach
Termín konania: 20. januára 2014 o 15.00 hod.
Miesto konania: Poslucháreň č. 2 na UPJŠ LF, Trieda SNP 1, Košice
Organizujúce subjekty: Spolok lekárov Košice
Regionálna lekárska komora Košice
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta
Koordinátor: Prof. MUDr. Miroslav Mydlík, DrSc., IV. interná klinika UPJŠ LF a UNLP, Ústav experimentálnej medicíny UPJŠ LF, Košice
Poznámka: Program
 
FEBRUÁR 2014
XXII. Nové trendy v prevencii aterosklerózy a IV. Škola lipidológie
Termín konania: 19. – 20. februára 2014
Miesto konania: City Hotel Bratislava, Seberíniho 9, Bratislava
Organizujúce subjekty: Slovenská diabetologická spoločnosť
Slovenská kardiologická spoločnosť
Slovenská internistická spoločnosť
Slovenská spoločnosť laboratórnej medicíny
Koordinátor za UPJŠ LF: Prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.
Web: http://saa.sk
 
MAREC 2014
Spoločná vedecká schôdza
Országos rehabilitációs intézet Budapest, Maďarsko a Kliniky fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie UPJŠ LF a UN LP Košice
Termín konania: 24. marca 2014 o 15.00 hod.
Miesto konania: Seminárna miestnosť UPJŠ LF, Trieda SNP 1, Košice
Organizujúce subjekty: Spolok lekárov Košice
Regionálna lekárska komora Košice
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta
Koordinátor: Doc. MUDr. Peter Takáč, CSc., Klinika fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie UPJŠ LF a UNLP Košice
Poznámka: Program
 
APRÍL 2014
Mimoriadna vedecká schôdza Spolku lekárov Košice
Termín konania: 7. apríla 2014 o 15.00 hod.
Miesto konania: Poslucháreň č. 3 UPJŠ LF, Trieda SNP 1, Košice
Organizujúce subjekty: Spolok lekárov Košice
Regionálna lekárska komora Košice
Ústav súdneho lekárstva UPJŠ LF a ÚDZS Košice
Koordinátor: MUDr. Nikita Bobrov, PhD., prednosta Ústavu súdneho lekárstva UPJŠ LF a ÚDZS Košice
Poznámka: Pozvánka
 
XIII. STOMATOLOGICKÉ DNI KOŠICE
Termín konania: 9. – 10. apríla 2014
Miesto konania: Posluchárenský trakt, aula LF UPJŠ v Košiciach, Trieda SNP 1
Organizujúce subjekty: Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach,
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice,
Slovenská stomatologická spoločnosť v Bratislave,
I. stomatologická klinika – Košice,
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie – Košice,
Regionálna komora zubných lekárov v Košiciach,
Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek Košice,
KVV – Ing. Igor Kubovčík
Koordinátori: prof. MUDr. Neda Markovská, CSc.,
Dr.h.c. prof. MUDr. Andrej Jenča, CSc.,
doc. MUDr. Milan Kotráň, CSc., mim. prof.,
MUDr. Jozef Minčík, PhD.,
MUDr. Lucia Kovácsová, PhD.
Poznámka: Program
 
XXI. Memoriál profesora MUDr. Františka Póra
Termín konania: 14. apríla 2014 o 14.00 hod.
Miesto konania: Poslucháreň prof. Póra, VI. pavilón UN LP Košice, Rastislavova 43
Organizujúce subjekty: Spolok lekárov Košice
Regionálna lekárska komora Košice
UPJŠ Lekárska fakulta Košice
Koordinátor: Prof. MUDr. Miroslav Mydlík, DrSc., IV. interná klinika UPJŠ LF a UN LP Košice
Poznámka: Program
 
Študentská vedecká konferencia UPJŠ v Košiciach, Lekárskej fakulty
Termín konania: 23. apríla 2014 o 8.00 hod.
Miesto konania: Posluchárne P1, P2 a seminárna miestnosť na UPJŠ LF, Trieda SNP 1, Košice
Organizujúci subjekt: UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta
Odborní garanti: Dr.h.c. prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc., dekan UPJŠ LF
Prof. MUDr. Viliam Donič, CSc., prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť na UPJŠ LF
Poznámka: Súťažná prezentácia prác študentov UPJŠ LF
Pozvánka, Program
 
Aktuálna prax v psychofarmakológii
Termín konania: 25. – 27. apríla 2014
Miesto konania: Posluchárenský trakt LF UPJŠ v Košiciach, Trieda SNP 1
Organizujúce subjekty: Psychofarmakologická sekcia Psychiatrickej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti
Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
Koordinátor: MUDr. Dagmar Breznoščáková, Ph.D.
Poznámka: Program
Web: www.psychiatry.sk
 
MÁJ 2014
Májové novinky v medicíne
Termín konania: 22. mája 2014 o 14.30 hod.
Miesto konania: Sála kultúrno-spoločenského centra Južan, Smetanova 4, Košice
Organizujúce subjekty: Slovenská lekárska komora a Regionálna lekárska komora Košice
Roche Slovensko, s.r.o.
Slovenská lekárska spoločnosť
Spolok lekárov Košice
Cumulus s.r.o. Neštátne zdravotnícke zariadenie
Koordinátor: Prof. MUDr. Oliver Rácz, CSc., predseda Spolku lekárov v Košiciach
Poznámka: Pozvánka
 
XXXVII. dni lekárskej biofyziky
Termín konania: 26. – 30. mája 2014
Miesto konania: Hotel Chopok, Demänovská Dolina 20, 031 01 Liptovský Mikuláš
Organizujúce subjekty: Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
Ústav lekárskej a klinickej biofyziky UPJŠ LF
Ústav lekárskej informatiky UPJŠ LF
Koordinátori: Doc. RNDr. Ján Sabo, CSc., mim. prof., prednosta Ústavu lekárskej a klinickej biofyziky UPJŠ LF
Ing. Jaroslav Majerník, PhD., prednosta Ústavu lekárskej informatiky UPJŠ LF
Poznámka: Stránka konferencie
 
17. košický morfologický deň
Termín konania: 30. mája 2014 o 13.00 hod.
Miesto konania: Poslucháreň Morfologického pavilónu UVLF v Košiciach, Komenského 73
Organizujúce subjekty: Slovenská lekárska spoločnosť
Slovenská anatomická spoločnosť
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Koordinátor: Prof. MUDr. Eva Mechírová, CSc., prezident Slovenskej anatomickej spoločnosti
Poznámka: Pozvánka
 
JÚN 2014
7. slovenská konferencia detskej nefrológie
Termín konania: 5. – 6. júna 2014
Miesto konania: Hotel Yasmin, Tyršovo nábrežie 1, Košice
Organizujúce subjekty: Slovenská pediatrická spoločnosť SLS
Slovenská nefrologická spoločnosť SLS, sekcia detskej nefrológie
Klinika detí a dorastu UPJŠ LF a DFN
Koordinátor: Prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.
Poznámka: Program
 
X. kongres internej medicíny
Termín konania: 12. – 14. júna 2014
Miesto konania: Grand Hotel Bellevue – Horný Smokovec, Vysoké Tatry
Organizujúce subjekty: Slovenská lekárska spoločnosť
Slovenská internistická spoločnosť
Česká internistická spoločnosť
I. interná klinika UPJŠ LF a UNLP Košice
Koordinátor: Prof. MUDr. Ivica Lazúrová, CSc., FRCP
Poznámka: Program
 
International Scientific Conference on Probiotics and Prebiotics – IPC 2014
Date: 24th – 26th June 2014
Congress Venue: InterContinental Budapest Hotel, Apáczai Csere János utca 12-14, 1052 Budapest, Hungary
Organizing subjects: Pavol Jozef Šafárik University in Košice,
Faculty of Medicine,
Institute of Experimental Medicine
Coordinator: Alojz Bomba, MVD., DrSc.
Congress Language: English
Web: http://www.probiotic-conference.net/
 
6th International Student Medical Congress Košice (ISMCK`14)
Date: 25th – 27th June 2014
Congress Venue: Lecture Rooms of Pavol Jozef Šafárik University – Faculty of Medicine, Trieda SNP 1, Košice
Organizing Subjects: The Association of Medical Students in Košice
Edumed, n.o.
Pavol Jozef Šafárik University in Košice
Faculty of Medicine
Coordinator: Lukáš Evin, MD
Congress Language: English
Web: http://www.ismck.com/
 
JÚL 2014
Medzinárodný workshop Biomedicínskych technológii
Termín konania: 9. – 11. júla 2014
Miesto konania: Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita v Žiline
Organizujúce subjekty: Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita v Žiline,
University of Management and Administration in Zamość Poland,
VŠB-Technická univerzita v Ostrave,
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta
Bay Zoltán Nonprofit Ltd. for Applied Research
Koordinátor za UPJŠ LF: Ing. Jaroslav Majerník, PhD.
Web: http://dt.fri.uniza.sk/v4/
http://dt.fri.uniza.sk/
 
SEPTEMBER 2014
Konferencia Kliniky detí a dorastu LF UPJŠ a DFN
VI. Démantov deň
Termín konania: 25. septembra 2014
Miesto konania: Posluchárne UPJŠ LF, Trieda SNP 1, Košice
Organizujúce subjekty: Slovenská pediatrická spoločnosť
Detská fakultná nemocnica Košice
Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
Klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN Košice
Vydavateľstvo SAMEDI
Koordinátor: Doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., mim. prof.
Poznámka: Program
 
XV. konferencia mladých pediatrov
Termín konania: 26. septembra 2014
Miesto konania: Posluchárne UPJŠ LF, Trieda SNP 1, Košice
Organizujúce subjekty: Slovenská pediatrická spoločnosť
Detská fakultná nemocnica Košice
Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
Klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN Košice
Vydavateľstvo SAMEDI
Koordinátor: Doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., mim. prof.
Poznámka: Program
 
OKTÓBER 2014
XX. Vedecká schôdza Spolku lekárov v Košiciach v spolupráci s obcou Ruskov
Termín konania: 13. októbra 2014 o 14.00 hod.
Miesto konania: Dom kultúry, Ruskov
Organizujúce subjekty: Spolok lekárov Košice
Regionálna lekárska komora Košice
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta
Koordinátor: Prof. MUDr. Miroslav Mydlík, DrSc., IV. interná klinika UNLP a Ústav experimentálnej medicíny LF UPJŠ
Poznámka: Program
 
Európsky deň záchrany života
Vaše ruky môžu zachrániť život vašich blízkych
Termín konania: 16. októbra 2014 o 16.00 hod.
Miesto konania: Obchodné centrum Galéria Košice
Organizujúce subjekty: Slovenský Červený kríž Košice
Spoločnosť pre kriticky chorých pri I. klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny UNLP a LF UPJŠ Košice
Koordinátor: MUDr. Monika Grochová, PhD.
Poznámka: Pozvánka
 
EUROSON SCHOOL
Refresher and CEUS (Contrast Enhanced Ultrasound)
Date: 16th – 19th October 2014
Venue: Košice, University Hospital, Trieda SNP 1
Organizing Subjects: Pavol Jozef Šafárik University in Košice Faculty of Medicine
University Hospital Louis Pasteur Košice
Children Faculty Hospital Košice
Košice ultrasound school – KUS
Schweizerische Gesellschaft für Ultraschall in der Medizin – SGUM/SSUM
EFSUMB – EUROSON
Coordinators: Doc. MUDr. M. Kuchta, CSc., Košice
MUDr. B. Nováková, PhD., Košice
Doc. dr. med. J. Tuma, Switzerland
Program: http://www.upjs.sk/public/media/0455/es-kosice2014.pdf
 
Potápačská medicína
Termín konania: 20. októbra 2014 o 15.30 hod.
Miesto konania: Poslucháreň č. 3 na UPJŠ LF, Trieda SNP 1, Košice
Organizujúce subjekty: Spolok lekárov Košice
Regionálna lekárska komora Košice
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta
Koordinátor: MUDr. N. Lukán, PhD., IV. interná klinika UPJŠ LF a UNLP Košice
Poznámka: Program
 
XXIII. Schwarzov deň
Detská gynekológia
Termín konania: 24. októbra 2014
Miesto konania: Hotel DoubleTree by Hilton, Hlavná 1, Košice
Organizujúce subjekty: Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť SLS
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta
Koordinátor: Prof. MUDr. Alexander Ostró, CSc.
Poznámka: Pozvánka
Web: http://www.sgps-kongres.sk/schwarzovden/
 
XXII. memorál prof. MUDr. Kňazovického
100. výročie narodenia doc. MUDr. Ladislava Bárdoša, CSc.
Termín konania: 27. októbra 2014 o 14.00 hod.
Miesto konania: Poslucháreň č. 4 na UPJŠ LF, Trieda SNP 1, Košice
Organizujúce subjekty: Spolok lekárov Košice
Regionálna lekárska komora Košice
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta
Koordinátori: Prof. MUDr. J. Vajó, DrSc., II. chirurgická klinika LF UPJŠ a UNLP Košice
Prof. MUDr. J. Radoňák, CSc. I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UNLP Košice
Poznámka: Program
 
NOVEMBER 2014
Krajský seminár dermatovenerológov
Termín konania: 20. novembra 2013 o 14.15 hod.
Miesto konania: Kultúrno-spoločenské centrum – JUŽAN, Košice, Smetanova 4
Organizujúce subjekty: Slovenská dermatovenerologická spoločnosť
Krajský odborník pre dermatovenerológiu Košického kraja
Klinika dermatovenerológie UPJŠ LF a UNLP v Košiciach
Koordinátor: Prof. MUDr. Jagienka Jautová, PhD.
Poznámka: Program, Návratka na seminár
 
Vedecká schôdza I. kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF a UN LP
Termín konania: 24. novembra 2014 o 15.00 hod.
Miesto konania: Poslucháreň č. 3 na UPJŠ LF, Trieda SNP 1, Košice
Organizujúce subjekty: Spolok lekárov Košice
Regionálna lekárska komora Košice
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta
Koordinátor: doc. MUDr. Jozef Firment, PhD., I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF a UN LP
Poznámka: Program
 
6. kurz CEEA
Termín konania: 26. – 28. novembra 2014
Miesto konania: Inštitút pre ďalšie vzdelávanie veterinárnych lekárov, Cesta pod Hradovou 13, Košice
Organizujúce subjekty: Slovenské centrum CEEA
1. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF a UNLP Košice
Slovenská spoločnosť anestéziológie a intenzívnej medicíny
Koordinátor: MUDr. Štefan Trenkler, PhD., Slovenské centrum CEEA
Poznámka: Program
 
Trends of education and research in biomedical technologies
Termín konania: 26. – 29. novembra 2014
Miesto konania: 2III4, Ústav lekárskej informatiky UPJŠ LF, Trieda SNP 1, Košice
Organizujúce subjekty: Ústav lekárskej informatiky UPJŠ LF
Katedra biomedicínskeho inžinierstva a merania SjF TUKE
Koordinátor: Ing. Jaroslav Majerník, PhD.
Poznámka: Program
 
52. Východoslovenské lekárske dni
Komunikácia medzi lekárom a pacientom
Termín konania: 27. – 28. novembra 2014
Miesto konania: Posluchárne na UPJŠ LF, Trieda SNP 1, Košice
Organizujúce subjekty: Spolok lekárov Košice
Regionálna lekárska komora Košice
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta
Univerzitná nemocnica Louis Pasteura v Košiciach
Koordinátor: MUDr. Norbert Lukán, PhD., vedecký sekretár SL Košice
Poznámka: Pozvánka, Program
 
 

 


Študuj na UPJŠ