Prejsť na obsah

Podujatia v roku 2018

8minút, 4sekúnd
   
JANUÁR 2018
Nové pohľady na diagnostiku a liečbu ochorení temporomandibulárneho kĺbu
Termín konania: 22. januára 2018 o 15.00 hod.
Miesto konania: Poslucháreň A na UPJŠ LF, Trieda SNP 1, Košice
Organizujúce subjekty: Spolok lekárov Košice
Slovenská stomatologická spoločnosť
Regionálna komora zubných lekárov Košice
Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
Koordinátori: MUDr. Jozef Minčík, PhD.
MUDr. Vladimíra Schwartzová, PhD., MHA, prednostka I. stomatologickej kliniky UPJŠ LF a UNLP
Poznámka: Pozvánka, Program
 
MAREC 2018
Vedecká schôdza Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline
Termín konania: 12. marca 2018 o 15.00 hod.
Miesto konania: Seminárna miestnosť Lekárskej fakulty UPJŠ Košice, Trieda SNP 1
Organizujúce subjekty: Spolok lekárov Košice
Regionálna lekárska komora v Košiciach
UPJŠ Lekárska fakulta v Košiciach
Univerzitná nemocnica L. Pasteura v Košiciach
Koordinátor: doc. MUDr. Norbert Lukán, PhD., vedecký sekretár SL Košice
Poznámka: Program
 
Žena a oblička
Termín konania: 15. marca 2018 o 13.00 hod.
Miesto konania: Poslucháreň č. 2 Lekárskej fakulty UPJŠ Košice, Trieda SNP 1
Organizujúce subjekty: Slovenská nefrologická spoločnosť SLS
Univerzitná nemocnica L. Pasteura
FMC – dialyzačné služby, s.r.o.
Spolok lekárov Košice
Hlavný odborník MZ SR Krajský odborník pre nefrológiu
Koordinátor: MUDr. Robert Roland, krajský odborník pre nefrológiu – Košice
Poznámka: Pozvánka
 
APRÍL 2018
XVII. stomatologické dni Košice
Termín konania: 11. – 12. apríla 2018
Miesto konania: Posluchárenský trakt UPJŠ LF v Košiciach, Trieda SNP 1
Organizujúce subjekty: UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Slovenská stomatologická spoločnosť v Bratislave
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie UPJŠ LF v Košiciach
I. stomatologická klinika UPJŠ LF v Košiciach
Regionálna komora zubných lekárov v Košiciach
Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek, Košice I.
KVV – Ing. Igor Kubovčík
Koordinátori: MUDr. Jozef Ivančo, CSc.
Dr.h.c. prof. MUDr. Andrej Jenča, CSc., MPH
MUDr. Lucia Kovácsová, PhD.
prof. MUDr. Neda Markovská, CSc.
MUDr. Jozef Minčík, PhD.
MUDr. Vladimíra Schwartzová, PhD., MHA
MUDr. Silvia Timková, PhD.
Mgr. Juliana Tomková
Poznámka: Program
 
XXV. memoriál profesora MUDr. Františka Póra
Termín konania: 16. apríla 2018 o 14.00 hod.
Miesto konania: Poslucháreň č. 1, UPJŠ LF, Trieda SNP 1, Košice
Organizujúce subjekty: Slovenská lekárska spoločnosť, Spolok lekárov v Košiciach
Regionálna lekárska komora v Košiciach
UPJŠ Lekárska fakulta v Košiciach
Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura v Košiciach
Koordinátori: prof. MUDr. Miroslav Mydlík, DrSc.
prof. MUDr. Ivan Tkáč, PhD.
IV. interná klinika UNLP a LF UPJŠ Košice
Poznámka: Program
 
Študentská vedecká konferencia UPJŠ v Košiciach, Lekárskej fakulty
Termín konania: 25. apríla 2018
Miesto konania: Posluchárne P2 a P3 UPJŠ LF, Trieda SNP 1, Košice
Organizujúci subjekt: UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta
Odborní garanti: Prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., dekan UPJŠ LF
Prof. MUDr. Viliam Donič, CSc., prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť na UPJŠ LF
Poznámka: Súťažná prezentácia prác študentov UPJŠ LF
Pozvánka, Program
 
MÁJ 2018
MIKROBIÓM
Termín konania: 21. mája 2018 o 15.00 hod.
Miesto konania: Poslucháreň č. 1 Lekárskej fakulty UPJŠ Košice, Trieda SNP 1
Organizujúce subjekty: Slovenská lekárska spoločnosť, Spolok lekárov v Košiciach
Regionálna lekárska komora v Košiciach
UPJŠ Lekárska fakulta v Košiciach
Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura v Košiciach
Koordinátor: MVDr. Alojz Bomba, DrSc., prednosta Ústavu experimentálnej medicíny
Poznámka: Program
 
UVP MEDIPARK – cesta k inováciám vo výskume, diagnostike a liečbe
Termín konania: 29. mája 2018 o 13.00 hod.
Miesto konania: Poslucháreň č. 4 Lekárskej fakulty UPJŠ Košice, Trieda SNP 1
Organizujúce subjekty: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
Univerzitný vedecký park MEDIPARK
Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu
Koordinátori: prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., Košice
prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD., Košice
MVDr. Ján Rosocha, CSc., Košice
Mgr. Katarína Slezáková, Bratislava
MUDr. Beáta Čečetková, PhD., Praha
Poznámka: Pozvánka
 
27. dni zubných lekárov SKZL – Regionálnej komory Košice
Termín konania: 31. mája – 1. júna 2018
Miesto konania: Kultúrno – spoločenské centrum JUŽAN, Smetanova 4, Košice
Organizujúce subjekty: Slovenská komora zubných lekárov
SKZL – Regionálna komora Košice
I. stomatologická klinika UPJŠ LF a UNLP
Lekárska fakulta UPJŠ Košice
Koordinátor: SKZL – Regionálna komora Košice
Poznámka: Pozvánka
 
JÚN 2018
XXXIV. konferencia Kliniky detí a dorastu LF UPJŠ a DFN
X. Démantov deň
XVIII. konferencia mladých pediatrov
Termín konania: 7. – 8. júna 2018
Miesto konania: Hotel Yasmin, Tyršovo nábrežie 1, Košice
Organizujúce subjekty: Slovenská pediatrická spoločnosť
Detská fakultná nemocnica Košice
Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
Klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN Košice
Koordinátori: doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., mim. prof.
doc. MUDr. Ingrid Schusterová, PhD.
Poznámka: Program
 
XXI. slovenský kongres úrazovej chirurgie
Dni primára Bauera
Termín konania: 14. – 15. júna 2018
Miesto konania: Hotel Centrum, Južná trieda 2A, Košice
Organizujúce subjekty: Klinika úrazovej chirurgie UPJŠ LF a UNLP
Lekárska fakulta Univerzity P. J. Šafárika
Univerzitná nemocnica L. Pasteura
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek
Regionálna lekárska komora
Koordinátori: prof. MUDr. Miroslav Kitka, PhD., prednosta Kliniky úrazovej chirurgie
MUDr. Ľuboš Tomčovčík, PhD., primár Kliniky úrazovej chirurgie
Poznámka: Program
 
International Congress of the Society for Microbial Ecology and Diseases – SOMED 2018
Date: 18th – 19th June 2018
Congress Venue: Marriot Hotel, Apaczai Csere Janos u.4, Budapest, Hungary
Organizing subjects: Pavol Jozef Šafárik University in Košice,
Faculty of Medicine,
Institute of Experimental Medicine
Coordinators: Monika Kvaková, RNDr. PhD.
Alojz Bomba, MVD. DrSc.
Congress Language: English
Web: https://www.probiotic-conference.net/page/353-somed-2018/
Sponsors: Labaš s.r.o.
Monsea s.r.o.
Biotech s.r.o.
Biocrates Life Sciences AG
 
International Scientific Conference on Probiotics and Prebiotics – IPC 2018
Date: 18th – 21st June 2018
Congress Venue: Marriot Hotel, Apaczai Csere Janos u.4, Budapest, Hungary
Organizing subjects: Pavol Jozef Šafárik University in Košice,
Faculty of Medicine,
Institute of Experimental Medicine
Coordinator: Alojz Bomba, MVD. DrSc.
Congress Language: English
Web: http://www.probiotic-conference.net
 
SEPTEMBER 2018
Krajský seminár SKZL – RK Košice
Termín konania: 20. – 21. septembra 2018
Miesto konania: Kultúrno-spoločenské centrum – JUŽAN, Košice, Smetanova 4
Organizujúce subjekty: Slovenská komora zubných lekárov
SKZL – Regionálna komora Košice
I. stomatologická klinika UPJŠ LF a UNLP
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie UPJŠ LF a UNLP
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta
Koordinátor: SKZL – Regionálna komora Košice
Poznámka: Pozvánka
 
OKTÓBER 2018
VII. memoriál profesora MUDr. Rudolfa Koreca, DrSc.
Nové poznatky v oblasti fyziológie a patofyziólogie
Termín konania: 15. októbra 2018 o 14.30 hod.
Miesto konania: Seminárna miestnosť UPJŠ LF A UNLP, Trieda SNP 1, Košice
Organizujúce subjekty: Spolok lekárov Košice
Regionálna lekárska komora Košice
UPJŠ Lekárska fakulta Košice
Koordinátor: Doc. MUDr. Roman Beňačka, CSc., mim. prof.
Poznámka: Program
 
NOVEMBER 2018
Recent advances in genetics, biochemistry, imaging and treatment of pheochromocytoma
Termín konania: 7. novembra 2018 o 14.00 hod.
Miesto konania: Poslucháreň č. 1, UPJŠ LF, Trieda SNP 1, Košice
Organizujúce subjekty: Spolok lekárov Košice
Regionálna lekárska komora Košice
UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta
Koordinátor: prof. MUDr. Oliver Rácz, CSc.
Poznámka: Pozvánka na prednášku významného hosťa z USA Profesora Karela Pacáka, M.D., Ph.D., DSc, FACE
 
XXVII. Schwarzov deň
Termín konania: 16. novembra 2018
Miesto konania: Historická aula, Rektorát UPJŠ, Šrobárova 2, Košice
Organizujúce subjekty: Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť SLS
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta
Koordinátor: prof. MUDr. Alexander Ostró, CSc., MBA
Poznámka: Program
Web: http://www.sgps-kongres.sk/schwarzovden/
 
Preventívna medicína VII.
Termín konania: 20. novembra 2018
Miesto konania: Hotel Centrum, Južná trieda 2A, Košice
Organizujúce subjekty: Slovenská lekárska komora
Slovenská lekárska spoločnosť
Slovenská neurologická spoločnosť
Slovenská gynekologiská a pôrodníska spoločnosť
LEKÁR, a.s.
Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
Spolok lekárov Košice
Regionálna lekárska spoločnosť Košice
Koordinátor: doc. MUDr. Norbert Lukán, PhD.
Poznámka: Program
 
4. kurz CEEA
Termín konania: 28. – 30. novembra 2018
Miesto konania: Inštitút pre ďalšie vzdelávanie veterinárnych lekárov, Cesta pod Hradovou 13, Košice
Organizujúce subjekty: Slovenské centrum CEEA
Európska spoločnosť anestéziológie
Slovenská spoločnosť anestéziológie a intenzívnej medicíny
I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF a UNLP Košice
Spoločnosť pre kriticky chorých pri I. KAIM
Koordinátor: MUDr. Štefan Trenkler, PhD., Slovenské centrum CEEA
Poznámka: Program
 
DECEMBER 2018
Krajský seminár dermatovenerológov
Termín konania: 13. decembra 2018 o 13.00 hod.
Miesto konania: Dominikánske kultúrne centrum Veritas, Dominikánske námestie, Košice
Organizujúce subjekty: Slovenská dermatovenerologická spoločnosť
Krajský odborník pre dermatovenerológiu Košického kraja
Koordinátor: prof. MUDr. Jagienka Jautová, PhD., MBA
Poznámka: Program
 
 

 


Študuj na UPJŠ