Prejsť na obsah

Podujatia v roku 2019

5minút, 21sekúnd
JANUÁR 2019
Medziodborová spolupráca špecialistu a zubného lekára
Termín konania: 21. januára 2019 o 15.00 hod.
Miesto konania: Poslucháreň č. 2 Lekárskej fakulty UPJŠ Košice, Trieda SNP 1
Organizujúce subjekty: Spolok lekárov Košice
Slovenská stomatologická spoločnosť
Regionálna lekárska komora Košice
UPJŠ Lekárska fakulta Košice
Koordinátor: MUDr. Vladimíra Schwartzová, PhD., MHA, I. stomatologická klinika UPJŠ LF a UN LP Košice
Poznámka: Program
APRÍL 2019
XVIII. stomatologické dni Košice
Termín konania: 10. – 11. apríla 2019
Miesto konania: Posluchárenský trakt UPJŠ LF v Košiciach, Trieda SNP 1
Organizujúce subjekty: UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Slovenská stomatologická spoločnosť v Bratislave
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie UPJŠ LF v Košiciach
I. stomatologická klinika UPJŠ LF v Košiciach
Regionálna komora zubných lekárov v Košiciach
Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek, Košice I.
KVV – Ing. Igor Kubovčík
Koordinátori: MUDr. Jozef Ivančo, CSc.
Dr.h.c. prof. MUDr. Andrej Jenča, CSc., MPH
MUDr. Lucia Kovácsová, PhD.
prof. MUDr. Neda Markovská, CSc.
MUDr. Jozef Minčík, PhD.
MUDr. Vladimíra Schwartzová, PhD., MHA
MUDr. Silvia Timková, PhD.
Mgr. Juliana Tomková
Poznámka: Program
Študentská vedecká konferencia UPJŠ v Košiciach, Lekárskej fakulty
Termín konania: 24. apríla 2019
Miesto konania: Posluchárne UPJŠ LF, Trieda SNP 1, Košice
Organizujúci subjekt: UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta
Odborní garanti: prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., dekan UPJŠ LF
prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD., prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť na UPJŠ LF
Poznámka: Súťažná prezentácia prác študentov UPJŠ LF
Pozvánka, Program
MÁJ 2019
XXVI. memoriál profesora MUDr. Františka Póra pri príležitosti 120. výročia jeho narodenia
Termín konania: 14. mája 2019 o 14.00 hod.
Miesto konania: Seminárna miestnosť UPJŠ LF, Trieda SNP 1, Košice
Organizujúce subjekty: Slovenská lekárska spoločnosť, Spolok lekárov v Košiciach
Regionálna lekárska komora v Košiciach
UPJŠ Lekárska fakulta v Košiciach
Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura v Košiciach
Koordinátor: doc. MUDr. Želmíra Macejová, PhD., mim. prof., MPH
I. interná klinika UPJŠ LF a UNLP
Poznámka: Program
JÚN 2019
International Scientific Conference on Probiotics and Prebiotics – IPC 2019
Date: 17th – 20th June 2019
Congress Venue: Prague Congress Centre, Prague, Czech republic
Organizing subjects: CLS Consulting Ltd.
Pavol Jozef Šafárik University in Košice,
Faculty of Medicine,
Institute of Experimental Medicine
Coordinator: Alojz Bomba, MVD. DrSc.
Congress Language: English
Web: http://www.probiotic-conference.net
XXXV. konferencia Kliniky detí a dorastu LF UPJŠ a DFN
XI. Démantov deň
XXII. východoslovenský vakcinačný deň Louisa Pasteura
Termín konania: 20. júna 2019
Miesto konania: Aula LF UPJŠ, Trieda SNP 1, Košice
Organizujúce subjekty: Slovenská pediatrická spoločnosť
Detská fakultná nemocnica Košice
Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
Klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN Košice
Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť SLS
Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura, Košice
RÚVZ Košice
Koordinátor: doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., mim. prof.
Poznámka: Program
SEPTEMBER 2019
Morphology 2019
45th International Congress of Slovak Anatomical Society
56th Lojda Symposium on Histochemistry
Date: 5th – 7th September 2019
Congress Venue: Hotel Panorama Resort **** Štrbské Pleso, High Tatras, Slovak Republic
Organizing subjects: Slovak Medical Association
Slovak Anatomical Society
Pavol Jozef Šafárik University in Košice
Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Faculty of Medicine
Coordinators: doc. MUDr. Ingrid Hodorová, PhD.
doc. MVDr. Květuše Lovásová, PhD.
Congress Languages: Slovak, Czech, English
Web: http://morphology2019.lf.upjs.sk
II. Autumn International Symposium of Health Sciences
International Conference of Physiotherapy and Rehabilitation
Date: 19th – 21st September 2019
Congress Venue: TeleDom Hotel and Conference Centre, Košice, Slovak Republic
Organizing subjects: Pavol Jozef Šafárik University in Košice
Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Faculty of Medicine
Coordinators: Assoc. prof. Dr. Kvetoslava Rimárová, MD., CSc.
Congress Languages: Slovak, English
Note: Conference Announcement
Symposium programme
XXIV. Vedecká pracovná schôdza spolku lekárov v Košiciach, pre všeobecných lekárov pre dospelých
Pokroky v očnom lekárstve
Termín konania: 30. septembra 2019, 14.30 – 16.30
Miesto konania: Seminárna miestnosť Lekárskej fakulty UPJŠ Košice, Trieda SNP 1
Organizujúce subjekty: Spolok lekárov v Košiciach, organizačná zložka Slovenskej lekárskej spoločnosti
Regionálna lekárska komora v Košiciach,
UPJŠ Lekárska fakulta v Košiciach,
Univerzitná nemocnica L. Pasteura v Košiciach
Koordinátor: MUDr. Ľubomíra Veselá
Poznámka: Program
OKTÓBER 2019
International Conference on Chronic Diseases and 6th Savez Conference
Chronic Diseases and Integrated Care: Rethinking Health and Welfare Systems
Date: 24-25 October 2019
Congress Venue: Hotel Yasmin, Tyrsovo nabrezie 1, Kosice, Slovakia
Organizing subjects: Faculty of Medicine, PJ Safarik University
European Public Health Association (EUPHA) – Section on Chronic diseases
Multidisciplinary Centre for Chronic Conditions (mc3)
Slovak Public Health Association (SAVEZ)
Ministry of Health of the Slovak Republic
SCIROCCO Exchange consortium
Coordinators: Iveta Nagyova, PhD & Zuzana Katreniakova, MD, PhD
Note: Programme
VIII. memoriál profesora MUDr. Rudolfa Koreca, DrSc.
Nové poznatky v oblasti fyziológie a patofyziológie
Termín konania: 25. októbra 2019, 13.30 – 16.00
Miesto konania: Seminárna miestnosť, UPJŠ LF A UNLP, Trieda SNP 1, Košice
Organizujúce subjekty: Spolok lekárov Košice
Regionálna lekárska komora Košice
UPJŠ Lekárska fakulta Košice
Koordinátor: doc. MUDr. Roman Beňačka, CSc., mim.prof.
Poznámka: Program
NOVEMBER 2019
XXVIII. Schwarzov deň
Termín konania: 14. november 2019
Miesto konania: Historická Aula, Rektorát UPJŠ
Organizujúce subjekty: Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť SLS
UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta
Koordinátor: prof. MUDr. Alexander Ostró, CSc., MBA
Web a registrácia: http://sgps-kongres.sk/schwarzovden/
Poznámka: Program
Krajský seminár dermatovenerológov,
11. Mikulášske dni alergie a 57. Východoslovenské lekárske dni
Termín konania: 21. 11. 2019 o 14,00 hod.
Miesto konania: Dominikánske kultúrne centrum Veritas na Dominikánskom námestí v Košiciach
Organizujúce subjekty: Slovenská lekárska spoločnosť
Slovenská dermatovenerologická spoločnosť
Spolok lekárov
Regionálna lekárska komora v Košiciach
krajský odborník pre dermatovenerológiu Košického kraja
Koordinátor: prof. MUDr. Jagienka Jautová, PhD., MBA
doc. MUDr. Norbert Lukán, PhD.
MUDr. Valéria Vasiľová
Poznámka: Program

Prílohy

File File size
pdf nemvalaliky 391 KB

Študuj na UPJŠ