Prejsť na obsah

Podujatia v roku 2020

1minút, 27sekúnd

   
JÚN 2020
9th NEONATOLOGY CONFERENCE IN KOŠICE
Date: 8th – 12th June 2020
Congress Venue: Live stream
Organizing subjects: Non-profit organisation NOVORODENEC.SK
Faculty of Medicine, Pavol Jozef Šafárik University in Košice
Open Medical Institute – American Austrian Foundation
Slovak Medical Chamber
Coordinator: Peter Krcho MD., PhD.
Congress Language: English
Note: Programme
 
OKTÓBER 2020
36. konferencia Kliniky detí a dorastu LF UPJŠ a DFN
XII. Démantov deň
Termín konania: 22. októbra 2020
Miesto konania: Košice formou webinára
Organizujúce subjekty: Slovenská pediatrická spoločnosť
Detská fakultná nemocnica Košice
Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
Klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN Košice
Koordinátori: doc. MUDr. Veronika Vargová, PhD.
Poznámka: Program
 
NOVEMBER 2020
14th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON PROBIOTICS, PREBIOTICS, GUT MICROBIOTA AND HEALTH – IPC 2020
Date: 11th November 2020 (virtual)
Organizing subjects: CLS Consulting Ltd.
Pavol Jozef Šafárik University in Košice,
Faculty of Medicine,
Institute of Experimental Medicine
Coordinator: Alojz Bomba, MVD. DrSc.
Congress Language: English
Web: http://www.probiotic-conference.net
 
6. kurz CEEA
Termín konania: 23. – 25. novembra 2020
Miesto konania: Online pomocou MS Teams
Organizujúce subjekty: Slovenské centrum CEEA
Európska spoločnosť anestéziológie
Slovenská spoločnosť anestéziológie a intenzívnej medicíny
I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF a UNLP Košice
Spoločnosť pre kriticky chorých pri I. KAIM
Koordinátor: MUDr. Štefan Trenkler, PhD., Slovenské centrum CEEA
Poznámka: Program
 
DECEMBER 2020
XXIX. Schwarzov deň
Termín konania: 17. december 2020
Forma konania: Telekonferencia prostredníctvom programu ZOOM
Organizujúce subjekty: Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť SLS
UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta
Koordinátor: prof. MUDr. Alexander Ostró, CSc., MBA
Web a registrácia: https://sgps-kongres.sk/schwarzovden/
Poznámka: Program
 

Študuj na UPJŠ