Prejsť na obsah

Podujatia v roku 2022

2minút, 0sekúnd
  
MÁJ 2022
ICTD 2022: Recruitment in Clinical Trials
Termín konania:17. mája 2022
Miesto konania:Berlín/online
Organizujúce subjekty:ECRIN (European Clinical Research Infrastructure Network)
Poznámka:https://ecrin.org/events/ictd2022
  
Dies Jessenii XXIV.
Termín konania:26. – 27. mája 2022
Miesto konania:Hotel Roca, Košice
Organizujúce subjekty:Slovenská lekárska spoločnosť
Slovenská chirurgická spoločnosť
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura, Košice
II. chirurgická klinika UPJŠ LF a UNLP Košice
Koordinátor:doc. MUDr. Jozef Belák, PhD., prednosta II. chirurgickej kliniky UPJŠ LF a UNLP
Poznámka:www stránka konferencie, Program
  
JÚN 2022
38. konferencia Kliniky detí a dorastu UPJŠ LF a DFN s medzinárodnou účasťou
XIV. Démantov deň
Termín konania:2. júna 2022
Miesto konania:Hotel Yasmin Košice
Organizujúce subjekty:Slovenská pediatrická spoločnosť
Detská fakultná nemocnica Košice
Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
Klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN Košice
Koordinátor:doc. MUDr. Veronika Vargová, PhD.
Poznámka:Informácia o podujatí, Program
 
X. košická neonatologická konferencia
Termín konania:6. – 7. júna 2022
Miesto konania:Kulturpark, Kukučínova 2, Košice
Organizujúce subjekty:Univerzitná namocnica L. Pasteura Košice
Nezisková organizácia Novorodenec.sk
UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta
Slovenská lekárska komora
Koordinátor:MUDr. Peter Krcho, PhD.
Poznámka:Program
 
SEPTEMBER 2022
INTERNATIONAL NEPHROLOGICAL SYMPOSIUM DEVOTED TO THE MEMORY OF PROFESSOR MIROSLAV MYDLÍK (1932 – 2018)
Date:September 21st, 2022
Venue:Historical Hall, Šafárik University, Košice, Šrobárova 2
Organizing subjects:Slovak Medical Association
Košice Medical Society
Slovak Nephrological Society
Pavol Jozef Šafárik University, Košice
Medical Faculty, Šafárik University, Košice
Louis Pasteur University Hospital, Košice
Regional Medical Chamber, Košice
Coordinators:Katka Derzsiová, Oliver Rácz, Adriana Sabolová
Note:Programme
  
DECEMBER 2022
XXXI. Schwarzov deň
Termín konania:9. decembra 2022, 13.00 – 19.00
Miesto konania:Hotel Ambassador, Košice
Organizujúce subjekty:Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť SLS
Univerzita P. J. Šafárika, Lekárska fakulta Košice
Nemocnica AGEL, Košice-Šaca, a. s.
Koordinátor:prof. MUDr. Alexander Ostró, CSc., MBA
Poznámka:Informácia o vedeckej konferencii
 
Konferencia o roboticky asistovanej rehabilitácii
Termín konania:14. decembra 2022, 11.00 – 17.00
Miesto konania:LF UPJŠ v Košiciach, P4 – Prednášková miestnosť 4 – Tr. SNP 1 – 1. poschodie
Organizujúci subjekt:Klinika fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Lekárskej fakulty UPJŠ a UNLP
Koordinátor:doc. MUDr. Peter Takáč, PhD., univer. prof.
Poznámka:Program, Invitation

Študuj na UPJŠ