Prejsť na obsah

Zoznam členov

2minút, 5sekúnd

Zoznam členov Vedeckej rady UPJŠ Lekárskej fakulty
na funkčné obdobie 2022-2026

Členovia akademickej obce UPJŠ LF

 1. prof. MUDr. Viliam Donič, CSc. – normálna a patologická fyziológia
 2. doc. MUDr. Ján Fedačko, PhD. – vnútorné choroby
 3. prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, FEAN – neurológia
 4. prof. MVDr. Monika Halánová, PhD. – epidemiológia
 5. doc. MUDr. Ingrid Hodorová, PhD. – anatómia, histológia a embryológia
 6. prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD. – vnútorné choroby
 7. prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD. – vnútorné choroby
 8. Dr. h. c. prof. MUDr. Andrej Jenča, CSc., MPH – stomatológia
 9. prof. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD., MBA – chirurgia
 10. doc. MUDr. Pavol Kristian, PhD. – vnútorné choroby
 11. doc. MUDr. Marek Lacko, PhD. – chirurgia
 12. prof. MUDr. Želmíra Macejová, PhD., MPH – vnútorné choroby
 13. prof. Ing. Mária Mareková, CSc. – lekárska chémia a biochémia
 14. prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. – lekárska farmakológia
 15. prof. MVDr. Ján Mojžiš, DrSc. – lekárska farmakológia
 16. prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. – vnútorné choroby
 17. doc. RNDr. Miroslava Rabajdová, PhD. – klinická biochémia, laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
 18. prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., MPH – chirurgia
 19. doc. RNDr. Ján Sabo, CSc., univerz. prof. – všeobecná biológia
 20. prof. MUDr. František Sabol, PhD., MPH, MBA – chirurgia
 21. Dr. h. c. prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc. – mikrobiológia
 22. doc. MUDr. Matej Škorvánek, PhD. – neurológia
 23. doc. MUDr. Silvia Timková, PhD. – zubné lekárstvo
 24. prof. MUDr. Peter Urdzík, PhD., MPH – gynekológia a pôrodníctvo
 25. prof. MUDr. Gabriel Valočik, PhD. – vnútorné choroby

Externí členovia Vedeckej rady UPJŠ LF

 1. MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., MPH, CETC, UNLP Košice – vnútorné choroby
 2. prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc., JLF UK Martin – normálna a patologická fyziológia
 3. prof. MUDr. Peter Galajda, CSc., JLF UK Martin – vnútorné choroby
 4. prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D., LF UP Olomouc – lekárska mikrobiológia
 5. prof. MUDr. Petr Kolář, Ph.D., LF SZU Bratislava – oftalmológia
 6. prof. MUDr. Ján Murín, CSc., EFESC, LF UK Bratislava – vnútorné choroby
 7. prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD, UVLF Košice – hygiena potravín
 8. prof. MUDr. Juraj Payer, CSc., MPH, FRCP, LF UK Bratislava – vnútorné choroby
 9. doc. MUDr. Roman Záhorec, CSc., LF UK Bratislava – chirurgia, anestéziológia

Študuj na UPJŠ