Prejsť na obsah

Oznámenia

0minút, 25sekúnd

Oznámenie o strate pečiatky

Dňa 07.10.2021 bola oznámená strata pečiatky Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, Lekárskej fakulty (ďalej len „UPJŠ LF“), text pečiatky: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach KLINIKA SRDCOVEJ CHIRURGIE Lekárska fakulta Ondavská 8, 040 11 Košice, evidenčné číslo -60- (farba modrá).

UPJŠ LF oznamuje, že stratená pečiatka stráca platnosť dňom 07.10.2021. Prípadné zneužitie tejto pečiatky prosíme bezodkladne oznámiť na Dekanát UPJŠ LF.


Študuj na UPJŠ