Prejsť na obsah

Ocenení študenti a zamestnanci UPJŠ LF v AR 2008/2009

1minút, 58sekúnd

Oceneným zamestnancom a študentom Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach srdečne blahoželáme !

blahozelame-ocenenym

Ján Varga, Pavel Staško, Zuzana Pristášová, Martin Bujdoš

študenti zapojení do ŠVOČ pod vedením MVDr. Štefana Tótha, PhD. a prof. MVDr. Mikuláša Pomfyho, CSc.

4th International Medical Students´ Congress, Novi Sad, Srbsko, 16. – 19. júl 2009
1. miesto, General Surgery and Transplantology session

Pavel Staško, Ján Varga, Zuzana Pristášová, Martin Bujdoš

študenti zapojení do ŠVOČ pod vedením MVDr. Štefana Tótha, PhD. a prof. MVDr. Mikuláša Pomfyho, CSc.

4th International Medical Students´ Congress, Novi Sad, Srbsko, 16. – 19. júl 2009
1. miesto, Basic and Preclinical Science session

Klinika pneumológie a ftizeológie UPJŠ LF a FN L. P. v Košiciach

Cena primátora mesta Košice za vynikajúce a prioritné výsledky v zavádzaní nových postupov v liečebno-preventívnej starostlivosti a vo vedeckom výskume, Košice, 7. mája 2009

Prof. MUDr. Miroslav Mydlík, DrSc.

Čestné členstvo a medaila Českej lekárskej spoločnosti J. E. Purkyně, Praha, 2009

Prof. MUDr. Miroslav Mydlík, DrSc.

Čestná cena akademika Theophila Rudolpha Niederlanda udelená Slovenskou lekárskou spoločnosťou, Bratislava, 2009

Prof. MUDr. Ivica Lazúrová, PhD.

Dérerova cena za celoživotný prínos pre internú medicínu udelená Prezídiom Slovenskej lekárskej spoločnosti, Bratislava, 2009

Ján Varga, Pavel Staško, Zuzana Pristášová, Martin Bujdoš

študenti zapojení do ŠVOČ pod vedením MVDr. Štefana Tótha, PhD. a prof. MVDr. Mikuláša Pomfyho, CSc.

4th Baltic Sea Region Conference in Medical Sciences, Warszawa, 23. – 26. apríl 2009

MUDr. Mária Pallayová

The Anne Elizabeth Suratt Young Investigator Award – cena za výskum v oblasti spánkovej medicíny

10th International Sleep and Breathing Meeting, Palm Cove, Austrália, 1.9.2007

MUDr. Mária Pallayová

Mladý výskumník SR za rok 2006 – cena za výskum v oblasti diabetológie – sledovania zmien glykémie metódou kontinuálneho monitorovania glukózy u diabetikov so spánkovými poruchami dýchania s možnosťami ich ovplyvnenia

Bratislava, 2.4.2007

MUDr. Mária Pallayová

Diabetes Technology Society Peterson Student Research Silver Prize 2006 – cena za druhú najlepšiu prácu študenta v oblasti moderného výskumu a aplikácie vedy a technológií v boji proti diabetu

6th Annual Diabetes Technology Meeting, Atlanta, GA USA, 3.11.2006


Študuj na UPJŠ