Prejsť na obsah

Ocenení študenti a zamestnanci UPJŠ LF v AR 2009/2010

1minút, 8sekúnd

Oceneným zamestnancom a študentom Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach srdečne blahoželáme !

MUDr. Mária Pallayová, PhD.

Čestné členstvo v asociácii ERS Fellows (23.08.2010) – za absolvovanie European Respiratory Society International Long Term Research Fellowship.

Milan Maretta, Martin Bujdoš, Juraj Gajdoš, Štefan Tóth

študenti zapojení do ŠVOČ pod vedením prof. MVDr. Mikuláša Pomfyho, CSc., MVDr. Štefana Tótha, PhD., MUDr. Jána Vargu a MUDr. Pavla Staška

5th International Medical Students´ Congress, Novi Sad, Srbsko, 15. – 18. júl 2010
1. miesto, Basic Science session

MUDr. Mária Pallayová, PhD.

Certifikát absolvovania stáže – Johns Hopkins University, Baltimore, MD, USA, 10.11.2008 – 30.06.2010.

MVDr. Zuzana Šteffeková

denná študentka doktorandského štúdia v študijnom odbore 7.1.25 Klinická biochémia na Ústave lekárskej chémie, biochémie, klinickej biochémie UPJŠ LF a Labmed, a. s. v Košiciach

2. miesto v Súťaži mladých onkológov o najlepšiu prácu v oblasti onkologického výskumu, kategória Mladý výskumník do 35 rokov, Bratislava, 10. marca 2010

MUDr. Pavel Staško, MUDr. Ján Varga

absolventi UPJŠ v Košiciach, Lekárskej fakulty zapojení do ŠVOČ pod vedením prof. MVDr. Mikuláša Pomfyho, CSc. a MVDr. Štefana Tótha, PhD.

Študentská osobnosť Slovenska šk. r. 2008/2009, 1. miesto v kategórii Lekárske vedy, farmácia, Bratislava, 24. november 2009


Študuj na UPJŠ