Prejsť na obsah

Ocenení študenti a zamestnanci UPJŠ LF v AR 2010/2011

1minút, 25sekúnd

Oceneným zamestnancom a študentom Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach srdečne blahoželáme !

prof. MUDr. Juraj Bober, CSc.

Cena primátora mesta Košice, Košice, 7. mája 2011

doc. MUDr. Gabriel Vaško, CSc.

Cena mesta Košice, Košice, 7. mája 2011

1. interná klinika Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice

Cena mesta Košice za poskytovanie vysoko kvalitnej diagnostickej a liečebnej činnosti v internej medicíne obyvateľom Košíc a východoslovenského regiónu, Košice, 7. mája 2011

1. klinika detí a dorastu UPJŠ LF a DFN v Košiciach

Cena primátora mesta Košice za dosiahnuté vynikajúce výsledky v oblasti pedagogiky, vedeckého výskumu a liečebno-preventívnej starostlivosti, Košice, 7. mája 2011

Tímea Pekárová, Štefan Tóth, Martin Bujdoš

študenti zapojení do ŠVOČ pod vedením RNDr. Vladimíry Tomečkovej, PhD., MUDr. Jána Vargu, MVDr. Štefana Tótha, PhD a doc. MVDr. Jarmily Veselej, CSc.

7th International Biomedical CROatian Student Summit University of Zagreb, Chorvátsko, 13. – 16. apríla 2011
1. miesto, Poster presentation

Doc. RNDr. Marta Kmeťová, CSc., mim. prof.

Udelenie bronzovej medaily SLS za zásluhy o Slovenskú lekársku spoločnosť

XIX. Moravsko-slovenské mikrobiologické dni, Žilina, 11. marca 2011

prof. MUDr. Mária Frankovičová, PhD.

ocenenie Krištáľové krídlo za rok 2010 v kategórii Medicína a veda, Bratislava, 17. januára 2011

Juraj Gajdoš, Martin Bujdoš, Štefan Tóth, Milan Maretta

študenti zapojení do ŠVOČ pod vedením prof. MVDr. Mikuláša Pomfyho, CSc., MVDr. Štefana Tótha, PhD., MUDr. Jána Vargu a MUDr. Pavla Staška

21st European Students´ Conference, Berlín, Nemecko, 13. – 17. október 2010
3. miesto, Surgery session, Poster presentation


Študuj na UPJŠ