Prejsť na obsah

Ocenení študenti a zamestnanci UPJŠ LF v AR 2013/2014

0minút, 44sekúnd

Oceneným zamestnancom a študentom Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach srdečne blahoželáme !

Iryna Serhiyivna Hryvenko
študentka 5. ročníka – Dental Medicine

21st International Student Congress of (bio)Medical Sciences
4. – 5. júna 2014, Groningen, The Netherlands
víťazka sekcie Oral Session – Immunology I  

MUDr. Radovan Tiško
denný študent doktorandského štúdia v študijnom odbore 7.1.4 Vnútorné choroby na Klinike pneumológie a ftizeológie UPJŠ LF a UN LP

European Respiratory Society Annual Congress 2013
7. – 11. septembra 2013, Barcelona, Španielsko
Sekcia The travel grant for sleep medicine 2013

Owen Patrick Godkin
študent zapojený do ŠVOČ pod vedením MUDr. Pavla Staška, MVDr. Štefana Tótha, PhD., RNDr. Miroslavy Bilecovej-Rabajdovej, PhD., prof. MUDr. Márie Frankovičovej, PhD. a doc. MVDr. Jarmily Veselej, CSc.

24th European Students´ Conference
4. – 7. septembra 2013, Berlín, Nemecko
1. miesto, Sekcia Cardial, Thoracal and Vascular Surgery  


Študuj na UPJŠ