Prejsť na obsah

Ocenení študenti a zamestnanci UPJŠ LF v AR 2014/2015

0minút, 57sekúnd

Oceneným zamestnancom a študentom Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach srdečne blahoželáme !

MUDr. Alžbeta Tóhátyová
denný študent doktorandského štúdia v študijnom odbore 7.1.10 Pediatria na Klinike detí a dorastu UPJŠ LF a DFN

Medzinárodný kongres pediatrickej kardiológie
Valencia, 25. – 27. august 2015, Španielsko
Sekcia mladých výskumníkov

MUDr. Ivana Tomečková
denný študent doktorandského štúdia v študijnom odbore 7.1.4 Vnútorné choroby na Klinike pneumológie a ftizeológie UPJŠ LF a UN LP

XIX. kongres Českej a Slovenskej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti
Brno, 17. – 19. jún 2015
2. miesto, Sekcia mladých pneumológov

Mgr. Martina Chylová, PhD.
odborná asistentka 1. psychiatrickej kliniky UPJŠ LF a UN LP

Ocenenie v kategórii spoločenské vedy za výrazný trojročný vedecký ohlas
Sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu SR
Bratislava, 25. september 2014

MUDr. Pavol Joppa, PhD.
odborný asistent Kliniky pneumológie a ftizeológie UPJŠ LF a UN LP

European Respiratory Society Annual Congress
6. – 10. septembra 2014, Mníchov, Nemecko
Ocenenie The travel grant for sleep medicine 2014 za prezentovanú prednášku v sekcii spánkovej medicíny


Študuj na UPJŠ