Prejsť na obsah

Ocenení študenti a zamestnanci UPJŠ LF v AR 2015/2016

0minút, 51sekúnd

Oceneným zamestnancom a študentom Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach srdečne blahoželáme !


Doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., mim. prof.

profesor Kliniky detí a dorastu UPJŠ LF a DFN

Zlatá medaila za zásluhy o Slovenskú lekársku spoločnosť
Bratislava, 2. jún 2016  

MUDr. Alžbeta Tóhátyová
asistentka Kliniky detí a dorastu UPJŠ LF a DFN

Medzinárodný kongres primárnej zdravotnej starostlivosti 25-27. Apríl 2016, Dubai, UAE
Annual Congress & Medicare Expo on Primary Healthcare
Sekcia mladých výskumníkov  

Doc. MUDr. Ingrid Schusterová, PhD.
prednostka Kliniky detí a dorastu UPJŠ a DFN

Medzinárodný kongres primárnej zdravotnej starostlivosti 25-27. Apríl 2016, Dubai, UAE
Annual Congress & Medicare Expo on Primary Healthcare  

Mgr. Iveta Rajničová Nagyová, PhD.
prednostka Ústavu sociálnej a behaviorálnej medicíny UPJŠ LF

Ocenenie v kategórii spoločenské vedy za výrazný trojročný vedecký ohlas
Sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu SR
Bratislava, 24. september 2015


Študuj na UPJŠ