Prejsť na obsah

Základné informácie pre študentov 1. roka štúdia

0minút, 51sekúnd

Po zadelení do skupín a možností rozvrhu, si študenti 1. roka štúdia VL, ktorí majú ISIC kartu, predmet Telesná výchova 1 vyberú z ponuky Katedry TV prostredníctvom AiS2.

Študentov, ktorí ešte nemajú ISIC kartu, žiadame, aby do 5. septembra 2010 na studijne@lf.upjs.sk nahlásili druh športu, ktorý budú absolvovať. Do mejlu uveďte meno a priezvisko, dátum narodenia a druh športu. Uvedený termín žiadame dodržať.

Informácie Katedry TV

 • Prehľad športov
 • Rozvrh TV
 • Postup pre zápis druhu športu

  Informácie pre držiteľov kariet ISIC

  Informácia k Úvodnému stretnutiu

  Oznamujeme študentov 1. roka štúdia študijných programov všeobecné lekárstvo, zubné lekárstvo a bakalárskych študijných programov, že dňa 21. septembra 2010 sa uskutoční “Úvodné stretnutie”, na ktorom sa oboznámia so Študijným poriadkom UPJŠ LF, Akademickým informačným systémom, organizačným členením univerzity / fakulty a pracoviskami.

  V uvedený deň výučba nebude prebiehať!

  Účasť je povinná!
   


  Študuj na UPJŠ