Prejsť na obsah

Informácia k prideleniu ubytovania pre študentov 1. roka štúdia na UPJŠ v Košiciach

Študuj na UPJŠ