UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Doktorandské štúdium

Akreditované odbory doktorandského štúdia


Akademický rok 2019/2020


Zápis doktorandov v akademickom roku 2018/2019


Dokumenty

Formuláre na stiahnutie

 

Posledná aktualizácia: 09.08.2019