UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Doktorandské štúdium

Akreditované odbory doktorandského štúdia


Akademický rok 2021/2022

Prijímacie konanie na akademický rok 2021/2022 pre uchádzačov o doktorandské štúdium


  • Oznam o konaní výučby predmetu Základy vedeckej práce v medicíne: Harmonogram
  • Oznam o konaní výučby predmetu Vedecká komunikácia a manažment výskumných projektov: Harmonogram

Zápis doktorandov v akademickom roku 2020/2021


Dokumenty

Formuláre na stiahnutie

 

Posledná aktualizácia: 28.07.2021