UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Doktorandské štúdium

Akreditované odbory doktorandského štúdia


Akademický rok 2020/2021

Prijímacie konanie na akademický rok 2020/2021 pre uchádzačov o doktorandské štúdium – IV. kolo


  • Oznam o konaní výučby predmetu Metodológia a biomedicínska štatistika/Metodológia a štatistika: Harmonogram

Zápis doktorandov v akademickom roku 2020/2021


Dokumenty

Formuláre na stiahnutie

 

Posledná aktualizácia: 20.01.2021