UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Doktorandské štúdium

Akreditované odbory doktorandského štúdia


Akademický rok 2017/2018

Oznamy

Oznam o konaní výučby predmetu Vedecká komunikácia a manažment výskumných projektov

Zápis doktorandov v akademickom roku 2017/2018


Dokumenty

Formuláre na stiahnutie

 

Posledná aktualizácia: 13.03.2018