UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Ústav anatómie

Šrobárova 2, 041 80 Košice English version
 

Ústav anatómie sa významnou mierou podieľa na pedagogickej činnosti Lekárskej fakulty. Skvalitnenie výučby je podporované riešením viacerých edukačných projektov, ktoré získali ocenenia na domácich aj svetových odborných fórach.

Vedecko-výskumná činnosť pracoviska je zameraná na štúdium vybraných proteínov ako možných prediktívnych, ale aj prognostických biomarkerov v súvislosti s karcinómom prsníka u experimentálnych zvierat; na štúdium výskytu antioxidačných enzýmov v pohlavných orgánoch a v preimplantačných embryách samíc potkanov a na zistenie vplyvu krátkodobého a dlhodobého podávania entacapone na aktivitu antioxidačných enzýmov a na ukazovatele oxidačného stresu v organizme experimentálnych zvierat.

Úradné hodiny

doc. MUDr. Ingrid Hodorová, PhD.
prednostka Ústavu anatómie

Pondelok od 13:30 - 15:00 h

Termín návštevy nahláste u sekretárky ústavu tel. č. 055/234 3215 vopred.

Oznamy

Oznamy - Všeobecné lekárstvo

Oznamy - Zubné lekárstvo

Oznamy - Bakalárske štúdium

  • Fyzioterapia
  • Ošetrovateľstvo
  • Psychológia
  • Verejné zdravotníctvo

Darovanie tiel

Darovanie tiel je až do odvolania pozastavené.
Oznam o svätej omši za darcov tiel

Prístup na Ústav anatómie

  • z ulice Kostlivého
  • samostatným vchodom zo Šrobárovej ulice
  • cez vchod budovy Rektorátu UPJŠ v Košiciach

Sekcie Ústavu anatómie

  • na prízemí – v sekcii A sú pitevne, praktikárne, osteologická miestnosť 1, miestnosť pitevných laborantov a šatne študentov
  • v suteréne – v sekcii B sú priestory na uskladnenie materiálu a na prípravu kadáverov na výučbu
  • na poschodí – v sekcii C je sekretariát Ústavu anatómie, pracovňa prednostu a pracovne učiteľov; v sekcii D sa nachádza seminárna miestnosť 1 a 2, osteologická miestnosť 2, výskumné laboratóriá a miestnosť upratovačiek

Posledná aktualizácia: 24.05.2022