Prejsť na obsah

Oznam Ústavu telesnej výchovy UPJŠ

0minút, 9sekúnd

Zápis na TV v letnom semestri akad. roka 2008/2009 je možné vykonať do 20.2.2009 – cez AIS.
Pozn.: Pri problémoch s prihlásením na TV použite web prehliadač Internet Explorer.


Študuj na UPJŠ